ผลการแข่งขัน

SURANAREE SWIMMING SPRINTER 2022

วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565

ณ สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา (สระ 25 เมตร 6 ช่องว่าย)

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

คะแนนรวมสโมสร

คะแนนรวมบุคคล

============ DAY 1 ============

รายการที่ 1. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 2. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 3. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 4. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 5. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 6. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 7. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 8. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 9. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 10. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 11. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 12. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 13. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 14. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 15. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 16. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 17. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 18. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 19. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 20. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 21. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 22. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 23. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 24. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 25. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 26. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 27. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 28. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 29. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 30. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 31. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 32. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 33. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 34. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 35. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 36. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 37. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 38. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 39. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 40. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 41. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 42. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 43. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 44. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 45. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 46. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 47. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 48. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 49. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 50. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 51. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 52. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 53. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 54. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 55. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 56. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 57. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 58. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 59. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 60. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 61. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 62. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 63. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 64. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 65. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 66. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 67. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 68. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 69. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 70. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 71. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 72. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 73. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 74. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 75. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 76. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 77. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 78. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 79. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 80. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 81. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 82. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 83. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 84. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 85. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 86. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 87. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 88. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 89. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 90. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 91. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 92. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 93. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 94. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 95. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 96. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 97. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 98. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 99. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 100. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 101. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 102. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 103. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 104. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 105. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 106. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 107. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 108. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 109. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 110. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 111. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 112. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 113. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 114. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 115. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 116. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 117. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 118. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 119. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 120. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

============ DAY 2 ============

รายการที่ 141. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 142. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 143. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 144. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 145. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 146. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 147. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 148. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 149. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 150. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 151. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 152. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 153. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 154. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 155. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 156. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 157. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 158. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 159. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 160. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 161. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 162. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 163. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 164. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 165. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 166. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 167. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 168. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 169. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 170. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 171. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 172. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 173. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 174. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 175. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 176. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 177. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 178. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 179. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 180. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 181. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 182. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 183. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 184. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 185. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 186. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 187. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 188. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 189. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 190. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 191. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 192. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 193. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 194. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 195. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 196. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 197. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 198. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 199. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 200. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง