การแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 1

วันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

รายการ อนุบาลมุกดาหาร ครั้งที่ 1
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

นายสายันต์ บุญลี
นายสายันต์ บุญลีประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 1

ณ สระว่ายน้ำสุวรรณปัฏนะโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร อําเภอ เมือง จังหวัดมุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566

1. วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ

 • พัฒนาการและยกระดับนักกีฬาว่ายน้ำให้มีมาตรฐานสากลขึ้น
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
 • เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 • เป็นกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 • เก็บสถิติแต่ละรายการเพื่อการประมวลผลการพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

2. สถานที่แข่งขัน

 • ณ สระว่ายน้ำสุวรรณปัฏนะโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (สระว่ายน้ำ 25 เมตร 6 ลู่)

3. วันที่แข่งขัน

 • วันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2566 เริ่มแข่งขันเวลา 8.00 น.
 • ประชุมผู้จัดการทีมวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.15 น.

4. การแบ่งรุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ ** ชาย-หญิง**

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2560 ขึ้นไป (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2559 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญ ทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญ ทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)
 • รุ่นทั่วไปเกิดพ.ศ. 2551 ลงมา (มอบเหรียญ ทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)

5. การสมัครแข่งขัน

 • ไม่จำกัดฝีมือ
 • นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถสมัครในนามสโมสร ชมรม โรงเรียน จังหวัด
 • สโมสรต่าง ๆที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาทุกรุ่นในประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน และต้องแข่งขันในรุ่นอายุตนเองเท่านั้น
 • สโมสรต่าง ๆที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาทุกรุ่นในประเภททีมผลัดได้รุ่นละไม่เกิน 2 ทีม และต้องแข่งขันในรุ่นอายุตนเองหรืออายุที่มากกว่า สมัครได้เพียงรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถสมัครแข่งขันในรุ่นอายุที่ต่ำกว่า

6. สถานที่รับสมัคร

 • เปิดรับสมัครด้วยระบบ online ที่ www.cnxswimming.com เพื่อความถูกต้องแม่นยำของการสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครทาง Line official account: @cnxswimming

7. กำหนดการรับสมัคร

 • สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 (หากครบจำนวนจะปิดรับสมัครก่อนกำหนด รับสมัครจำนวน 450 คน)
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่าง ๆ ให้แก้ไขในระบบสมัครแข่งขันก่อนปิดการรับสมัคร
 • ตรวจสอบรายชื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ผ่านทางหน้าเว็ป เฟสบุคเพจ และ Line Open chat

8. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

 • สิทธิชัย เป้งคำภา 061-268-9954 (เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน)
 • นายอนันต์ แก้ววิเชียร 081-512-7596 (ฝ่ายจัดการแข่งขัน)
 • นายกัมปนาต ทองบพิตร 084-796-8933 (ฝ่ายจัดการแข่งขัน)
 • นางสาวนุชจรินทร์ คำมงคล 088-538-4854 (ฝ่ายจัดการแข่งขัน)
 • Line official account: @cnxswimming (ฝ่ายประมวลผล)

9. ค่าสมัคร

 • รายการเดี่ยว รุ่นอายุ 6- 9 ปี รายการละ 70 บาท
 • รุ่นอายุ 10 – ทั่วไป เหมาจ่ายคนละ 700 บาท
 • รายการผลัดทุกรุ่นอายุ (2 X 60) รายการละ 120 บาท
 • ค่าสมัครให้โอนเข้าบันชีธนาคารกรุงไทย สวัสดิการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เลขที่บัญชี 859-0-07584-2 โดยตัวแทนทีมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายืนยันเป็นหลักฐานใน Line กลุ่มของการแข่งขัน ที่ทางฝ่ายประมวลผลสร้างขึ้น (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

10. มาตรการป้องกันป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

 • นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ปกครอง ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการแข่งขัน 1 วัน และส่งผลตรวจมาที่ระบบ Google form ที่ทางฝ่ายจัดสร้างขึ้น
 • นักกกีฬา ผู้ฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ปกครอง จะต้องได้รับการวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าพื้นที่จัดการแข่งขัน และมีเจลแอลกอฮอลวางไว้ เพื่อให้บริการในการทำความสะอาดมืออยู่ตลอดเวลา (สระว่ายน้ำ) เมื่อผ่านการตรวจจะได้รับแถบสีติดไว้ให้เห็น และบุคคลที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าสนาม
 • ในขณะที่มีการแข่งขันจะอนุญาตให้ผู้ฝึกสอนที่มีนักกีฬาในรายการนั้น ๆ เข้ามาบริเวณสระจัดการแข่งขันได้ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในพื้นที่จัดการแข่งขัน
 • ฝ่ายจัดการแข่งขัน จัดพื้นที่พักคอยให้นักกีฬาในบริเวณรอบๆสระว่ายน้ำโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

11. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วาระการประชุม
  • ตรวจสอบรายชื่อและรายการแข่งขันที่ตกหล่น
  • ตรวจสอบรายชื่อและนามสกุลตัวสะกดให้ถูกต้องเพื่อการจัดพิมพ์เกียรติบัตร
  • ชำระค่าสมัคร
  • เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

12. การดำเนินการแข่งขันว่ายน้ำ

 • ใช้กติกาสมาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA 2017-2023) แปลเป็นภาษาไทย โดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว (ONE START RULE) ไม่มีรอบคัดเลือก ถือเวลาดีที่สุด (TIME FINAL)
 • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน 20 นาที
 • จับเวลาใช้นาฬิกาอัตโนมัติ (TUCH BOARD) หากนาฬิกาอัตโนมัติขัดข้องจะใช้เวลามือประจำลู่แทน
 • ปัญหาใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันและไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ
 • ในกรณีประท้วงขอให้ผู้ฝึกสอนเท่านั้น ในการยื่นประท้วงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
 • ผู้ควบคุมทีมจะต้องรับผิดชอบหลักฐานรุ่นอายุของนักกีฬาให้ถูกต้อง หากมีการประท้วงเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา นักกีฬาคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที และไม่คืนเงินค่าสมัคร

13. การนับคะแนน

 • ระยะทาง 25 เมตร จะได้คะแนน 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ
 • ระยะทาง 50 เมตร จะได้คะแนน 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ตามลำดับ
 • ระยะทาง 100 เมตร จะได้คะแนน 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 ตามลำดับ
 • ทีมผลัด จะได้คะแนน 9, 7, 5, 4, 3, 2 ตามลำดับ
 • รายการ เตะขา ฟรี 25 เมตร นับคะแนนเหมือนระยะทาง 25 เมตร และมอบเหรียญรางวัลตามปกติ
 • กรณีคะแนนประเภททีมชนะเลิศเท่ากัน จะพิจารณาทีมที่ส่งผู้สมัครมากกว่ารับรางวัล
 • กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวมชนะเลิศเท่ากัน ในแต่ละรุ่นอายุทั้งชายและหญิงจะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจากจำนวนเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามลำดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญรางวัลเท่ากันอีกจะพิจารณาจากผู้ที่อายุน้อยที่สุด

14. การประท้วง

 • การประท้วงใด ๆ ให้ผู้จัดการหรือตัวแทนทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐานถึงฝ่ายจัดการแข่งขันภายใน 20 นาที หลังการประกาศพร้อมเงินประกัน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่เงินประกัน

15. ปัญหาใดที่เกิดขึ้น

 • การตัดสินใจให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้ควบคุมการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ

16. รางวัลประเภทบุคคล

 • นักกีฬาที่ชนะที่ 1-2-3 ในรุ่นอายุ 6 – ทั่วไป มอบเหรียญทุกชุดการแข่งขัน มอบถ้วย 14 ใบชาย 7 ใบหญิง 7 ใบ (มอบเหรียญทุกชุด)
 • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแต่ละรุ่นอายุ 6 – ทั่วไป แยกชาย – หญิง ที่ 1 – 7 มีถ้วยรางวัล หลักเกณฑ์การพิจารณาจะพิจารณาจาก คะแนนบุคคลเท่านั้น ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้นับจำนวนเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง (ในรายการ) ตามลำดับ ถ้าคะแนนและเหรียญเท่ากัน ให้ถือผู้มีอายุน้อยกว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล

17. รางวัลสโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมสูงสุด 5 รางวัล

 • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวม ชาย – หญิง อันดับ 1 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม 5,000 บาท
 • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวม ชาย – หญิง อันดับ 2 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม 3,000 บาท
 • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวม ชาย – หญิง อันดับ 3 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม 2,000 บาท
 • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวม ชาย – หญิง อันดับ 4 รับถ้วยรางวัล
 • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวม ชาย – หญิง อันดับ 5 รับถ้วยรางวัล

18. ประเภทการแข่งขัน

ประเภทรายการแข่งขันวันเสาร์

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

ส.

เดี่ยวผสม 100 ม.

0

0

0

/

/

/

/

/

/

/

ส.

เตะขา ฟรี 25 ม.

/

/

/

0

0

0

0

0

0

0

ส.

กบ 25 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ส.

ฟรีสไตล์ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ส.

ฟรีสไตล์ 25 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ส.

กบ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ส.

ผลัดฟรี 2x25

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ส.

ผลัดผีเสื้อ 2x25

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ประเภทรายการแข่งขันวันอาทิตย์

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

อ.

กรรเชียง 25 ม. 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อ.

ผีเสื้อ 25 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อ.

ผีเสื้อ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อ.

กรรเชียง 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อ.

ฟรีสไตล์ 100 ม.

0

0

/

/

/

/

/

/

/

/

อ.

ผลัดมิกซ์ (ชาย-หญิง) 2x25

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

แผนที่สระแข่งขัน