การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

วันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2565

ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายการ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล ประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ
(แก้ไข 20JUL 22)

52 ปี พละเชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ระหว่าง วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 24-25 กันยายน 2565

ณ. สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (สระ 25 เมตร 5 ช่องว่าย)

รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม 5 รางวัล

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000.-
ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 4,000.-
ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 3,000.-
ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 4 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 2,000.-
ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 5 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 1,000.-
ถ้วยรางวัลบุคคลชาย-หญิง รุ่นอายุ 6-13 รุ่นละ 8 รางวัล (ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ)
ถ้วยรางวัลบุคคลชาย-หญิงรุ่นทั่วไป (14 ปีขึ้นไป) รุ่นละ 8 รางวัล (ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ)

—————————–

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 52 ปี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ (วิทยาลัยพลศึกษา เชียงใหม่)
 • สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในการเล่นกีฬา และปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
 • ส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำ ให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังนิสัยการออกกำลังกาย
 • เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่มีประสบการณ์การตัดสินกีฬาว่ายน้ำ

2. สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (สระว่ายน้ำ 25 เมตร 5 ลู่)

3. กำหนดการแข่งขัน

 • เสาร์-อาทิตย์ ที่ 24 – 25 กันยายน 2565
 • ประชุมผู้จัดการทีม วันแรกของการแข่งขัน เวลา 07.30 น.

4. การแบ่งรุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ ชาย-หญิง

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2559 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุด ในรุ่น ถ้วย ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ รุ่นทั่วไป เกิด พ.ศ. 2549 ลงมา (มอบเหรียญอันดับ 1,2,3 และ ถ้วยในแต่ละรายการ (ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล

5. คุณสมบัตินักกีฬา

 • นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องสังกัด สโมสร สระว่ายน้ำ ชมรม โรงเรียน
 • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องสมัครในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น
 • ประเภทเภททีมนักกีฬารุ่นอายุน้อยสามารถข้ามไปลงรุ่นอายุมากกว่าได้ (แต่เลือกแข่งได้เพียง รุ่นเดียวเท่านั้น)

6. เงินค่าสมัคร

 • รุ่นอายุ 6 – 7 ปี ประเภทบุคคลรายการละ 70 บาท
 • ประเภททีมผลัดรายการละ 140 บาท
 • รุ่นอายุ 8 ปี – รุ่นทั่วไป ค่าสมัครเหมาจ่าย คนละ 700 บาท
 • ค่าสมัครชำระโดย การโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่ หมายเลขบัญชี 540-0-32152-6 บัญชีนายสุริยันต์ กันทิพย์วรากุล

7. หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร
 • ใบเกิด
 • ทะเบียนบ้านของนักกีฬาให้แต่ละทีมจัดเตรียมมาให้พร้อมในวันแข่งขัน
 • สำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันกับ CNXSWIMMING แล้วไม่ต้องส่งหลักฐานอีก

8. สถานที่รับสมัคร

 • เปิดรับสมัครด้วยระบบ online ที่ www.cnxswimming.com

9. กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หรือเมื่อครบจำนวน 500 คน
 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cnxswimming.com
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขันและรายละเอียดต่างๆสามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.com ก่อนวันปิดรับสมัคร

10. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

 • อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล โทร 082-5159-823 (ประธานจัดการแข่งขัน)
 • อ.ไพบูลย์ เจริญสันติ โทร 081-530-0700 (ฝ่ายประมวลผล)
 • CNX Swimming Line official account: @cnxswimming

11. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 7.30 น. ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

12. กติกาใช้ในการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสมาพันกีฬาว่ายน้ำสมัครเล่นนานาชาติ FINA 2019
 • การแข่งขัน จะถือเวลาที่ดีที่สุด (TIME FINAL) ไม่มีรอบคัดเลือก การปล่อยตัวเป็นแบบปล่อยครั้งเดียว (ONE START RULE) ส่วนนักกีฬาที่อายุต่ำกว่า 8 ปีใช้ (TWO START RULE) การจับเวลาใช้นาฬิกาจับเวลาอัตโนมัติมาตรฐานการแข่งขันว่ายน้ำ (TOUCHBOARD) ถ้ามีปัญหาขัดข้องใช้นาฬิกาจับเวลาแต่ล่ะลู่
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองต้องจัดเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับอายุของนักกีฬา หากมีการประท้วงและเป็นผลนักกีฬา จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันและจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ไม่รับการประท้วงด้วยภาพถ่ายหรือวีดีโอของผู้ปกครองทุกกรณี
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุด ในการตัดสิน

13. การนับคะแนนการแข่งขัน

 • ประเภทบุคคล ดังนี้
 • ระยะทาง 25/50 เมตร จะได้คะแนน 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3 ตามลำดับ
 • รายการจับโฟมเตะขาฟรี ไม่คิดคะแนน (แจกเหรียญทองทุกคน)
 • รายการผลัดไม่คิดคะแนน แจกเหรียญ ที่ 1-2-3
 • รายการที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 2 สโมสร 3 คนขึ้นไป นับคะแนน

14. การดำเนินการแข่งขัน

 • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งก่อน 30 นาที ในแต่ละรายการนักกีฬาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักกีฬาต่อนายทะเบียน เพื่อรายงานตัว และรับเหรียญรางวัล

15. ปัญหาต่างๆ

 • ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้น ในการแข่งขันและไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือตามมติ ของคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน เป็นข้อยุติ
 • หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ในช่วงการแข่งขันผู้สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องรับผิดชอบตนเอง
 • การประท้วงผู้ประท้วงจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่คณะกรรมการภายใน 20 นาทีหลังการแข่งขันนั้น สิ้นสุด ลง และวางเงิน 1,000.- บาท โดยผู้จัดการทีมเท่านั้น หากเป็นผลจะคืนเงินให้และถ้าไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินให้ผู้ประท้วง

16. สงวนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้น แต่จะมีหน่วยปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงกิริยามารยาทอันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขัน คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทันที

17. ที่พัก/การจอดรถ

 • ไม่อนุญาตให้ทีมหนึ่งทีมใดเข้าบริเวณภายในสระว่ายน้ำ ในระหว่างทำการแข่งขัน
 • สามารถใช้พื้นที่สำหรับการเชียร์ได้บนอัฒจันทร์ โดยเว้นระยะห่างและไม่เกิน 15 นาที/ครั้ง
 • ชมรมต่างๆสามารถเข้าพัก อาคารเอราวัน และสนามตระกร้อ
 • ขอให้ทุกชมรมรักษาความสะอาดในระหว่างทำการแข่งขัน
 • จอดรถได้ในบริเวณสถานที่แข่งที่จัดให้

18. รางวัลการแข่งขันประเภทบุคคล

 • นักกีฬารุ่น 6 ปี ถึงรุ่น ทั่วไป เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1,2,3 ในแต่ละชุดจะได้รับเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง ตามลำดับ
 • ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมบุคคล ในรุ่นอายุ 6 ปี ถึงรุ่นทั่วไป ถ้วยรางวัล 8 ใบ แยก ชาย –หญิง กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวม เท่ากัน ในแต่ล่ะรุ่นอายุทั้ง ชายและหญิง จะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจาก จำนวนเหรียญทอง เงิน และ ทองแดง ตามลำดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญ รางวัล เท่ากันอีกจะพิจารณา จากผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรรวมสถิติประเภทบุคคลคนละ 1 ใบ

19. รางวัลการแข่งขันประเภททีม

 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 1 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 5,000 บาท
 • รางวัล คะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 2 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 4,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 3 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 4 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 5 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท
 • พิจารณาจากคะแนนรวมประเภทบุคคลและทีมหากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากสโมสรที่ส่งนักกีฬาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ

20. ประเภทการแข่งขัน

 

ประเภทการแข่งขัน

 

 

 

 

รุ่นอายุ

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

ทั่วไป

เตะขาฟรี 25เมตร 

/

/

/

0

0

0

0

0

0

ฟรีสไตล์ 50 เมตร 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ฟรีสไตล์ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 50 เมตร 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ 50 เมตร 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผลัดฟรี 2x25

/

/

/

/

/

/

/

/

/

แผนที่สระแข่งขัน