ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 1

วันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

==================== DAY 1 ====================

รายการที่ 1. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 2. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 3. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 4. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 5. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 6. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 7. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 8. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 9. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 10. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 11. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 12. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 13. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 14. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 15. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 16. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 17. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 18. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 19. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 20. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 21. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 22. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 23. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 24. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 25. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 26. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 27. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 28. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 29. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 30. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 31. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 32. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 33. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 34. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 35. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 36. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 37. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 38. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 39. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 40. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 41. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 42. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 43. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 44. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 45. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 46. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 47. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 48. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 49. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 50. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 51. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 52. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 53. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 54. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 55. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 56. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 57. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 58. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 59. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 60. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 61. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 62. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 63. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 64. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 65. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 66. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 67. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 68. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 69. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 70. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 71. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 72. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 73. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 74. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 75. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 76. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 77. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 78. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 79. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 80. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 81. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 82. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 83. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 84. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 85. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 86. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 87. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 88. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 89. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 90. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 91. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 92. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 93. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 94. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 95. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 96. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 97. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 98. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 99. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 100. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 101. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 102. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 103. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 104. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 105. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 106. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 107. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 108. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 109. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 110. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 111. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 112. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 113. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 114. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 115. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 116. ไม่มีการแข่งขัน

รายการที่ 117. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 118. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 119. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 120. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 121. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 122. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 123. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 124. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 125. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 126. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 127. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 128. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 129. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 130. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 131. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 132. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 133. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 134. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 135. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 136. ไม่มีการแข่งขัน

รายการที่ 137. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 138. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 139. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 140. ผลัดผีเสื้อ 2×25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

==================== DAY 2 ====================

รายการที่ 141. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 142. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 143. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 144. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 145. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 146. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 147. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 148. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 149. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 150. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 151. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 152. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 153. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 154. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 155. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 156. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 157. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 158. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 159. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 160. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 161. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 162. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 163. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 164. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 165. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 166. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 167. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 168. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 169. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 170. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 171. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 172. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 173. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 174. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 175. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 176. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 177. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 178. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 179. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 180. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 181. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 182. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 183. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 184. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 185. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 186. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 187. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 188. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 189. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 190. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 191. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 192. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 193. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 194. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 195. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 196. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 197. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 198. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 199. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 200. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 201. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 202. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 203. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 204. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 205. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 206. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 207. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 208. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 209. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 210. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 211. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 212. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 213. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 214. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 215. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 216. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 217. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 218. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 219. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 220. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 221. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 222. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 223. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 224. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 225. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 226. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 227. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 228. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 229. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 230. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 231. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 232. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 233. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 234. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 235. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 236. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง