การแข่งขันว่ายน้ำ Baan Phu Waan Championship ครั้งที่ 1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำบ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม
(สระ 25 เมตร 5 ช่องว่าย)

รายการ Baan Phu Waan Championship #1
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

นายวรพจน์ ณ พัทลุง
นายวรพจน์ ณ พัทลุงประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ

Baan Phu Waan Championship ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา

ณ. สระว่ายน้ำ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม (สระ 25 เมตร 5 ช่องว่าย)

 • รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม 5 รางวัล
  • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000
  • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 4,000
  • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 3,000
  • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 4 ได้รับถ้วยเกรียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 2,000
  • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 5 ได้รับถ้วยเกรียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 1,000
 • รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 5 รางวัล (คิดจากคะแนนรวมสโมสรหารด้วยจำนวนนักกีฬาของสโมสรที่สมัครเข้าแข่งขัน)
  • ลำดับที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท
  • ลำดับที่ 2 เงินรางวัล 800 บาท
  • ลำดับที่ 3 เงินรางวัล 600 บาท
  • ลำดับที่ 4 เงินรางวัล 500 บาท
  • ลำดับที่ 5 เงินรางวัล 300 บาท
 • รางวัลบุคคลชาย-หญิง รุ่น 6-13 ปี รุ่นละ 11 รางวัล (ชาย 11 และหญิง 11 รางวัล)
 • รางวัลบุคคลชาย-หญิง รุ่น 14 ปี และทั่วไป รุ่นละ 7 รางวัล (ชาย 7 และหญิง 7 รางวัล)
 • แจกหมวกว่ายน้ำคิลิโคลนลายพิเศษเฉพาะรายการแข่งขันนี้ สำหรับผู้ที่สมัคร 200 คนแรก และเสื้อที่ระลึก 100 ตัวในลำดับถัดไป (สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินก่อน)

*******************

1.วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ให้เกิดทักษะและความสามารถที่ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันในสโมสร
 • เพื่อประชาสัพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • เพื่อให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้เข้าใจกฎระเบียบกติกา
 • เพื่อให้เด็กและเยาวชนรักสถาบันครอบครัวและสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

2.สถานที่แข่งขัน

 • ณ.สระว่ายน้าบ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม (สระ 25 เมตร 5 ช่องว่าย)
 • สามารถจอดรถในบริเวณงาน

3.กำหนดการแข่งขัน

 • วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

4.การแบ่งรุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ **ชาย-หญิง**

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2560 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 11 ใบ หญิง 11 ใบ)
 • รุ่นอายุ 7 ปีเกิด พ.ศ. 2559 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 11 ใบ หญิง 11 ใบ)
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 11 ใบ หญิง 11 ใบ)
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 11 ใบ หญิง 11 ใบ)
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 11 ใบ หญิง 11 ใบ)
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 11 ใบ หญิง 11 ใบ)
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 11 ใบ หญิง 11 ใบ)
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 11 ใบ หญิง 11 ใบ)
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)
 • รุ่นทั่วไป เกิด พ.ศ. 2551 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)

5. คุณสมบัตินักกีฬา

 • สงวนสิทธิการสมัครเข้าแข่งขันเฉพาะนักกีฬาที่ไม่เคยได้เหรีญรางวัลจากรายการแข่งขันนานาชาติ หรือกีฬาแห่งชาติ หรือเยาวชนแห่งชาติ เท่านั้น
 • นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันจะต้องสังกัดสโมสร สระว่ายน้ำชมรม โรงเรียน
 • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลได้ไม่จากัดจำนวน แต่ต้องสมัครในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น

6.เงินค่าสมัคร

 • ประเภทบุคคลเหมาจ่าย 800 บาท
 • ประเภททีม รายการล่ะ 160 บาท
 • โอนเข้าบัญชี เลขที่ 1441211062 ชื่อบัญชี นายวรพจน์ ณ พัทลุง ธนาคารกสิกรไทย (กรุณาโอนเป็นทีม จะได้สะดวกในการเก็บข้อมูล)
 • หลังชำระเรียบร้อยกรุณาส่งหลักฐานทางไลน์กลุ่มการแข่งขัน (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) พร้อมระบุชื่อทีม

7.หลักฐานการสมัคร

 • สมัครเข้าแข่งขันผ่านระบบ CNX Swimming ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการสมัครอีก

8.สถานที่รับสมัคร

 • https://www.cnxswimming.com/

9.กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 จะปิดรับสมัครก่อนกำหนด เมื่อมีนักกีฬาครบ 350 คน
 • ตรวจรายชื่อ www.cnxswimming.com
 • หลังจากตรวจสอบรายชื่อจะมีรอบให้แก้ไข สงวนสิทธิแก้ไขตามวันเวลาที่จะประกาศให้ทราบอีกครั้งเท่านั้น ไม่รับแก้ไขหากเกินกำหนด

10.ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

 • นายวรพจน์ ณ พัทลุง 087-782-5316 (ประธานจัดการแข่งขัน)
 • Line official account: @cnxswimming (ฝ่ายประมวลผล)

11.ประชุมผู้จัดการทีม

 • วันแรกของการแข่งขัน เวลา 7.30 น. ณ บริเวณสระว่ายน้ำ

12.กติกาใช้ในการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสมาพันธ์กีฬาว่ายน้าสมัครเล่นนานาชาติ FINA
 • การแข่งขันจะถือลาดับเวลาที่ดีที่สุด (TIME FINAL) ไม่มีรอบคัดเลือกการปล่อยตัวเป็นแบบปล่อยครั้งเดียว (ONE START RULE) ส่วนนักกีฬาที่อายุต่ำกว่า 8 ปีใช้ (TWO START RULE)การจับเวลาใช้นาฬิกาจับเวลาอัตโนมัติมาตรฐานการแข่งขันว่ายน้า(TOUCHING BOARD) ถ้ามีปัญหาขัดข้องใช้นาฬิกาจับเวลาแต่ละลู่
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองต้องจัดเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับอายุของนักกีฬาหากมีการประท้วง และเป็นผลนักกีฬาจะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขันและจไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ไม่รับการประท้วงด้วยภาพถ่ายหรือวีดีโอของผู้ปกครองทุกกรณี
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุดในการตัดสิน

13.การนับคะแนนการแข่งขัน

 • รายการประเภทบุคคล จะได้คะแนน 15-12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 ตามลำดับ
 • รายการประเภททีม ไม่คิดคะแนน
 • รายการจับโฟมเตะขา ไม่คิดคะแนน
 • รายการที่มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 2 สโมสร 3 คนขึ้นไป จึงจะนับคะแนน

14.การดำเนินการแข่งขัน

 • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน 30 นาที ในแต่ละรายการ
 • นักกีฬาจะต้องแสดงบัตรประจาตัวนักกีฬาต่อนายทะเบียนเพื่อรายงานตัว และรับเหรียญรางวัล

15.ปัญหาต่างๆ

 • ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในการแข่งขันและไม่มีกาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือคำตัดสินของกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ในช่วงการแข่งขัน ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องรับผิดชอบตนเอง
 • การประท้วงผู้ประท้วงจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่คณะกรรมการภายใน 20 นาทีหลังการแข่งขันนั้น ๆ สิ้นสุดลง และวางเงิน 1,000 บาท โดยผู้จัดการทีมเท่านั้น หากเป็นผลจะคืนเงินให้และถ้าไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินให้ผู้ประท้วง

16.สวงนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสวงนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆทั้งสื้น หรือสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬา หากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักศึกษาแสดงกิริยามารยาท อันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขันกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ ทั้งทีมทันที
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆหรือสิทธ์การแข่งขันของนักกีฬา แต่จะมีหน่วยปฐมพยาบาลทาการปฐมให้

18.รางวัลการแข่งขันประเภทบุคคล

 • นักกีฬาที่เข้าเส้นชัยที่ 1,2,3 ในแต่ละชุดได้รับเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง ตามลำดับ และคิดคะแนนรวมบุคคลที่ทำเวลาได้ดีที่สุดในแต่ละรุ่น
 • ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมบุคคล กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวมเท่ากันในแต่ละรุ่นอายุทั้งชายและหญิง จะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจาก จำนวนเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามลำดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญ รางวัลเท่ากันจะพิจารณา จากผู้ที่อายุน้อยที่สุด
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตร รวมสถิติประเภทบุคคลคนละ 1 ใบ

19.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • จองเต้นท์ ครึ่งหลัง 600 บาท เต็มหลัง 1200 บาท (สามารถติดต่อผู้จัดได้โดยตรงทาง นายวรพจน์ ณ พัทลุง เบอร์โทรศัพท์ 087-782-5316)

20.ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Open

เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร

/

/

/

/

0

0

0

0

0

0

ฟรีสไตล์ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 50 เมตร

0

0

0

0

/

/

/

/

/

/

ผลัดฟรีสไตล์ 2x25 เมตร มิกซ์

/

/

/

/

/

ผลัดเตะขาฟรีสไตล์ 2x25 เมตร มิกซ์

/

/

0

0

0

หมายเหตุ

 • รายการแข่งขันนี้ ทีมว่ายผลัดมิกซ์ สามารถลงได้ทั้ง ชาย-หญิง, ชาย-ชาย หรือ หญิง-หญิง
 • รายการผลัดสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้มากกว่า 2 ทีม หากประสงค์สมัครมากกว่า 2 ทีมสามารถสมัครเข้าแข่งขันและชำระเงินในวันประชุมผู้จัดการทีม

แผนที่สระแข่งขัน

ตัวอย่างหมวกที่จะแจกจำนวน 200 ใบ