การแข่งขันว่ายน้ำ ซีโลอาม แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 15

วันที่ 2 กันายายน พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนสหบำรุงวิทยา จ.นครปฐม
รายการ ซีโลอาม #15
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

อ.เกียรติภูมิ ด่วนแสง
อ.เกียรติภูมิ ด่วนแสงประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำซีโลอาม แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 15

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566

ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาการแข่งขันว่ายน้ำ ซีโลอาม แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 15

ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 151 หมู่ 5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

สโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลและเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 5,000 บาท

สโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลและเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 4,000 บาท

สโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 3 รับถ้วยรางวัลและเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 3,000 บาท

สโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 4 รับถ้วยรางวัลและเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 2,000 บาท

สโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 5 รับถ้วยรางวัลและเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 1,000 บาท

นักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นอายุ 6 – 13 ปี แจกถ้วยรางวัล 10 ใบ แยกชาย-หญิง

นักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นอายุ14 – รุ่นทั่วไป แจกถ้วยรางวัล 7 ใบ แยกชาย-หญิง

นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 1 แต่ละรุ่นอายุ ทั้งชายและหญิงได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

____________________________________

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน
 • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาว่ายน้ำให้มีทักษะมาตรฐานสากลและประสบการณ์สูงขึ้น
 • เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคีระหว่างชมรม สโมสร และโรงเรียนต่าง ๆ
 • เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

2. สถานที่แข่งขัน

 • ณ สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำโรงเรียนสหบำรุงวิทยา 151 หมู่ 5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โทร.034-238458
 • ขนาดสระน้ำ 25 เมตร 5 ลู่ว่าย มีแท่นกระโดด , มีหลังคา

3. กำหนดการแข่งขัน

 • แข่งขันวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566

4. รุ่นอายุแข่งขัน ชาย – หญิง เกณฑ์ พ.ศ.

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2560 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 10 ใบ หญิง 10ใบ)
 • รุ่นอายุ 7 ปีเกิด พ.ศ. 2559 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)
 • รุ่น ทั่วไป เกิด พ.ศ.2551 ลงมา (มอบเหรียญทุกชุด ถ้วย ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)

5. การสมัครแข่งขัน

 • นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องสังกัด สโมสร ชมรม โรงเรียน
 • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลไม่จำกัดจำนวนแต่ต้องสมัครแข่งขันในรุ่นอายุตนเองเท่านั้น

6. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

 • สงวนสิทธิการสมัครเข้าแข่งขันเฉพาะนักกีฬาที่ไม่เคยได้เหรีญรางวัลจากรายการแข่งขันนานาชาติ หรือกีฬาแห่งชาติ หรือเยาวชนแห่งชาติ เท่านั้น นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันจะต้องสังกัดสโมสร สระว่ายน้ำชมรม โรงเรียน
 • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องสมัครในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น

7. ค่าสมัครการแข่งขัน

 • ประเภทบุคคลเหมาจ่าย 800 บาท
 • ประเภททีม รายการละ 160 บาท
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี โรงเรียนสหบำรุงวิทยา บัญชีเลขที่ 982-6-73305-9 สาขาดอนตูม (กรุณาโอนเป็นทีม จะได้สะดวกในการเก็บข้อมูล)
 • หลังชำระเรียบร้อยกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครทาง Line ID: np7435 พร้อมระบุชื่อทีม หรือ ไลน์กลุ่มของการแข่งขัน ที่จะสร้างขึ้นหลังปิดรับสมัคร

8. หลักฐานการสมัคร

 • สมัครเข้าแข่งขันผ่านระบบ CNX Swimming ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการสมัครอีก ที่เว็ปไซต์ https://www.cnxswimming.com/

9. กำหนดรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 จะปิดรับสมัครก่อนกำหนด เมื่อมีนักกีฬาครบ 350 คน
 • ตรวจรายชื่อผ่าน www.cnxswimming.com ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566
 • หลังจากตรวจสอบรายชื่อจะมีรอบให้แก้ไข สงวนสิทธิแก้ไขตามวันเวลาที่จะประกาศให้ทราบอีกครั้งเท่านั้น ไม่รับแก้ไขหากเกินกำหนด

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ฝ่ายจัดการแข่งขัน
  • โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 034-381449
  • อ.เกียรติภูมิ ด่วนแสง 081-9957935
  • อ.พิมพ์พันธุ์ ผลรอด 081-9957435
 • ฝ่ายประมวลผล
  • Line official account: @cnxswimming

11. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วันแรกของการแข่งขัน เวลา 7.30 น. ณ บริเวณสระว่ายน้ำ

12. กติกาการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสมาพันธ์กีฬาว่ายน้าสมัครเล่นนานาชาติ FINA
 • การแข่งขันจะถือลาดับเวลาที่ดีที่สุด (TIME FINAL) ไม่มีรอบคัดเลือกการปล่อยตัวเป็นแบบปล่อยครั้งเดียว (ONE START RULE) ส่วนนักกีฬาที่อายุต่ำกว่า 8 ปีใช้ (TWO START RULE)การจับเวลาใช้นาฬิกาจับเวลาอัตโนมัติมาตรฐานการแข่งขันว่ายน้า(TOUCHING BOARD) ถ้ามีปัญหาขัดข้องใช้นาฬิกาจับเวลาแต่ละลู่
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองต้องจัดเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับอายุของนักกีฬาหากมีการประท้วง และเป็นผลนักกีฬาจะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขันและจไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ไม่รับการประท้วงด้วยภาพถ่ายหรือวีดีโอของผู้ปกครองทุกกรณี
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุดในการตัดสิน

13. การนับคะแนน

 • รายการประเภทบุคคล จะได้คะแนน 15-12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 ตามลำดับ
 • รายการประเภททีม ไม่คิดคะแนน
 • รายการจับโฟมเตะขา ไม่คิดคะแนน
 • รายการที่มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 2 สโมสร 3 คนขึ้นไป จึงจะนับคะแนน

14. การดำเนินการแข่งขัน

 • วันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน 30 นาที ในแต่ละรายการ
 • นักกีฬาจะต้องแสดงบัตรประจาตัวนักกีฬาต่อนายทะเบียนเพื่อรายงานตัว และรับเหรียญรางวัล

15. ปัญหาต่าง ๆ

 • ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในการแข่งขันและไม่มีกาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือคำตัดสินของกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ในช่วงการแข่งขัน ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องรับผิดชอบตนเอง
 • การประท้วงผู้ประท้วงจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่คณะกรรมการภายใน 20 นาทีหลังการแข่งขัน นั้น ๆ สิ้นสุดลงและวางเงิน 1,000 บาท โดยผู้จัดการทีมเท่านั้น หากเป็นผลจะคืนเงินให้และถ้าไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินให้ผู้ประท้วง

16. สงวนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสวงนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆทั้งสื้น หรือสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬา หากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักศึกษาแสดงกิริยามารยาท อันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขันกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ ทั้งทีมทันที
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆหรือสิทธ์การแข่งขันของนักกีฬา แต่จะมีหน่วยปฐมพยาบาลทาการปฐมให้

17. ที่จอดรถ

 • จอดได้ภายในโรงเรียนสหบำรุงวิทยา

18. รางวัลสำหรับนักกีฬา

 • นักกีฬาที่เข้าเส้นชัยที่ 1,2,3 ในแต่ละชุดได้รับเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง ตามลำดับ และคิดคะแนนรวมบุคคลที่ทำเวลาได้ดีที่สุดในแต่ละรุ่น
 • ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมบุคคล กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวมเท่ากันในแต่ละรุ่นอายุทั้งชายและหญิง จะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจาก จำนวนเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามลำดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญ รางวัลเท่ากันจะพิจารณา จากผู้ที่อายุน้อยที่สุด
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตร รวมสถิติประเภทบุคคลคนละ 1 ใบ

19. เงินบำรุงทีม

 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมสูงสุดอันดันที่ 1 พร้อมเงินบำรุงทีม 5,000 บาท
 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมสูงสุดอันดันที่ 2 พร้อมเงินบำรุงทีม 4,000 บาท
 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมสูงสุดอันดันที่ 3 พร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท
 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมสูงสุดอันดันที่ 4 พร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท
 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมสูงสุดอันดันที่ 5 พร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท

20. ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Open

เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร

/

/

/

/

0

0

0

0

0

0

ฟรีสไตล์ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 50 เมตร

0

0

0

0

/

/

/

/

/

/

ผลัดฟรีสไตล์ 2x25 เมตร มิกซ์

/

/

/

/

/

ผลัดเตะขาฟรีสไตล์ 2x25 เมตร มิกซ์

/

/

0

0

0

 

หมายเหตุ

 • รายการแข่งขันนี้ ทีมว่ายผลัดมิกซ์ สามารถลงได้ทั้ง ชาย-หญิง, ชาย-ชาย หรือ หญิง-หญิง
 • รายการผลัดสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้มากกว่า 2 ทีม หากประสงค์สมัครมากกว่า 2 ทีมสามารถสมัครเข้าแข่งขันและชำระเงินในวันประชุมผู้จัดการทีม

แผนที่สระแข่งขัน