การแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.กระบี่ SWIMMING CHAMPIONSHIP
ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนโภคาพาณิชย์กูล มูลนิธิ
(สระ 25 เมตร 5 ช่องว่าย)

รับสมัครผ่านอีเมลล์ kasemswim@gmail.com เท่านั้น

รายการ อบจ.กระบี่
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

อ.เกษม อนนตรี
อ.เกษม อนนตรีประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายนํ้า

อบจ. กระบี่SWIMMING CHAMPIONSHIP ชิงแชมป์ ภาคใต้ ครั้งที่12 ประจำปี 2565

ณ. สระว่ายนํ้าโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย.2565

******************************************************************

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด
 • เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและมีนํ้าใจนักกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน
 • เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักกีฬาว่ายนํ้าผู้ฝึกสอนของภาคใต้ให้เข้มแข็งนำไปสู่การพัฒนากีฬาว่ายนํ้า
 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดกระบี่

2. สถานที่แข่งขัน

 • ณ โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ เลขที่ 6,8 ถ.วัชระ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ. กระบี่
 • สระว่ายนํ้าขนาด 25 เมตร (5 ลู่)

3. วันที่แข่งขัน

 • วันเสาร์ และวันอาทิตย์ 12 – 13 พ.ย. 2565
 • รายงานตัวแข่งขันเวลา 07.45 น. เริ่มแข่งขัน 08.00 น. เป็นต้นไป

4. การแบ่งรุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ ** ชาย-หญิง**

 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (แจกเหรียญทุกชุด)
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (แจกเหรียญทุกชุด)
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (แจกเหรียญทุกชุด)
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (แจกเหรียญทุกชุด)
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (แจกเหรียญทุกชุด)
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2553
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2552
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2551

5. สถานที่รับสมัคร

 • ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน และค่าสมัครให้ครบถ้วน ( ใบสมัครกรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง ) • สมัครตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
 • Email : kasemswim@gmail.com
 • หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักกีฬาของจังหวัดกระบี่และจำกัดจำนวนนักกีฬา 400 คนตามลำดับเมล์ของวันเวลาที่สมัคร และจะแจ้งให้ทราบทาง f/b ภาคใต้และ line กลุ่มของผู้ฝึกสอนภาคใต้

6. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

 • อ.เกษม อนนตรี ประธานกองทุนฯ โทร 081-896-5960
 • อ.สโรชา ปรางทอง โทร 085-1590803

7. หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ

8. นักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนสโมสรกีฬาว่ายน้ำภาคใต้ส่งเพียงใบลงรายการแข่งขัน(ใบสมัคร) อย่างเดียวเท่านั้นคุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 • เป็นนักกีฬาว่ายนํ้าชาย – หญิง ต้องเข้าแข่งขัน ในรุ่นของตนเองเท่านั้น (ยกเว้นประเภทว่ายผลัดสามารถข้ามรุ่นได้) โดยจะต้อง แข่งขันในรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้น
 • สำหรับนักกีฬาภาคใต้ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนาม สโมสร / ชมรม / โรงเรียน / สมาคมกีฬาจังหวัด ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสโมสรกีฬาว่ายน้ำภาคใต้เท่านั้น
 • สำหรับนักกีฬาที่จะแข่งขันว่ายผลัดจะต้องสมัครแข่งขันในรายการเดี่ยวอย่างน้อย 1 รายการ

9. การดำเนินการแข่งขันว่ายนํ้า

 • ใช้กติกาสมาพันธ์ว่ายนํ้านานาชาติ (FINA) แปลเป็นไทย โดยสมาคมว่ายนํ้าแห่งประเทศไทย
 • การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว (ONE START RULE) ไม่มีรอบคัดเลือก ถือเวลาดีที่สุด (TIME FINAL)
 • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน 10 นาที ในแต่ละรายการ
 • นักกีฬาจะต้องรายงานตัวรอรับเหรียญรางวัลทันที่ที่แข่งเสร็จ
 • จับเวลาใช้นาฬิกาอัตโนมัติ (TUCH BOARD) หากนาฬิกาอัตโนมัติขัดข้องจะใช้เวลามือแทน
 • ปัญหาใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ

10. การนับคะแนน

 • ประเภทบุคคล ผู้ที่มีเวลาเป็นที่ 1 – 6 จะได้คะแนน 15,7,5,3,2,1 ตามลำดับ
 • กรณีที่นักกีฬาทำสถิติได้ดีกว่าสถิติภาคใต้ได้ 50 คะแนน เฉพาะผู้ที่ได้ลำดับที่ 1
 • นักกีฬายอดเยี่ยมคิดคะแนนจากคะแนนรวม หาก คะแนนรวมเท่ากันให้นับเหรียญ ทอง, เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ตามลำดับ หากเท่ากันอีกให้นับอายุผู้ที่น้อยกว่า เป็นนักกีฬายอดเยี่ยม
 • • การนับคะแนนแต่ละรายการต้องมีสโมสรเข้าแข่งขันตั้งแต่ 3 สโมสรขึ้นไป (หากไม่ครบจะจัดแข่งขันให้เหรียญแต่ไม่นับคะแนน)
 • การแข่งขันครั้งนี้เปิดโอเพ่น กรณีมีการทำลายสถิติ หากนักกีฬาที่ทำลายสถิติไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสโมสรกีฬาว่ายน้ำภาคใต้ หรือขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ฝึกซ้อมประจำอยู่กับทีมใน14 จังหวัดภาคใต้ จะไม่ถือเป็นสถิติของภาคใต้และไม่มีคะแนนทำลายสถิติแต่ ได้คะแนน 15 ,7 , 5 ,3,2,1 ตามลำดับ
 • ประเภททีมผลัดไม่นับคะแนน

11. ปัญหาใดที่เกิดขึ้น

 • การตัดสินใจให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ

12. กติกาที่ใช้ในการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสมาพันธ์กีฬาว่ายนํ้าสมัครเล่นนานาชาติ FINA ฉบับปรับปรุงล่าสุด
 • การแข่งขันไม่มีรอบคัดเลือกจะถือเวลาที่ดีที่สุด
 • การปล่อยตัวเป็นแบบปล่อยตัวครั้งเดียว
 • ปัญหาใดๆอันเกิดจากการแข่งขันให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการการจัดการ แข่งขันเป็นอันยุติ
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบ ส่วนการแข่งขันหรือ การตัดสิน การแข่งขันของนักกีฬา หากมีนักกีฬา / ผู้ปกครอง / ผู้ควบคุมนักกีฬา แสดงกิริยาอัน เป็นที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์อันดีของการจัดการแข่งขัน
 • นาฬิกาจับเวลาอัตโนมัติ

13. การประท้วง

 • ประท้วงคุณสมบัติ ต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมหลักฐาน
 • การประท้วงผลการแข่งขันต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมหลักฐาน ถึงผู้กรรมการผู้ชี้ขาดภายใน 30 นาทีหลังการประกาศ
 • ผลการแข่งขัน โดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น พร้อมวางเงินประกัน 2,000 บาท (สองพันบาท) หากผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ประท้วงคณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน

14. สงวนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใด ๆทั้งสิ้น หรือสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬา หากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงกิริยามารยาท อันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขันกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทั้งทีมทันที
 • หากมีการทุจริตในการแข่งขัน คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่จับได้จะตัดสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬาผู้นั้นทุกรายการ

15. ประชุมผู้จัดการทีม

 • ให้ผู้จัดการทีม / ผู้ควบคุม / หรือผู้ฝึกสอน เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ก่อนการแข่งขัน 1 วัน ณ หอประชุมโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อ.เมือง จ.กระบี่ เวลา 18.00 น.
 • วาระการประชุม • ตรวจสอบรายชื่อและรายการแข่งขันที่ตกหล่น
 • ตรวจสอบรายชื่อและนามสกุลตัวสะกดให้ถูกต้องเพื่อการจัดพิมพ์เกียรติบัตร
 • ชำระค่าสมัคร
 • เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

16. รางวัลประเภทบุคคล

 • ผู้ชนะที่ 1,2 และ 3 ในแต่ละรายการจะได้เหรียญทอง เงิน ทองแดง ตามลำดับ พร้อมเกียรติบัตร
 • ยกเว้น อายุ 7 – 11 แจกเหรียญทุกชุด ไม่แจกในรายการอีก
 • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมในแต่ละรุ่น ชาย – หญิง มีถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรมี 6 อันดับ ( อันดับที่ 1 – 6 ) รวม 96 รางวัล

17. รางวัลประเภทสโมสร

 • รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสโมสร อันดับ 1 ถ้วยรางวัล
 • รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสโมสร อันดับ 2 ถ้วยรางวัล
 • รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสโมสร อันดับ 3 ถ้วยรางวัล

18. ประเภทการแข่งขัน

รายการ / อายุ

7 ปี

8 ปี

9 ปี

10 ปี

11 ปี

12 ปี

13 ปี

14 ปี

1

ฟรีสไตล์ 25 ม.

x

x

x

x

x

x

x

x

2

ฟรีสไตล์ 50 ม.

x

x

x

x

x

x

x

x

3

ฟรีสไตล์ 100 ม.

 

 

x

x

x

x

x

x

4

กรรเชียง 25 ม.

x

x

x

x

x

x

x

x

5

กรรเชียง 50 ม.

x

x

x

x

x

x

x

x

6

กรรเชียง 100 ม.

 

 

 

x

x

x

x

x

7

กบ 25 ม.

x

x

x

x

x

x

x

x

8

กบ 50 ม.

x

x

x

x

x

x

x

x

9

กบ 100 ม.

 

 

 

x

x

x

x

x

10

ผีเสื้อ 25 ม.

x

x

x

x

x

x

x

x

11

ผีเสื้อ 50 ม.

x

x

x

x

x

x

x

x

12

ผีเสื้อ 100 ม.

 

 

 

x

x

x

x

x

13

เดี่ยวผสม 100 ม.

 

 

 

x

x

x

x

x

14

ผลัดฟรี 4x25 ม.

x

x

x

x

15

ผลัดผสม 4x25 ม.

x

x

x

x

 

แผนที่สระแข่งขัน