ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ 60 ปี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาแชมป์เปี้ยนชิพ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

ณ. สระว่ายน้ำโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา จ.นครราชสีมา

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

รายการที่ 1. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 2. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 3. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 4. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 5. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 6. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 7. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 8. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 9. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 10. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 11. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 12. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 13. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 14. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 15. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 16. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 17. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 18. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 19. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 20. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 21. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 22. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 23. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 24. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 25. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 26. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 27. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 28. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 29. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 30. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 31. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 32. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 33. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 34. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 35. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 36. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 37. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 38. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 39. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 40. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 41. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 42. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 43. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 44. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 45. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 46. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 47. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 48. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 49. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 50. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 51. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 52. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 53. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 54. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 55. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 56. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 57. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 58. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 59. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 60. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 61. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 62. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 63. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 64. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 65. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 66. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 67. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 68. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 69. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 70. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 71. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 72. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 73. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 74. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 75. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 76. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 77. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 78. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 79. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 80. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 81. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 82. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 83. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 84. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 85. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 86. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 87. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 88. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 89. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 90. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 91. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 92. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 93. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 94. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 95. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 96. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 97. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 98. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 99. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 100. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 101. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 102. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 103. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 104. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 105. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 106. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 107. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 108. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 109. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 110. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 111. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 112. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 113. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 114. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 115. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 116. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 117. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 118. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 119. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 120. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 121. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 122. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 123. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 124. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 125. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 126. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 127. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 128. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 129. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 130. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 131. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 132. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 133. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 134. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 135. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 136. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 137. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 138. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 139. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 140. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 141. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 142. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 143. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 144. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 145. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 146. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 147. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 148. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 149. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 150. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 151. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 152. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 153. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 154. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 155. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 156. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 157. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 158. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 159. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 160. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง