การแข่งขันว่ายน้ำ SURANAREE SWIMMING SPRINTER 2022

วันที่ 21 -22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ณ สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา (สระ 25 เมตร 6 ช่องว่าย)

รายการ SURANAREE SWIMMING SPRINTER 2022
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ใบเรียกเก็บเงิน

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

นายจุมภฎ อินทรนัฏ
นายจุมภฎ อินทรนัฏประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ

SURANAREE SWIMMING SPRINTER 2022

ณ สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา 25 เมตร (6 ลู่) การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565

รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 400 คน

(หากครบจำนวนขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนเวลา)

รางวัลประเภทสโมสรที่ได้คะแนนรวมสูงสุด มี 5 รางวัล

ถ้วยรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 1

ถ้วยรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 2

ถ้วยรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 3

ถ้วยรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 4

ถ้วยรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 5

ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม ผู้ชนะเลิศที่มีคะแนนรวมสูงสุดในรุ่น 7 – ทั่วไป จำนวน 7 ใบ แยก(ชาย/หญิง)

**********************************

การปฏิบัติตัวในการเข้าร่วมการแข่งขันของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ปกครองที่เข้าร่วมฯ

 • นักกีฬา และผู้ฝึกสอนแต่ละสโมสร ต้องส่งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง) ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา 25 เมตร ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. เท่านั้น
 • ผู้ปกครองที่เข้ามาภายในบริเวณการจัดการแข่งขันฯ ต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม พร้อมทั้งมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด- 19 (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง) ที่มีใบรับรองจากสถานพยาบาล/คลินิก ฯลฯ ที่ได้รับการรับรอง และสามารถแสดงผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทันทีหากมีเจ้าหน้าที่เรียกดูหรือตรวจสอบ
 • ผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม พร้อมมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถขึ้นไปชมการแข่งขันด้านบนสระฯ ได้ ซึ่งทางผู้จัดการแข่งขันฯ จะแจ้งให้แก่ผู้ฝึกสอนประจำสโมสรทราบอีกครั้งว่าสามารถขึ้นไปชมการแข่งขันฯ ได้สโมสรละกี่ท่านต่อรอบ และต้องปฏิบัติอย่างไร
 • นักกีฬา ผู้ฝึกสอน คณะกรรมการฯ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น นักกีฬาที่จะลงแข่งขันฯ และในขณะที่ท่านรับประทานอาหารเครื่องดื่มต่างๆ
 • ขอความร่วมมือสโมสร และผู้ปกครอง พกถุงขยะสีดำสำหรับทิ้งขยะมาด้วย เพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาว่ายน้ำ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทราบถึง

  พัฒนาการของตนเองตามแผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยการออกกำลังกาย
 • สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น
 • เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ

2. วันที่และเวลา

 • วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ( 21 – 22 พฤษภาคม 2565)
 • รายงานตัวแข่งขันเวลา 08.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 • ประชุมผู้จัดการทีมวันแรกของการแข่งขัน เวลา 07.30 น. ณ จุดรับรายงานตัว
  • ตรวจสอบรายชื่อและรายการแข่งขันที่ตกหล่น
  • ตรวจสอบรายชื่อและนามสกุลตัวสะกดให้ถูกต้องเพื่อการจัดพิมพ์เกียรติบัตร

3. สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายน้ำมาตรฐาน 25 เมตร ( 6 ลู่ ) สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3

4. การแบ่งรุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ ชาย– หญิง

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2559 ขึ้นไป(มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 7 ใบ แยกชายและหญิง)
 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 7 ใบ แยกชายและหญิง)
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 7 ใบ แยกชายและหญิง)
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 7 ใบ แยกชายและหญิง)
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 7 ใบ แยกชายและหญิง)
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 7 ใบ แยกชายและหญิง)
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 7 ใบ แยกชายและหญิง)
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 7 ใบ แยกชายและหญิง)
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2551 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 7 ใบ แยกชายและหญิง)
 • รุ่นทั่วไป เกิด พ.ศ. 2550 ลงมา(มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 7 ใบ แยกชายและหญิง)

5. คุณสมบัตินักกีฬา

 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเข้าแข่งขันในนามสโมสร ชมรม โรงเรียน จังหวัด และ
 • อิสระได้
 • ประเภทบุคคลจะต้องแข่งขันตามรุ่นอายุตนเองเท่านั้น ไม่จำกัดท่าว่ายการแข่งขัน (ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภททีมผลัดนักกีฬาอายุน้อยกว่าลงแข่งในรุ่นอายุมากกว่าได้และเลือกแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น

6. การสมัคร และสถานที่รับสมัคร

 • สมัคร Online ทาง www.cnxswimming.com
 • ผู้ประสานงาน นายจุมภฎ อินทรนัฏ โทรศัพท์ 081-265-3268
 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cnxswimming.com
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆ สามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.com ก่อนวันปิดรับสมัคร

7. วันที่เปิดรับสมัคร

 • บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (รับจำนวน 400 คน) ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนหากครบจำนวน

8. การชำระเงินค่าสมัครแข่งขัน

 • ค่าสมัครชำระโดยการโอนเงินหลังจากปิดรับสมัครแล้ว ที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ 707-2-08805-2

9. ค่าสมัคร

 • อายุ 6 ปี รายการละ 85 บาท
 • อายุ 7 – ทั่วไป ค่าสมัครเหมาจ่ายรายบุคคล ท่านละ 750 บาท
 • ทีมผลัด ค่าสมัครรายการละ 160 บาท

10 .การดําเนินการแข่งขันว่ายน้ำ

 • ใช้กติกาสมาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ(FINA) แปลเป็นไทย โดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว(ONE START RULE) ไม่มีรอบคัดเลือก ถือเวลาดีที่สุด(TIME FINAL)
 • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน10 นาที ในแต่ละรายการ
 • นักกีฬาจะต้องรายงานตัวรอรับเหรียญรางวัลทันทีที่แข่งขันเสร็จ
 • จับเวลาใช้นาฬิกาอัตโนมัติ (TUCH BOARD) หากนาฬิกาอัตโนมัติขัดข้องจะใช้เวลามือแทน
 • ปัญหาใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ

11 . คุณสมบัติ

 • ไม่จํากัดฝีมือ

12 .กติกาที่ใช้ในการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสมาพันธ์กีฬาว่ายน้ำสมัครเล่นนานาชาติFINA ฉบับปรับปรุงล่าสุด
 • นาฬิกาจับเวลาอัตโนมัติ การแข่งขันไม่มี รอบคัดเลือกจะถือเวลาที่ดีที่สุด
 • การปล่อยตัวเป็นแบบปล่อยตัวครั้งเดียว ยกเว้นรุ่นอายุ 6 -7 ปี
 • ปัญหาใดๆ อันเกิดจากการแข่งขันให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันเป็นอันยุติ
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบ ส่วนการแข่งขันหรือ การตัดสินการแข่งขันของนักกีฬา หากมีนักกีฬา/ ผู้ปกครอง/ ผู้ควบคุมนักกีฬา แสดงกิริยาอันเป็นที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์อันดีของการจัดการแข่งขัน

14 .การนับคะแนน

 • ประเภทบุคคล ดังนี้
  • คะแนนประเภทบุคคลลําดับ 1-9 ได้คะแนน 10-8-7-6-5-4-3-2 และ1 ตามลําดับ
 • ประเภททีมผลัดไม่นับคะแนน
 • กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวมชนะเลิศเท่ากัน ในแต่ ละรุ่นอายุทั้งชายและหญิงจะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจากจํานวนเหรียญทอง เงิน และทองแดงตามลําดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญรางวัลเท่ากันอีกจะพิจารณาจากผู้ที่อายุน้อยที่สุด
 • กรณีคะแนนประเภททีมชนะเลิศเท่ากัน ให้พิจารณาทีมที่ส่งผู้สมัครน้อยกว่ารับรางวัล

15. การประท้วง

 • การประท้วงใดๆ ให้ผู้จัดการหรือตัวแทนทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐานถึงฝ่ายจัดการแข่งขันภายใน 30 นาที หลังการประกาศ พร้อมเงินประกัน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ประท้วงคณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

16. สงวนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆ ทั้งสิ้น หรือสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬา หากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงกิริยามารยาทอันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขันกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทั้งทีมทันที
 • หากมีการทุจริตในการแข่งขัน คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่จับได้จะตัดสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬาผู้นั้นทุกรายการ
 • ปัญหาใดที่เกิดขึ้น การตัดสินใจให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ

17. รางวัลประเภทบุคคล

 • นักกีฬาที่ชนะที่ 1-2-3 ในแต่ละชุด จะได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ตามลําดับ
 • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแต่ละรุ่นอายุ แยกชาย– หญิง ดู ในหัวข้อรุ่นอายุ มีถ้วยรางวัลหลักเกณฑ์การพิจารณาจะพิจารณาจาก คะแนนบุคคลเท่านั้น ถ้าคะแนนเท่ากันให้นับ จำนวนลำดับที่ 1 2 3 ในแต่ละรายการ ตามลําดับ ถ้าคะแนนและจำนวนลำดับเท่ากัน ให้ถือผู้มีอายุน้อยกว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล
 • นักกีฬาทุกคนจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร รับทันทีหลังจากคนสุดท้ายของทีมแข่งขันเสร็จ
 • รางวัลสโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมสูงสุด ดูหัวข้อด้านบน
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาสโมสรยอดเยี่ยมจากคะแนนประเภทบุคคล ชาย-หญิง ทุกรุ่นอายุรวมกัน

18. ประเภทการแข่งขัน

ที่

ประเภท

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

1

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

ผีเสื้อ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

กบ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

กรรเชียง 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

กบ 25 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

ผลัดผีเสื้อ 2x25 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร

x

x

x

0

0

0

0

0

0

0

8

กรรเชียง 25 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9

ผีเสื้อ 25 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

ฟรีสไตล์ 25 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11

ฟรีสไตล์ 100 เมตร

0

0

0

x

x

x

x

x

x

x

12

ผลัดฟรีสไตล์ 2x25 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

หมายเหตุ 0=ไม่มีการแข่งขัน x=มีการแข่งขัน

หมายเหตุ รายการแข่งขันฯ

 • วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
  • ฟรี 50 / ผีเสื้อ 50 / กบ 50 / กรรเชียง 50 / กบ 25 / ผลัดผีเสื้อ 2 x25 เมตร
 • วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
  • เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร / กรรเชียง 25 / ผีเสื้อ 25 /ฟรี 25/ฟรี 100/ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร

แผนที่สระแข่งขัน