การแข่งขันว่ายน้ำ ค่ายสุรนารี แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

วันที่ 13 -14 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ณ สระว่ายน้ำค่ายสุรนารี กองทัพ ภาค 2 จังหวัดนครราชสีมา

รับรองสถิติ โดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

รายการ ค่ายสุรนารี แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร (English)

สูจิบัตร (ไทย)

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

นายจุมภฎ อินทรนัฏ
นายจุมภฎ อินทรนัฏประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ ค่ายสุรนารี แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

วันที่ 13 -14 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ณ สระว่ายน้ำค่ายสุรนารี กองทัพ ภาค 2 จังหวัดนครราชสีมา

รับรองสถิติ โดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

—————————–

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อทดสอบเวลานักกีฬาว่ายน้ำ เตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันคัดตัวในรายการต่างๆ
 • เพื่อเป็นกิจกรรมระหว่างสโมสร/ชมรมว่ายน้ำ
 • เพื่อพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. สถานที่ทำการแข่งขัน

 • ณ สระว่ายน้ำค่ายสุรนารี กองทัพ ภาค 2 จังหวัดนครราชสีมา

3. วันที่แข่งขัน

 • วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2565
 • เริ่มแข่งขันเวลา 08:00 น
 • รายงานตัวในการแข่งขัน 07:45 น.

4. กติการการแข่งขัน

 • ใช้กติการว่ายน้ำ FINA

5. นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 9 รุ่นอายุ (ชาย-หญิง) ดังนี้

 • รุ่นอายุ 7 ปี คือ นักกีฬาที่เกิดในปี 2558

 • รุ่นอายุ 8 ปี คือ นักกีฬาที่เกิดในปี 2557
 • รุ่นอายุ 9 ปี คือ นักกีฬาที่เกิดในปี 2556
 • รุ่นอายุ 10 ปี คือนักกีฬาที่เกิดในปี 2555
 • รุ่นอายุ 11 ปี คือนักกีฬาที่เกิดในปี 2554
 • รุ่นอายุ 12 ปี คือนักกีฬาที่เกิดในปี 2553
 • รุ่นอายุ 13 ปี คือนักกีฬาที่เกิดในปี 2552
 • รุ่นอายุ 14 ปี คือนักกีฬาที่เกิดในปี 2551
 • รุ่นอายุ 15 ปี ขึ้นไป คือนักกีฬาที่เกิดในปี 2550
 • รุ่นทั่วไป คือนักกีฬาที่เกิดในปี 2549 ลงมา

6. ประเภทการแข่งขัน

ลำดับ

รายการแข่งขัน

รุ่นอายุ

7 ปี

8 ปี

9 ปี

10 ปี

11 ปี

12 ปี

13 ปี

14 ปี

15 ปี

ทั่วไป

1

เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

ฟรีสไตล์ 100 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

ฟรีสไตล์ 200 เมตร

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

5

กรรเชียง 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

กรรเชียง 100 เมตร

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

7

กบ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

กบ 100 เมตร

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

9

ผีเสื้อ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

ผีเสื้อ 100 เมตร

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

11

ผลัดฟรีสไตล์ 2x50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12

ผลัดผีเสื้อ 2x50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 24.00 น.
 • ค่าสมัครประเภทบุคคล เหมาจ่าย 480 บาท (รุ่นอายุ 7 – 8 ปี)
 • ค่าสมัครประเภทบุคคล เหมาจ่าย 750 บาท (รุ่นอายุ 9 ปี – รุ่นอายุทั่วไป)
 • ค่าสมัครรายการผลัด รายการละ 160 บาท
 • นักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันครบจำนวน 400 คน สงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครก่อนเวลา
 • รายการแข่งขันประเภททีมผลัด สโมสร/ ชมรม มีสิทธิส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จำกัดทีมและสโมสร ในแต่ละรุ่นอายุ โดยนักกีฬาแต่ละคนสามารถลงได้เพียง 1 รุ่นอายุเท่านั้น

8. คุณสมบัติของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคลต้องสมัครแข่งขันในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น
 • สำหรับสโมสรสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์ https://cnxswimming.com/ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าแข่งขันติดต่อ
  • อาจารย์ไพบูลย์ เจริญสันติ 081-530-0700
  • Line official account: @cnxswimming
 • นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ให้ชำระเงินผ่านบัญชี นางวนิดา เผือดจันทึก เลขที่บัญชี 049-1-85470-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส โคราช

9. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 07:00 น. ณ บริเวณรับรายงานตัว

10. ระบบการจัดการแข่งขัน

 • จัดการแข่งขันแบบ Time Final

11. รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดประเภทสโมสร
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร
 • นักกีฬาชนะเลิศอันดับที่ 1, 2 และ 3 จะได้รับ เหรียญทอง, เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงทุกชุด
 • รายการเตะเท้าฟรีสไตล์ 50 ม. แจกเหรียญทุกคน
 • ถ้วยรางวัลแต่ละรุ่นชาย 9 ใบ หญิง 9 ใบ
 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศสโมสร มี 7 รางวัล
  • ถ้วยรางวัลสโมสร ชนะเลิศ และเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
  • ถ้วยรางวัลสโมสร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
  • ถ้วยรางวัลสโมสร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท
  • ถ้วยรางวัลสโมสร รองชนะเลิศอันดับที่ 3
  • ถ้วยรางวัลสโมสร รองชนะเลิศอันดับที่ 4
  • ถ้วยรางวัลสโมสร รองชนะเลิศอันดับที่ 5
  • ถ้วยรางวัลสโมสร รองชนะเลิศอันดับที่ 6

12. คะแนนการแข่งขัน

 • รายการประเภทบุคคลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 10 คะแนน 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ
 • รายการประเภททีม ไม่นับคะแนน (แต่ต้องสมัครมาในระบบ)
 • รายการแข่งขันใดมีจำนวนสโมสรเข้าร่วมการแข่งขันไม่ถึง 3 สโมสรให้ทำการแข่งขันแต่ไม่นับคะแนน
 • คะแนนรวมบุคคล ถ้าหากนักกีฬาได้คะแนนเท่ากัน จะนับจำนวนเหรียญรางวัลที่ได้รับ ทอง เงิน ทองแดง หากเหรียญรางวัลเท่ากัน ผู้ที่อายุน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะ

13. การประท้วงการแข่งขัน

 • ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนทำหนังสือการประท้วงต่อผู้ตัดสินชี้ขาดพร้อมเงินประกันจำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) หลังจากติดประกาศผลการแข่งขันในรายการนั้นอย่างเป็นทางการไม่เกิน 30 นาที และถ้า คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาการประท้วงเป็นผล จะคืนเงินประกันให้ แต่ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่ คืนเงินประกัน
 • หมายเหตุ กรณีนักกีฬาบาดเจ็บและเสียชีวิตระหว่างการแข่งขัน ทางคณะกรรรมการจัดการแข่งขัน จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เท่านั้น .

14. การปฏิบัติตัวในการเข้าร่วมการแข่งขันของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ปกครองที่เข้าร่วมฯ

 • นักกีฬา และผู้ฝึกสอนแต่ละสโมสร ต้องส่งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง) ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ สระว่ายน้ำค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.30 น. เท่านั้น
 • ผู้ปกครองที่เข้ามาภายในบริเวณการจัดการแข่งขันฯ ต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม พร้อมทั้งมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด- 19 (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง) ที่มีใบรับรองจากสถานพยาบาล/คลินิก ฯลฯ ที่ได้รับการรับรอง และสามารถแสดงผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทันทีหากมีเจ้าหน้าที่เรียกดูหรือตรวจสอบ
 • ผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม พร้อมมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถขึ้นไปชมการแข่งขันด้านบนสระฯ ได้ ซึ่งทางผู้จัดการแข่งขันฯ จะแจ้งให้แก่ผู้ฝึกสอนประจำสโมสรทราบอีกครั้งว่าสามารถขึ้นไปชมการแข่งขันฯ ได้สโมสรละกี่ท่านต่อรอบ และต้องปฏิบัติอย่างไร
 • นักกีฬา ผู้ฝึกสอน คณะกรรมการฯ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น นักกีฬาที่จะลงแข่งขันฯ และในขณะที่ท่านรับประทานอาหารเครื่องดื่มต่างๆ
 • ขอความร่วมมือสโมสร และผู้ปกครอง พกถุงขยะสีดำสำหรับทิ้งขยะมาด้วย เพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ

แผนที่สระแข่งขัน