การแข่งขันว่ายน้ำ S S Phitsanulok Swimming Club แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12

วันที่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ณ สระว่ายน้ำ อบจ.พิษณุโลก (สนามกีฬากลาง) จังหวัดพิษณุโลก
(สระ 25 เมตร 6 ช่องว่าย)

รายการ S S Phitsanulok
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

นายปรีชา จันทร์อร่าม
นายปรีชา จันทร์อร่ามประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ S S Phitsanulok Swimming Club แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12

จัดโดย ชมรมว่ายน้ำ S S Phitsanulok Swimming Club (ว่ายน้ำ อบจ.พิษณุโลก)

ณ สระว่ายน้ำ อบจ.พิษณุโลก (สนามกีฬากลาง) จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2565 TOUCH BOARD

******************************************************************

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 5,000 บาท

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 1 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 2 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 3 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 4 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท

นักกีฬายอดเยี่ยมแจกถ้วยรุ่น 6 – รุ่นทั่วไป รุ่นละ 10 ใบ แยกชาย หญิง

(ดูรายละเอียดหัวข้อรุ่นอายุ)

****************************************

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในการเล่นกีฬาและรักการเล่นกีฬา เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่เด็ก เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจปลูกฝังนิสัยการออกกำลังกาย
 • เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทักษะของนักกีฬาว่ายน้ำ
 • เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมและสโมสรว่ายน้ำต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือ

2. สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายน้ำ 25 เมตร จำนวน 6 ช่องว่าย ณ สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (สนามกีฬากลาง) จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

3. กำหนดการแข่งขัน

 • วันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
 • รายงานตัวแข่งขันเวลา 07.30 น. เริ่มแข่งขัน 08.00 น. เป็นต้นไป

4. รุ่นอายุการแข่งขัน

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2559 ขึ้นไป(มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2551 (มอบเหรียญทุกชุด) 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นทั่วไป เกิด พ.ศ. 2550 ลงมา (มอบเหรียญทุกชุด) 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)

5. คุณสมบัติของนักกีฬา

 • ไม่จำกัดฝีมือ
 • นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันจะต้องสังกัดสโมสร สระว่ายน้ำ ชมรม โรงเรียน
 • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องสมัครในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น
 • ประเภททีมนักกีฬารุ่นอายุน้อยสามารถข้ามไปลงรุ่นอายุมากกว่าได้ (แต่เลือกแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น) สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่จำกัดทีม

6. การสมัครแข่งขัน

 • นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องสังกัด สโมสร ชมรม โรงเรียน หรืออิสระ
 • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลไม่จำกัดจำนวนแต่ต้องสมัครแข่งขันในรุ่นอายุตนเองเท่านั้น

7. ค่าสมัคร

 • ประเภททีมผลัดรายการละ 160 บาท
 • รุ่นอายุ 6 – 7 ปี ค่าสมัครเป็นรายการ รายการละ 80.บาท
 • รุ่นอายุ 8 ปี – รุ่นทั่วไป ค่าสมัครเหมาจ่าย คนละ 800.บาท
 • ชำระค่าสมัครผ่านทาง บัญชี นายปรีชา จันทร์อร่าม และนายสมศักดิ์ เทียบตา หมายเลขบัญชี 601-3-03945-3 ธนาคารกรุงไทย

8. หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูจิบัตร รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน
 • สำหรับทีมที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในระบบ cnxswimming แล้วไม่ต้องส่งหลักฐานอีก

9. สถานที่รับสมัคร

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความแม่นยำ ทาง www.cnxswimming.com

10. กำหนดรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 หรือเมื่อครบจำนวน 450 คน
 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cnxswimming.com
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆ สามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.com ก่อนวันปิดรับสมัคร

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • อ.สมศักดิ์ เทียบตา เบอร์โทร 062 – 448 – 5545
 • นายปรีชา เบอร์โทร 098 – 826 – 8752
 • นางอุดมลักษณ์ แดงกันหา เบอร์โทร 086 – 737 – 3868

12. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วันแรกของการแข่งขัน เวลา 07.30 น. ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก(สนามกีฬากลาง)

13. กติกาการแข่งขัน

 • แข่งขันแบบรอบเดียวไม่มีรอบคัดเลือก สระ 25 เมตร 6 ลู่
 • การมอบรางวัล ในรุ่นอายุ 6 – รุ่นทั่วไป แจกเหรียญทุกชุด
 • นักกีฬาต้องรายงานตัวก่อนแข่งขัน 20 นาที
 • ใช้การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว ( One Start Rule) และใช้กติกา (FINA)
 • การจับเวลาใช้นาฬิกาอัตโนมัติ (Touch board)
 • นักกีฬาต้องสมัครแข่งขันในรุ่นของตัวเองเท่านั้นเฉพาะประเภทบุคคล
 • รายการทีมผลัดนักกีฬาอายุน้อยกว่าสามารถลงแข่งขันในรุ่นอายุมากกว่าได้และเลือกแข่งได้เพียงรุ่นเดียว และในแต่ละรุ่นอายุของทุกทีมจะสามารถส่งทีมผลัดได้ไม่จำกัดทีม
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบหลักฐานอายุของนักกีฬาและคุณสมบัติของนักกีฬาให้ถูกต้องหากมีการประท้วงเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา นักกีฬาคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที และไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ไม่รับดูวีดีโอ ของผู้ปกครองกรณีประท้วง

14. การนับคะแนน

 • การนับคะแนนประเภทบุคคล นักกีฬาที่ได้ลำดับที่ 1 – 10 ในแต่ละรายการ
  • ได้คะแนน 14 – 10 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
 • รายการจับโฟมเตะขาฟรีไม่คิดคะแนน ทุกรุ่นแจกเหรียญทองทุกคน
 • นักกีฬายอดเยี่ยมคิดคะแนนจากคะแนนรวม หาก คะแนนรวมเท่ากันให้นับเหรียญทอง, เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ในแต่ละรายการ ตามลำดับ หากเท่ากันอีกให้นับอายุผู้ที่น้อยกว่า เป็นนักกีฬายอดเยี่ยม
 • ประเภททีมผลัดคิดคะแนน 10 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1

15. ปัญหาต่าง ๆ

 • หากปัญหาใดเกิดขึ้นการตัดสินจะให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ

16. สงวนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬา หากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงกิริยามารยาท อันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขัน
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการแข่งขันตามหลักสากลโดยจะเตรียมการปฐมพยาบาลขั้นต้นไว้ให้เท่านั้น

17. การประท้วง

 • การประท้วงใด ๆ ให้เฉพาะผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐานถึงฝ่ายจัดการแข่งขันภายใน 30 นาที หลังการประกาศพร้อมเงินประกัน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินชี้ขาดเป็นไปตามที่ประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

18. รางวัลสำหรับนักกีฬา

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

19. เงินบำรุงทีม

 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม ถ้วยเงินบำรุงทีม 5,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 4 ถ้วยพร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท
 • หากคะแนนรวมสโมสรเท่ากันจะพิจารณาจากสโมสรที่ส่งนักกีฬาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ

20. ประเภทการแข่งขัน

 

ประเภทการแข่งขัน

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

1. เตะขาฟรี 25 เมตร 

/

0

0

0

0

2. ฟรีสไตล์ 25 เมตร 

/

/

/

3. ฟรีสไตล์ 50 เมตร

/

/

/

4. ผีเสื้อ 25 เมตร

/

/

/

5. ผีเสื้อ 50 เมตร 

/

/

/

6. กรรเชียง 25 เมตร

/

/

/

7. กรรเชียง 50 เมตร

/

/

/

8. กบ  25 เมตร

/

/

/

9. กบ 50 เมตร 

/

/

/

10. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 

/

/

11. เดี่ยวผสม 100 เมตร

/

/

12. ผลัดฟรีสไตล์ 2x25 เมตร

/

 /

/

/

/

/

/

/

/

/

13. ผลัดผสม 2x25 เมตร

/

 /

/

/

/

/

/

/

/

/

11 รายการบุคคล

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10

หมายเหตุ 0 = ไม่มีการแข่งขัน / = มีการแข่งขัน

 • รายการที่แข่งขันวันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 รายการที่ 1 , 2 , 5 , 6 , 11 , 12 , 13
 • รายการที่แข่งขันวันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2565 รายการที่ 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 10

แผนที่สระแข่งขัน