CNX Home2023-09-22T22:44:24+07:00

การแข่งขันที่กำลังจะมาถึง

ชากังราว

23 กันยายน - 24 กันยายน

ชิงแชมป์ ภาคกลาง2

13 ตุลาคม - 15 ตุลาคม

ชิงแชมป์ภาค 5

21 ตุลาคม - 23 ตุลาคม

ตารางการแข่งขันว่ายน้ำ

      
เดือน วันที่ รายการ สระ สถานที่ สถานะ หมายเหตุ
มกราคม 14-15 สจ.จิตรธรรม บุญญาธิการ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 10 50M สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ผลการแข่งขัน แจกเหรียญทุกชุด*
มกราคม 27-29 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 3 "อีสาน" ประจำปี 2566 50M สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ผลการแข่งขัน รับรองสถิติ
กุมภาพันธ์ 4-5 ดาวิซาร่า ต้านลมหนาว ต้านยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 25M สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง จ.เชียงใหม่ ผลการแข่งขัน แจกเหรียญทุกชุด
กุมภาพันธ์ 12 Baan Phu Waan Championship ครั้งที่ 1 25M สระว่ายน้ำบ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม ผลการแข่งขัน แจกเหรียญทุกชุด
กุมภาพันธ์ 17-19 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4 "ใต้" ประจำปี 2566 50M สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการแข่งขัน รับรองสถิติ
มีนาคม 3-5 2nd AOSI Bangkok 50M ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ผลการแข่งขัน รับรองสถิติ
มีนาคม 11-12 กว๊านพะเยา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 25M สระว่ายน้ำธารธรา จ.พะเยา ผลการแข่งขัน แจกเหรียญทุกชุด
มีนาคม 18-19 เมืองย่าโมสวิมมิ่ง ครั้งที่ 2 25M สระเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาฯ จ.นครราชสีมา ผลการแข่งขัน แจกเหรียญทุกชุด
มีนาคม 25-26 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพน ครั้งที่ 1 50M ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ผลการแข่งขัน แจงเหรียญทุกชุด
เมษายน 17 คัดตัวกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" เฉพาะนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 50M สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ผลการแข่งขัน ภายใน
เมษายน 29-30 อบจ. ภูเก็ต แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 10 50M สระว่ายน้ำ อบจ. ภูเก็ต จ.ภูเก็ต ผลการแข่งขัน รับรองสถิติ
เมษายน 29-30 ลำปางสปริ้นส์เตอร์ ประจำปี 2566 25M สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จ.ลำปาง ผลการแข่งขัน แจกเหรียญทุกชุด
พฤษภาคม 6-7 AONSIRI SWIMMING CHAMPIONSHIP 2023 25M สระว่ายน้ำโรงเรียนอรศิริ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผลการแข่งขัน แจกเหรียญทุกชุด
พฤษภาคม 23-24 คัดตัวกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ภาค 4 50M สระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต จ.ภูเก็ต ผลการแข่งขัน รับรองสถิติ
พฤษภาคม 29-30 คัดตัวกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ภาค 5 50M สระว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ ผลการแข่งขัน รับรองสถิติ
มิถุนายน 3-5 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง 1 ประจำปี 2566 50M สระว่ายน้ำโรงเรียนนานาชาติรักบี้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผลการแข่งขัน รับรองสถิติ
มิถุนายน 7-8 คัดตัวกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ภาค 3 50M สระว่ายน้ำสโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี ผลการแข่งขัน รับรองสถิติ
มิถุนายน 10-11 โรงเรียนอนุบาลลำปาง แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 25M สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง จ.ลำปาง ผลการแข่งขัน แจกเหรียญทุกชุด
มิถุนายน 17-18 ว่ายน้ำสมุย-ตาปี แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 50M สระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจ.สุราษฎร์ธานี ผลการแข่งขัน รับรองสถิติ
มิถุนายน 21-22 คัดตัวกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ภาค 2 50M สระมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ผลการแข่งขัน รับรองสถิติ
มิถุนายน 24-25 Suphan Buri Open Swimming Championships 2023 50M สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ผลการแข่งขัน รับรองสถิติ
กรกฎาคม 8-9 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารสปรินเตอร์ ครั้งที่ 1 25M ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ผลการแข่งขัน แจกเหรียญทุกชุด
กรกฎาคม 15 ชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 25M ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จ.พะเยา ผลการแข่งขัน แจกเหรียญทุกชุด
กรกฎาคม 22-23 เชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566 25M สระว่ายน้ำ มชก.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผลการแข่งขัน แจกเหรียญทุกชุด
กรกฎาคม 29-30 TRANG SWIMMING CHAMPIONSHIP 2023 50M สระว่ายน้ำเทศบาลตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) ผลการแข่งขัน รับสมัครผ่านอีเมลล์
สิงหาคม 5-6 1st NRRU Swimming Championship 50M สระเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา ผลการแข่งขัน รับรองสถิติ
สิงหาคม 8-10 กีฬาคนพิการชิงแชมป์ระเทศไทย ประจำปี 2566 50M สระสนามกีฬากลาง จ.เพชรบูรณ์ ผลการแข่งขัน รับรองสถิติ
สิงหาคม 12-13 แม่เมาะ แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566 25M สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลแม่เมาะ จ.ลำปาง ผลการแข่งขัน แจกเหรียญทุกชุด
สิงหาคม 26-27 6th MFU SWIMMING CHAMPIONSHIP 2023 50M สระว่ายน้ำศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ผลการแข่งขัน รับรองสถิติ
กันยายน 2 ซีโลอาม แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 15 25M ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนสหบำรุง จ.นครปฐม ผลการแข่งขัน แจกเหรียญทุกชุด
กันยายน 9-10 ภูผา-ตะวัน สวิมมิ่งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 50M ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จ.ภูเก็ต ผลการแข่งขัน รับรองสถิติ
กันยายน 16-17 กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566 50M สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการแข่งขัน แจกเหรียญทุกชุด
กันยายน 23-24 ชากังราวสวิมมิ่งคัพ 25M ณ สระว่ายน้ำ อบจ.กำแพงเพชร (ริมปิง) จ.กำแพงเพชร ผลการแข่งขัน แจกเหรียญทุกชุด
ตุลาคม 1 คัดตัวกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" เฉพาะนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 50M สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ภายใน
ตุลาคม 13-15 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 2 "กลาง 2" ประจำปี 2566 50M สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ปิดรับสมัคร รับรองสถิติ
ตุลาคม 21-23 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 "เหนือ" ประจำปี 2566 50M สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เปิดรับสมัคร* รับรองสถิติ
พฤศจิกายน 4-5 พะเยา สปินเตอร์ ประจำปี 2566 25M สระโรงเรียนประชาบำรุง จ.พะเยา เปิดรับสมัคร แจกเหรียญทุกชุด
พฤศจิกายน 11-12 อบจ.กระบี่ Swimming Championship ครั้งที่ 13 25M สระว่ายน้ำโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ จ.กระบี่ รอระเบียบ
พฤศจิกายน 25-26 กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 4 "ใต้" ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" 50M สระ อบจ.สงขลา จ.สงขลา รอระเบียบ รับรองสถิติ
ธันวาคม 2-3 สาธิตบางนา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6 50M สระว่ายน้ำ โรงเรียนสาธิตบางนา จ.สมุทรปราการ เปิดรับสมัคร รับรองสถิติ
ธันวาคม 9-11 อบจ.สุราษฎร์ธานี สวิมมิ่งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 50M สระว่ายน้ำ สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี รอระเบียบ รับรองสถิติ
ธันวาคม 16-17 กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 3 "ใต้" ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" 50M จ.สุรินทร์ รอระเบียบ รับรองสถิติ
ธันวาคม 16-17 วันการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 50M TBA รอระเบียบ
ธันวาคม 23-24 SS Phitsanulok Swimming Club Championship ครั้งที่ 13 25M สระว่ายน้ำ อบจ.พิษณุโลก (สนามกีฬากลาง) จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัคร แจกเหรียญทุกชุด

ข่าวสารวงการว่ายน้ำ

ข่าวสารวงการว่ายน้ำ

ผลการแข่งขัน ชากังราวสวิมมิ่งคัพ ประจำปี 2566

กันยายน 22nd, 2023|ผลการแข่งขัน|

ผลการแข่งขัน การแข่งขันว่ายน้ำ ชากังราวสวิมมิ่งคัพ ประจำปี 2566 วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ สระว่ายน้ำ อบจ.กำแพงเพชร(ริมปิง) จ.กำแพงเพชร รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ คะแนนรวมสโมสร

คัดตัวกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” เฉพาะนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

กันยายน 22nd, 2023|โปรแกรมการแข่งขัน|

คัดตัวกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" เฉพาะนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สมัครแข่งขัน

ผลการแข่งขัน กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566

กันยายน 15th, 2023|ผลการแข่งขัน|

ผลการแข่งขัน การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566 วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ คะแนนรวมสโมสร คะแนนรวมบุคคลชาย คะแนนรวมบุคคลหญิง

ผลการแข่งขันว่ายน้ำ ภูผา-ตะวัน สวิมมิ่งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

กันยายน 9th, 2023|ผลการแข่งขัน|

ผลการแข่งขัน ภูผา-ตะวัน สวิมมิ่งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 วันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จ.ภูเก็ต รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ คะแนนรวมสโมสร คะแนนรวมชาย คะแนนรวมหญิง E-CERTIFICATE

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 ประจำปี 2566

กันยายน 7th, 2023|โปรแกรมการแข่งขัน|

ThaiOil Thailand Swimming Championships 2023 Region 2 วันที่ 21-23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัครแข่งขัน

พะเยาสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

กันยายน 7th, 2023|โปรแกรมการแข่งขัน|

รายการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566 วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ณ สระว่ายโรงเรียนประชาบำรุง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา (สระ 25 เมตร 6 ช่องว่าย) สมัครแข่งขัน

Title

Go to Top