การแข่งขันประจำปี 2565

เรียงลำดับตามวันที่จัดการแข่งขัน


มกราคม 2565

คัดแห่งชาติภาคกลาง2

8 มกราคม 2022 - 9 มกราคม 2022

คัดแห่งชาติ ภาค 5

22 มกราคม 2022 - 23 มกราคม 2022

คัดแห่งชาติ ภาค 3

29 มกราคม 2022 - 30 มกราคม 2022


กุมภาพันธ์ 2565

ชิงแชมป์ภาคอีสาน

19 กุมภาพันธ์ 2022 - 21 กุมภาพันธ์ 2022

MaejoChampionship

26 กุมภาพันธ์ 2022 - 27 กุมภาพันธ์ 2022


มีนาคม 2565

ดงภูเกิด ครั้งที่ 2

5 มีนาคม 2022 - 6 มีนาคม 2022

ชิงแชมป์ภาคเหนือ

18 มีนาคม 2022 - 20 มีนาคม 2022


เมษายน 2565

อบจ.สงขลา

2 เมษายน 2022 - 3 เมษายน 2022

ลำปางสปริ้นส์เตอร์

30 เมษายน 2022 - 1 พฤษภาคม 2022


พฤษภาคม 2565

คัดเยาวชน ภาค 5

7 พฤษภาคม 2022 - 8 พฤษภาคม 2022

คัดเยาวชน ภาค 3

14 พฤษภาคม 2022 - 15 พฤษภาคม 2022

SURANAREE 2022

21 พฤษภาคม 2022 - 22 พฤษภาคม 2022


มิถุนายน 2565

โรงเรียนอนุบาลลำปาง

11 มิถุนายน 2022 - 12 มิถุนายน 2022


กรกฎาคม 2565

กกท. 5 ครั้งที่ 5

23 กรกฎาคม 2022 - 24 กรกฎาคม 2022


สิงหาคม 2565


กันยายน 2565

52 ปี พละเชียงใหม่

24 กันยายน 2022 - 25 กันยายน 2022


ตุลาคม 2565

2nd VERSO Swim Star

8 ตุลาคม 2022 - 9 ตุลาคม 2022

ชิงแชมป์ ภาคกลาง 2

14 ตุลาคม 2022 - 16 ตุลาคม 2022

ชิงแชมป์ (สระ 25 ม.)

21 ตุลาคม 2022 - 23 ตุลาคม 2022

5th MFU

29 ตุลาคม 2022 - 30 ตุลาคม 2022


พฤศจิกายน 2565

อบจ.กระบี่

12 พฤศจิกายน 2022 - 13 พฤศจิกายน 2022

พะเยา สปินเตอร์

19 พฤศจิกายน 2022 - 20 พฤศจิกายน 2022


ธันวาคม 2565

S S Phitsanulok

3 ธันวาคม 2022 - 4 ธันวาคม 2022

คัดตัวเยาวชน #38 ภาค 5

6 ธันวาคม 2022 - 7 ธันวาคม 2022

คัดตัวเยาวชน #38 ภาค 3

14 ธันวาคม 2022 - 15 ธันวาคม 2022

วันกีฬาแห่งชาติ 2565

17 ธันวาคม 2022 - 18 ธันวาคม 2022