การแข่งขันว่ายน้ำ ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาแชมป์เปี้ยนชิพ

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา จ.นครราชสีมา
(สระ 25 เมตร 5 ช่องว่าย)

รายการ 60 ปี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาแชมป์เปี้ยนชิพ
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

คุณภัทร
คุณภัทรประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ

ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาแชมป์เปี้ยนชิพ

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

ชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา

ณ. สระว่ายน้ำ โรงเรียน รุ่งอรุณวิทยา จ.โคราช
สระ 25 เมตร 5 ช่องว่าย

————————————-

สโมสรยอดเยี่ยม 12 รางวัล

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 4,000 และผู้ฝึกสอน 3,000

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 และผู้ฝึกสอน 2,000

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 2,000 และผู้ฝึกสอน 1,000

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 4-12 ได้รับถ้วยเกรียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 500 และผู้ฝึกสอน 500

รางวัลบุคคลชาย-หญิง รุ่นละ 12 รางวัล

————————————-

1. วัตถุประสงค์

 • พื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในการเล่นกีฬาและรักการเล่นกีฬา เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด
 • เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกีฬาว่ายน้าให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่เด็ก เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตรใจ ปลูกฝังนิสัยการออกกาลังกาย
 • เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาว่ายน้าให้มีทักษะ
 • เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมและสโมสรว่ายน้าต่างๆทั่วประเทศ

2. สถานที่แข่งขัน

 • ณ.สระว่ายน้าโรงเรียน รุ่งอรุณวิทยา

3. กำหนดการแข่งขัน

 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

4. การแบ่งรุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ **ชาย-หญิง**

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2559 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 7 ปีเกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ )
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2551 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่น ทั่วไป เกิด พ.ศ.2550 ลงมา (มอบเหรียญทุกชุดถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)

5. คุณสมบัตินักกีฬา

 • ไม่จากัดฝีมือ
 • นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันจะต้องสังกัดสโมสร สระว่ายน้ำชมรม โรงเรียน
 • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลได้ไม่จากัดจานวน แต่ต้องสมัครในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น

6. เงินค่าสมัคร

 • ประเภทบุคคลเหมาจ่าย 800 บาท
 • โอนเข้าบัญชี เลขที่ 020366326930 ชื่อบัญชี นางสาว รัชต์ภัทรนิษฐ์ ไอศะนาวิน ธนาคารออมสิน สาขาตลาดวงศกร (กรุณาโอนเป็นทีม จะได้สะดวกในการเก็บข้อมูล)
 • ชำระเรียบร้อยกรุณาส่งหลักฐานทางไลน์ไอดี ID:thanyalux2507 พร้อมระบุชื่อทีม หรือไลน์กลุ่มของการแข่งขันโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

7. หลักฐานการสมัคร

 • นำสำเนาสูติบัตร, ใบเกิด หรือทะเบียนบ้านของนักกีฬาให้แต่ละทีมจัดเตรียมมาให้พร้อมในวันแข่งขัน

8. สถานที่รับสมัคร

 • https://www.cnxswimming.com/

9. กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 จะปิดรับสมัครก่อนกำหนด เมื่อมีนักกีฬาครบ 350 คน
 • ตรวจรายชื่อและผลการแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.com
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขันให้แจ้งก่อนการประกาศรายชื่อนักกีฬา
 • ให้ทางผู้จัดการทีมได้เตรียมหลักฐาน เพื่อทาการตรวจสอบในกรณีที่มีปัญหานักกีฬาตกหล่น

10. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

 • คุณ ภัทร 099-445-7962 (ประธานจัดการแข่งขัน)
 • Line official account: @cnxswimming (ฝ่ายประมวลผล)

11. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วันแรกของการแข่งขัน เวลา 7.30 น. ณ สระว่ายน้ำ

12. กติกาใช้ในการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสมาพันธ์กีฬาว่ายน้าสมัครเล่นนานาชาติ FINA
 • การแข่งขันจะถือลาดับเวลาที่ดีที่สุด (TIME FINAI) ไม่มีรอบคัดเลือกการปล่อยตัวเป็นแบบปล่อยครั้งเดียว (ONE START RULE)ส่วนนักกีฬาที่อายุต่ำกว่า 8 ปีใช้ (TWO START RULE)การจับเวลาใช้นาฬิกาจับเวลาอัตโนมัติมาตรฐานการแข่งขันว่ายน้า(TOUCHING BOARD) ถ้ามีปัญหาขัดข้องใช้นาฬิกาจับเวลาแต่ละลู่
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองต้องจัดเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับอายุของนักกีฬาหากมีการประท้วง และเป็นผลนักกีฬาจะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขันและจไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ไม่รับการประท้วงด้วยภาพถ่ายหรือวีดีโอของผู้ปกครองทุกกรณี
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุดในการตัดสิน

13. การนับคะแนนการแข่งขัน

 • ประเภทบุคคล ดังนี้
  • รายการประเภทบุคคล จะได้คะแนน 20-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3 ตามลำดับ
 • รายการจับโฟมเตะขาฟรี ไม่คิดคะแนน
 • รายการที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 2 สโมสร 3 คนขึ้นไป นับคะแนน

14. การดำเนินการแข่งขัน

 • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน 30 นาที ในแต่ละรายการ
 • นักกีฬาจะต้องแสดงบัตรประจาตัวนักกีฬาต่อนายทะเบียนเพื่อรายงานตัว และรับเหรียญรางวัล

15. ปัญหาต่างๆ

 • ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในการแข่งขันและไม่มีกาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือคาตัดสินของกรรมการ จัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ในช่วงการแข่งขัน ผูสมัครเข้าแข่งขันจะต้องรับผิดชอบตนเอง
 • การประท้วงผู้ประท้วงจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่คณะกรรมการภายใน 20 นาทีหลังการแข่งขันนั้น ๆสิ้นสุดลง และวางเงิน 1,000 บาท โดยผู้จัดการทีมเท่านั้น หากเป็นผลจะคืนเงินให้และถ้าไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินให้ผู้ประท้วง

16. สวงนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสวงนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆทั้งสื้น
 • สิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬา หากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักศึกษาแสดงกิริยามารยาทอันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขันกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ ทั้งทีมทันที
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆหรือสิทธ์การแข่งขันของนักกีฬา แต่จะมีหน่วยปฐมพยาบาลทาการปฐมให้

17. รางวัลการแข่งขันประเภทบุคคล

 • นักกีฬาที่เข้าเส้นชัยที่ 1,2,3 ในแต่ละชุดได้รับเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง ตามลาดับ และคิดคะแนนรวมบุคคลที่ทาเวลาได้ดีที่สุดในแต่ละรุ่น
 • ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมบุคคล ถ้วยรางวัล 12 ใบ แยก ชาย -หญิง กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวมเท่ากันในแต่ละรุ่นอายุทั้งชายและหญิง จะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจาก จานวนเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามลาดับ(ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญ รางวัลเท่ากันอีกจะพิจารณา จากผู้ที่อายุน้อยที่สุดโดยพิจารณาจากคะแนนรวมประเภทบุคคล หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากสโมสรที่ส่งนักกีฬาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตร รวมสถิติประเภทบุคคลคนละ 1 ใบ

18. มาตรการโควิด-19

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานทุกท่าน ภายใน 24 ชั่วโมงและนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน
 • สวมแมสตลอดเวลา เมื่ออยู่ในสนามแข่งขัน

19. ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

open

ฟรี 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 50 เมตร

0

0

0

/

/

/

/

/

/

/

กบ 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร

/

/

/

0

0

0

0

0

0

0

กรรเชียง 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ฟรีสไตล์ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

แผนที่สระแข่งขัน