ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระ 25 เมตร ประจำปี 2565

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565

ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

 

========== Day 1 ==========

รายการที่ 101. กบ 50 เมตร ชาย (Br50 M)

รายการที่ 102. กบ 50 เมตร หญิง (Br50 W)

รายการที่ 103. ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย (Fr1500 M)

รายการที่ 105. กบ 200 เมตร ชาย (Br200 M)

รายการที่ 106. กบ 200 เมตร หญิง (Br200 W)

รายการที่ 107. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย (Fr50 M)

รายการที่ 108. ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง (Fr50 W)

รายการที่ 109. ฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย (Fr800 M)

รายการที่ 110. ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง (Fr800 W)

========== Day 2 ==========

รายการที่ 201. เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย (IM400 M)

รายการที่ 202. เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง (IM400 W)

รายการที่ 203. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย (Fr100 M)

รายการที่ 204. ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง (Fr100 W)

รายการที่ 205. กรรเชียง 50 เมตร ชาย (Ba50 M)

รายการที่ 206. กรรเชียง 50 เมตร หญิง (Ba50 W)

รายการที่ 207. ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย (Fr200 M)

รายการที่ 208. ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง (Fr200 W)

รายการที่ 209. ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย (Bu100 M)

รายการที่ 210. ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง (Bu100 W)

รายการที่ 211. กรรเชียง 200 เมตร ชาย (Ba200 M)

รายการที่ 212. กรรเชียง 200 เมตร หญิง (Ba200 W)

รายการที่ 213. เดี่ยวผสม 100 เมตร ชาย (IM100 M)

รายการที่ 214. เดี่ยวผสม 100 เมตร หญิง (IM200 W)

========== Day 3 ==========

รายการที่ 301. ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย (Fr400 M)

รายการที่ 302. ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง (Fr400 W)

รายการที่ 303. กบ 100 เมตร ชาย (Br100 M)

รายการที่ 304. กบ 100 เมตร หญิง (Br100 W)

รายการที่ 305. ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย (Bu50 M)

รายการที่ 306. ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง (Bu50 W)

รายการที่ 307. เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย (IM200 M)

รายการที่ 308. เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง (IM200 W)

รายการที่ 309. กรรเชียง 100 เมตร ชาย (Ba100 M)

รายการที่ 310. กรรเชียง 100 เมตร หญิง (Ba100 W)

รายการที่ 311. ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย (Bu200 M)

รายการที่ 312. ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง (Bu200 W)