การแข่งขันว่ายน้ำ Suphan Buri Open Swimming Championships 2023

วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

รายการ Suphan Buri Open
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

ใบแจ้งยอดชำระ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

อ.สมชาย แก้วนวล
อ.สมชาย แก้วนวลประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

กีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศระหว่างสโมสร

Suphan Buri Open Swimming Championships 2023

ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566

ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเมืองแห่งกีฬา Sports City ของจังหวัดสุพรรณบุรี
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี
 • พื่อให้นักกีฬาว่ายน้ำได้แสดงความสามารถในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 • เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของจังหวัดสุพรรณบุรีในการผลิตนักกีฬาทีมชาติไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

2. สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายน้ำ 50 เมตร โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

3. วันที่แข่งขัน

 • วันที่ 24 -25 มิถุนายน 2566 เริ่มการแข่งขันเวลา 08.30 น.

4. กติการการแข่งขัน

 • ใช้กติการกีฬาว่ายน้ำ ฉบับแปลภาษาไทย ปี 2560 – 2564 โดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

5. ประเภทการแข่งขัน

รายการชาย (19)

หญิง (19)

ฟรีสไตล์ 50 ม. , 100 ม. , 200 ม. , 400 ม.

กรรเชียง 50 ม. , 100 ม.

กบ 50 ม. , 100 ม.

ผีเสื้อ 50 ม. , 100 ม.

เดี่ยวผสม 200 ม.

ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 ม.

ผลัดผสม 4x50 ม.

50 ม. , 100 ม. , 200 ม. , 400 ม.

50 ม. , 100 ม.

50 ม. , 100 ม.

50 ม. , 100 ม.

200 ม.

4x50 ม.

4x50 ม.

ผลัดฟรีสไตล์ Mixed 4x50 ม. , ผลัดผสม Mixed 4x50 ม.

6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2566
 • ค่าสมัครประเภทบุคคล รายการละ 70 บาท
 • ค่าสมัครประเภททีม รายการละ 280 บาท
 • รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 400 คน หากครบจำนวนขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการรับสมัครก่อนเวลา
 • ตรวจสอบรายชื่อภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566
 • ชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนมาลัยแมน สุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 098-1-74258-3 ชื่อบัญชี นายสมชาย แก้วนวล ทั้งนี้ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

7. นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่ม 1 คือ นักกีฬาที่เกิดก่อนจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550
 • กลุ่ม 2 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 – วันที่ 31 ธันวาคม 2552
 • กลุ่ม 3 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 – วันที่ 31 ธันวาคม 2554
 • กลุ่ม 4 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 – วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 • กลุ่ม 5 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการแข่งขัน

กลุ่มอายุ / พ.ศ. เกิด

กลุ่ม 1

(2550 ลงไป)

กลุ่ม 2

(2551-2552)

กลุ่ม 3

(2553-2554)

กลุ่ม 4

(2555-2556)

กลุ่ม 5

(2557-2558)

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

X

X

X

X

X

ฟรีสไตล์ 100 เมตร

X

X

X

X

X

ฟรีสไตล์ 200 เมตร

X

X

X

X

X

ฟรีสไตล์ 400 เมตร

X

X

X

X

X

กรรเชียง 50 เมตร

X

X

X

X

X

กรรเชียง 100 เมตร

X

X

X

X

X

กบ 50 เมตร

X

X

X

X

X

กบ 100 เมตร

X

X

X

X

X

ผีเสื้อ 50 เมตร

X

X

X

X

X

ผีเสื้อ 100 เมตร

X

X

X

X

X

เดี่ยวผสม 200 เมตร

X

X

X

X

X

รายการแข่งขัน

รวมทุกกลุ่มอายุ 61 ปี

รวมทุกกลุ่มอายุ 45 ปี

ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร (ชาย, หญิง)

X

X

ผลัดฟรีสไตล์ Mixed x 50 เมตร

X

X

ผลัดผสม 4 x 50 เมตร (ชาย, หญิง)

X

X

ผลัดผสม Mixed x 50 เมตร

X

X

8. คุณสมบัตินักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

 • นักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันต้องสังกัดสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคลต้องแข่งขันในกลุ่มอายุของตนเองเท่านั้น
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครแข่งขันผ่าน http://cnxswimming.com เท่านั้น
 • ตรวจสอบรายชื่อในวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ที่ http://cnxswimming.com และ facebook: CNX Swimming

9. การประชุมผู้จัดการทีม

 • วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น.
 • ณ ห้องประชุมบริเวณอาคารสระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

10. ระบบการจัดการแข่งขัน

 • จัดการแข่งขันแบบ Time Final

11. รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดประเภทสโมสร อันดับที่ 1-5 พร้อมเงินบำรุงทีม 15,000.-, 10,000.-, 7,000.-, 5,000.-, 3,000.- บาท ตามลำดับ
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรในการจัดการแข่งขัน
 • นักกีฬาชนะเลิศอันดับที่ 1, 2 และ 3 จะได้รับ เหรียญทอง, เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
 • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม แต่ละรุ่มอายุแยก ชาย-หญิง อันดับที่ 1-5 จำนวน 50 รางวัล
 • พิจารณาจากคะแนนรวมของนักกีฬาที่มีรายการแข่งขันประเภทบุคคล หากในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ทำการนับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามลำดับ หากเท่ากันอีกให้ครอบถ้วยร่วมกัน

12. คะแนนการแข่งขัน

 • ผู้ที่ได้เหรียญทองและทำสถิติดีกว่าสถิติประเทศไทยในรุ่นอายุ จะได้คะแนน 50 คะแนน
 • รายการประเภทบุคคลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 8 คะแนน 15, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ
 • รายการประเภททีม ชนะเลิศอันดับที่ 1 – 8 คะแนน 15, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ
 • รายการแข่งขันใดที่มีจำนวนสโมสรเข้าร่วม 1 หรือ 2 สโมสร ให้ทำการแข่งขันและแจกเหรียญรางวัลแต่ไม่มีการนับคะแนน
 • หมายเหตุ ถ้าหากนักกีฬาได้ลำดับที่เท่ากัน จะได้คะแนนเท่ากันตามเหรียญรางวัลที่ได้

13. การประท้วงการแข่งขัน

 • ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนทำหนังสือการประท้วงต่อผู้ตัดสินชี้ขาดพร้อมเงินประกันจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท หลังจากติดประกาศผลการแข่งขันในรายการนั้นอย่างเป็นทางการไม่เกิน 30 นาที และถ้าคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาการประท้วงเป็นผล จะคืนเงินประกันให้ แต่ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน
 • การประท้วงคุณสมบัติจะต้องประท้วงให้เสร็จสิ้นในการประชุมผู้จัดการทีมเท่านั้น

14. การสละสิทธิ์การแข่งขัน

 • ผู้ฝึกสอนหรือผู้จัดการทีมสามารถแจ้งสละสิทธิ์นักกีฬาได้ในวันประชุมผู้จัดการทีม แต่ไม่คืนค่าสมัคร

15. การรักษาความปลอดภัย และสุขอนามัย

 • คณะกรรมการจัดการทดสอบจะดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามคำแนะนำและข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคท้องที่จังหวัด และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมและกิจกรรมด้านการกีฬา ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและรถฉุกเฉินในกรณีมีความจำเป็นจะต้องขนย้ายผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 • กรณีนักกีฬาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น จะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เท่านั้น
 • ในกรณีที่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื้นใด มีทรัพย์สินสูญหาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • นักกีฬาจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยของตนเองและบุคคลอื่น ๆ จนกว่าจะถึงเวลาทำการแข่งขัน

16. รายการแข่งขัน

 • วันที่เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
  • ลำดับที่ 1 เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย/หญิง
  • ลำดับที่ 2 ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย/หญิง
  • ลำดับที่ 3 ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย/หญิง
  • ลำดับที่ 4 กรรเชียง 100 เมตร ชาย/หญิง
  • ลำดับที่ 5 กบ 50 เมตร ชาย/หญิง
  • ลำดับที่ 6 ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย/หญิง
  • ลำดับที่ 7 ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร ชาย/หญิง
  • ลำดับที่ 8 ผลัดผสม 4×50 เมตร มิกซ์
 • วันที่อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
  • ลำดับที่ 1 ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย/หญิง
  • ลำดับที่ 2 กรรเชียง 50 เมตร ชาย/หญิง
  • ลำดับที่ 3 ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย/หญิง
  • ลำดับที่ 4 ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย/หญิง
  • ลำดับที่ 5 กบ 100 เมตร ชาย/หญิง
  • ลำดับที่ 6 ผลัดผสม 4×50 เมตร ชาย/หญิง
  • ลำดับที่ 7 ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร มิกซ์

หมายเหตุ การแข่งขันจะเริ่มจากกลุ่ม 5 ชายและหญิง ไปถึงกลุ่ม 1 ชายและหญิง

แผนที่สระแข่งขัน