ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ Baan Phu Waan Championship ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำบ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

รายการที่ 1. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 2. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 3. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 4. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 5. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 6. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 7. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 8. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 9. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 10. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 11. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 12. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 13. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 14. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 15. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 16. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 17. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 18. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 19. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 20.

รายการที่ 21. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 22. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 23. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 24. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 25. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 26. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 27. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 28. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 29. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 30. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 31. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 32. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 33. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 34. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 35. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 36. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 37. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 38. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 39. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 40.

รายการที่ 41. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 42. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 43. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 44. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 45. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 46. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 47. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 48. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 49. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 50. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 51. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 52. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 53. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 54. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 55. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 56. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 57. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 58. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 59. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 60.

รายการที่ 61. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 62. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 63. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 64. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 65. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 66. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 67. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 68. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 69. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 70. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 71. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 72. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 73. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 74. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 75. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 76. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 77. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 78. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 79. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 80.

รายการที่ 81. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 82. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 83. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 84. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 85. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 86. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 87. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 88. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 89. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 90. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 91. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 92. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 93. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 94. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 95. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 96. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 97. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 98. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 99. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 100.

รายการที่ 101. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 102. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 103. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 104. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 105. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 106. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 107. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 108. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 109. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 110. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 111. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 112. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 113. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 114. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 115. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 116. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 117. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 118. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 119. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย