การแข่งขันว่ายน้ำ วันการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ณ สระว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

รายการ วันการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร (ภาษาไทย)

สูจิบัตร (English)

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

Dee Time sports 168
Dee Time sports 168ประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่16-18 ธันวาคม 2565
ณ สระว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย เชียงใหม่(สระสมโภช 700ปี)

ชิงถ้วย

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่

นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับ

หมวกยางซีลีโคนดีไซน์พิเศษ วันกีฬาแห่งชาติ มูลค่า 550 บาท ฟรี ของมีจำนวนจำกัด

………………………………………………………………………………………………………

การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5 และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันว่ายน้ำ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลอง วันกีฬาแห่งชาติ วันที่16ธันวาคม ของทุกปี
 • เพื่อใช้สถิติเวลาในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2565
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
 • เพื่อเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

รายละเอียดการแข่งขัน

1. วันแข่งขัน

 • วันศุกร์ที่ 16 จัดนิทรรศการวันกีฬาแห่งชาติหน้าสระว่ายน้ำสมโภช700ปี
 • วันเสาร์ และอาทิตย์ ที่ 17 –18 ธันวาคม 2565 (แข่งขันว่ายน้ำ)
 • สถานที่แข่งขัน สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ (สระสมโภช 700ปี)

2. การจัดการแข่งขันและคุณสมบัติ

 • การแข่งขันประเภทบุคคล สโมสรต่างๆ สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวนในทุกรุ่นอายุ และต้องสมัครในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้นไม่ลดหรือ ข้ามรุ่น
 • นักกีฬาแต่ละคนลงสมัครประเภทบุคคลได้คนละ 9 ท่าและสามารถลงว่ายผลัดได้ 2 รายการ
 • การแข่งขันประเภททีมผลัด สโมสรต่างๆสามารถส่งทีมผลัดเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 ทีม ในแต่ละรายการ นักกีฬาที่อายุน้อยกว่า สามารถร่วมแข่งขันในรุ่นอายุมากกว่าได้ แต่อนุญาตให้ลงแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมผลัด จะต้องลงสมัครแข่งขันในรายการบุคคลอย่างน้อย 1 รายการ
 • การจัดการแข่งขันประเภทบุคคล จะต้องมีทีมสมัครเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 ทีม จึงจะมีการบันทึกคะแนน
 • การแข่งขันจะใช้เวลาแข่งขันที่ดีที่สุดตามลำดับ (TIME FINAL)

3. กติกาการแข่งขัน

 • การแข่งขันใช้กติกาของ(FINA)แปลโดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยและปล่อยตัวแบบ(ONESTART RULE)
 • การแข่งขันใช้เครื่องจับเวลาอัตโนมัติ กรณีมีเหตุขัดข้องให้ใช้นาฬิกาจับเวลาของกรรมการประจำลู่แทน

4. รุ่นที่จัดการแข่งขันใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ แจกเหรียญทุกชุดเฉพาะรุ่นอายุ 6 – 11 ปี

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2559 ( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2558 ( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2557 ( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2556 ( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6ใบ)
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2555 ( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2554 ( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2553 ( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2552 ( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2551 ( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)
 • รุ่นทั่วไป เกิด พ.ศ. 2550 ลงไป ( แจกถ้วยชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ)

5. รางวัลการแข่งขัน แจกเหรียญทุกชุดเฉพาะรุ่นอายุ 6 – 11 ปี

 • ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทบุคคลอันดับที่ 1–2–3 จะได้รับรางวัลเหรียญชุบทองเหรียญ ชุบเงิน และเหรียญชุบทองแดง
 • ถ้วยรางวัลสโมสรชนะเลิศ 5 รางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 /6,000/5,000/3,000/2,000 บาท
 • ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชายและหญิงจะได้รับถ้วยเกียรติยศของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเงินรางวัลผู้ฝึกสอนชาย 5,000 บาท ผู้ฝึกสอนหญิง 5,000 บาท
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมสถิติในรายการบุคคล

6. การนับคะแนน

 • ประเภทบุคคล นักกีฬาในอันดับที่ 1 ถึง 8 จะได้รับคะแนน 15, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ
 • ประเภททีมผลัด ไม่คิดคะแนน
 • รายการจับโฟมเตะขา ไม่คิดคะแนน (แจกเหรียญทุกคน)

7. การประท้วง

 • กรณีประท้วงคุณสมบัตินักกีฬาให้ผู้ฝึกสอนเป็นผู้ยื่นเอกสารการประท้วงต่อผู้ชี้ขาดภายใน30นาที หลังการแข่งขันรายการนั้นๆสิ้นสุดพร้อมเงินประกันจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หากการประท้วงเป็นผล คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ แต่ถ้าไม่เป็นผลคณะกรรมการจะริบเงินประกัน

8. สอบถามข้อมูล

 • CNX Swimming Line Official Account: @cnxswimming
 • Dee Time sports 168 โทรศัพท์ 08-30342150/08-16655990

9. ค่าสมัคร

 • ค่าสมัครการแข่งขันประเภทบุคคลรุ่นอายุ 6-7 ปี เหมาจ่ายคนละ 500 บาท
 • รุ่นอายุ 8 ปี – ทั่วไป เหมาจ่าย คนละ 700 บาท
 • ค่าสมัครทีมผลัด รายการละ 200 บาท
 • ชำระค่าสมัครภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยการโอนเงินผ่าน ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัดชื่อบัญชี ดีไทม์ สวิมมิ่ง 2001 เลขบัญชี 639-1-00715-5โอนชำระค่าสมัครแล้วรบกวนแจ้งส่งสลิปการโอนที่ LINE ID: deetime2001 เพื่อยืนยันการสมัครการแข่งขัน ( ต้องชำระเป็นทีมไม่แยกชำระเป็นรายบุคคล) หรือทางไลน์กลุ่มการแข่งขัน (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

10. การสมัครแข่งขัน

 • สมัครแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.com
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ปิดรับสมัครวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. หรือปิดรับสมัครเมื่อมีนักกีฬาสมัครแข่งขัน 600คน (ไม่รับสมัครในนามอิสระ)
 • ตรวจสอบรายชื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
 • หากมีข้อสงสัยในเรื่องของการสมัครแข่งขัน ติดต่อ CNX Swimming

11. การตัดสิทธิ์การแข่งขัน

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันของนักกีฬาถ้านักกีฬาผู้ฝึกสอนหรือผู้ปกครอง แสดงกิริยามารยาทอันไม่พึงประสงค์ทั้งส่งผลต่อเจตนารมณ์ของการจัดการแข่งขัน นอกจากนี้คณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไป

12. ประชุมผู้ฝึกสอน

 • กำหนดการประชุม วันแรกของการแข่งขัน เวลา 07.30 น. ณ สระว่ายน้ำ
 • ผู้ฝึกสอนจะต้องตรวจสอบรายชื่อ และความถูกต้อง โดยแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่อนุญาติแก้ไขหลังวันปิดรับแก้ไข และวันแข่งขัน

13. ปัญหาใดๆอันอาจจะเกิดขึ้น

 • ในการแข่งขันหากเกิดปัญหาใดๆให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ

14. ข้อกำหนดการเข้าร่วมงาน

 • นักกีฬา ผู้ปกครอง ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ต้องตรวจ ATKด้วยตนเองและนำผลตรวจเป็นลบมาแสดงหน้าประตูทางเข้าจึงจะสามารถเข้าสถานที่จัดการแข่งขันได้ ทางผู้จัดการแข่งขันดำเนินมาตรการภายใต้ประกาศของ รัฐบาล ณ ขณะนั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศและอาจจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
 • ผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งนักกีฬาต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง 1 เมตรเป็นอย่างน้อย
 • ในการแข่งขันผู้ฝึกสอนหรือผู้จัดการทีมต้องกำกับดูแลนักกีฬาของตนอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา ของท่าน หากเกิดอุบัติเหตุที่สุดวิสัยจริงๆ คณะกรรมการจะรับภาระ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

15. รายการแข่งขัน

วัน

ประเภทการแข่งขัน

รุ่นอายุ

6 ปี

7 ปี

8 ปี

9 ปี

10 ปี

11 ปี

12 ปี

13 ปี

14 ปี

ทั่วไป

เสาร์

เตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

เสาร์

เดี่ยวผสม 200 เมตร

 

 

/

/

/

/

/

/

/

/

เสาร์

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เสาร์

ผีเสื้อ 100 เมตร

 

 

/

/

/

/

/

/

/

/

เสาร์

กบ 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เสาร์

กรรเชียง 100 เมตร

 

 

/

/

/

/

/

/

/

/

เสาร์

ผลัดผสม มิกซ์ 4x50 เมตร

/

/

/

/

/

อาทิตย์

เตะขาผีเสื้อ 50 เมตร

/

/
อาทิตย์

ฟรีสไตล์ 100 เมตร

 

 

/

/

/

/

/

/

/

/

อาทิตย์

กรรเชียง 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อาทิตย์

ผีเสื้อ 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อาทิตย์

กบ 100 เมตร

 

 

/

/

/

/

/

/

/

/

อาทิตย์

ผลัดฟรีสไตล์ มิกซ์ 4x50 เมตร

/

/

/

/

/

หมายเหตุ ทีมผลัด คู่ผสม ชาย 2 คน หญิง 2 คน

*** เริ่มการแข่งขันเวลา 8:00 น.
*** เปิดสระวอร์มอัพ เวลา 6:00-7:45 น.

แผนที่สระแข่งขัน