การแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนส์ชิพ ครั้งที่ 3

วันที่ 11 -12 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง

รายการ โรงเรียนอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนส์ชิพ ครั้งที่ 3
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

อ.พรศักดิ์ ศักดิ์เดโชกุล
อ.พรศักดิ์ ศักดิ์เดโชกุลประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3

จัดโดย โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง

ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565

TOUCH BOARD

—————————–

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 5,000 บาท

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 1 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 4,000 บาท

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 2 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 3 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 4 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท

นักกีฬายอดเยี่ยมแจกถ้วยรุ่นละ 12 ใบ แยกชาย หญิง (ดูรายละเอียดหัวข้อรุ่นอายุ)

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในการเล่นกีฬาและรักการเล่นกีฬา เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่เด็ก เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจปลูกฝังนิสัยการออกกำลังกาย
 • เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาว่ายน้ำให้มีทักษะ
 • เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมและสโมสรว่ายน้ำต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือ

2. สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายน้ำ 25 เมตร จำนวน 6 ช่องว่าย สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เลขที่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง 52000

3. กำหนดการแข่งขัน

 • วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565
 • รายงานตัวแข่งขันเวลา 07.30 น. เริ่มแข่งขัน 08.00 น. เป็นต้นไป

4. รุ่นอายุการแข่งขัน

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2559 ขึ้นไป(มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2551 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • รุ่นทั่วไป เกิด พ.ศ. 2550 ลงมา (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 24 ใบ (ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)
 • คุณสมบัติของนักกีฬา
  • ไม่จำกัดฝีมือ
  • นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันจะต้องสังกัดสโมสร สระว่ายน้ำ ชมรม โรงเรียน
  • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องสมัครในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น
  • ประเภททีมนักกีฬารุ่นอายุน้อยสามารถข้ามไปลงรุ่นอายุมากกว่าได้ (แต่เลือกแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น) สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม

5. การสมัครแข่งขัน

 • นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องสังกัด สโมสร ชมรม โรงเรียน หรืออิสระ
 • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลไม่จำกัดจำนวนแต่ต้องสมัครแข่งขันในรุ่นอายุตนเองเท่านั้น

6. ค่าสมัคร

 • รุ่นอายุ 6 – 7 ปี ประเภทบุคคลรายการละ 80 บาท
 • ประเภททีมผลัดรายการละ 160 บาท
 • รุ่นอายุ 8 ปี – รุ่นทั่วไป ค่าสมัครเหมาจ่าย คนละ 700 บาท
 • ค่าสมัครชำระโดย การโอนเงิน ที่ โครงการแข่งขันว่ายน้ำเพื่อพัฒนาการศึกษา หมายเลขบัญชี 020389101419 ธนาคารออมสิน

7. หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูจิบัตร รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน
 • สำหรับทีมที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในระบบ cnxswimming แล้วไม่ต้องส่งหลักฐานอีก

8. สถานที่รับสมัคร

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความแม่นยำ ทาง www.cnxswimming.com

9. กำหนดรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 หรือเมื่อครบจำนวน 450 คน
 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cnxswimming.com
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆ สามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.com ก่อนวันปิดรับสมัคร

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • อ.พรศักดิ์ ศักดิ์เดโชกุล เบอร์โทร 099- 267-3666

11. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วันแรกของการแข่งขัน เวลา 07.30 น. ณ สระว่ายน้ำเขลางค์รัตน์

12. กติกาการแข่งขัน

 • แข่งขันแบบรอบเดียวไม่มีรอบคัดเลือก (แจกเหรียญทุกชุด) สระ 25 เมตร 6 ลู่
 • นักกีฬาต้องรายงานตัวก่อนแข่งขัน 20 นาที
 • ใช้การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว ( One Start Rule) และใช้กติกา (FINA)
 • การจับเวลาใช้นาฬิกาอัตโนมัติ (Touch board)
 • นักกีฬาต้องสมัครแข่งขันในรุ่นของตัวเองเท่านั้นเฉพาะประเภทบุคคล
 • รายการทีมผลัดนักกีฬาอายุน้อยกว่าสามารถลงแข่งขันในรุ่นอายุมากกว่าได้และเลือกแข่งได้เพียงรุ่นเดียว และในแต่ละรุ่นอายุของทุกทีมจะสามารถส่งทีมผลัดได้ไม่เกิน 2 ทีม
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบหลักฐานอายุของนักกีฬาและคุณสมบัติของนักกีฬาให้ถูกต้องหากมีการประท้วงเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา นักกีฬาคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที และไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ไม่รับดูวีดีโอ ของผู้ปกครองกรณีประท้วง

13. การนับคะแนน

 • การนับคะแนนประเภทบุคคล นักกีฬาที่ได้ลำดับที่ 1 – 12 ในแต่ละรายการ
 • ได้คะแนน 18 – 14 – 11 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
 • รายการจับโฟมเตะขาฟรีไม่คิดคะแนน ทุกรุ่นแจกเหรียญทองทุกคน
 • นักกีฬายอดเยี่ยมคิดคะแนนจากคะแนนรวม หาก คะแนนรวมเท่ากันให้นับเหรียญทอง, เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ในแต่ละรายการ ตามลำดับ หากเท่ากันอีกให้นับอายุผู้ที่น้อยกว่า เป็นนักกีฬายอดเยี่ยม
 • ประเภททีมผลัดไม่คิดคะแนน

14. ปัญหาต่าง ๆ

 • หากปัญหาใดเกิดขึ้นการตัดสินจะให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ

15. สงวนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬา หากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงกิริยามารยาท อันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขัน
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการแข่งขันตามหลักสากลโดยจะเตรียมการปฐมพยาบาลขั้นต้นไว้ให้เท่านั้น

16. การประท้วง

 • การประท้วงใด ๆ ให้เฉพาะผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐานถึงฝ่ายจัดการแข่งขันภายใน 30 นาที หลังการประกาศพร้อมเงินประกัน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินชี้ขาดเป็นไปตามที่ประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

17. รางวัลสำหรับนักกีฬา

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

18. เงินบำรุงทีม

 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม ถ้วยเงินบำรุงทีม 5,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินบำรุงทีม 4,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 4 ถ้วยพร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท
 • หากคะแนนรวมสโมสรเท่ากันจะพิจารณาจากสโมสรที่ส่งนักกีฬาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ

19. ประเภทการแข่งขัน

 

ประเภทการแข่งขัน

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

เตะขาฟรี  25เมตร 

/

0

0

ฟรีสไตล์ 25 เมตร 

/

/

/

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

/

/

/

ผีเสื้อ 25 เมตร

/

/

/

ผีเสื้อ 50 เมตร 

/

/

/

กรรเชียง 25 เมตร

/

/

/

กรรเชียง 50 เมตร

/

/

/

กบ  25 เมตร

/

/

/

กบ 50 เมตร 

/

/

/

ผลัดฟรีสไตล์ 2x25 เมตร

/

 /

/

/

/

/

/

/

/

/

หมายเหตุ 0=ไม่มีการแข่งขัน x=มีการแข่งขัน

แผนที่สระแข่งขัน