การแข่งขันประจำปี 2564

เรียงลำดับตามวันที่จัดการแข่งขัน


เมษายน 2564


พฤษภาคม 2564

ชิงแชมป์พะเยา

1 พฤษภาคม 2021

ม.ราชภัฏ อุบลฯ

14 พฤษภาคม 2021 - 16 พฤษภาคม 2021


ตุลาคม 2564

ทดสอบเวลา ชิงแชมป์ฯ ภาคอีสาน

29 ตุลาคม 2021 - 31 ตุลาคม 2021


พฤศจิกายน 2564

ทดสอบเวลา ชิงแชมป์ฯ ภาคเหนือ

4 พฤศจิกายน 2021 - 6 พฤศจิกายน 2021


ธันวาคม 2564

เมืองย่าโม ครั้งที่ 1

11 ธันวาคม 2021 - 12 ธันวาคม 2021

อ๋อง เชียงราย ครั้งที่ 1

25 ธันวาคม 2021 - 26 ธันวาคม 2021