การแข่งขันประจำปี 2567

เรียงลำดับตามวันที่จัดการแข่งขัน


มกราคม 2567

สจ.จิตรธรรม #11

13 มกราคม - 14 มกราคม

ดงภูเกิด #5

20 มกราคม - 21 มกราคม


กุมภาพันธ์ 2567

FOBISIA 2024

2 กุมภาพันธ์ - 4 กุมภาพันธ์

ดาวิซาร่า #10

10 กุมภาพันธ์ - 11 กุมภาพันธ์

ธัญบุรีเกมส์

13 กุมภาพันธ์ - 14 กุมภาพันธ์

ชิงแชมป์ ภาคใต้

16 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์

พรหมมหาราช (แม่สาย)

24 กุมภาพันธ์ - 25 กุมภาพันธ์


มีนาคม 2567

ชิงแชมป์ ภาคเหนือ

9 มีนาคม - 11 มีนาคม

เมืองย่าโม #3

16 มีนาคม - 17 มีนาคม

สจ.จิตรธรรม #1

23 มีนาคม - 24 มีนาคม


พฤษภาคม 2567

นครพนมวิทยาคม #1

11 พฤษภาคม - 12 พฤษภาคม