ผลการแข่งขัน

Suphan Buri Open Swimming Championships 2023

วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

=============== DAY 1 ===============

รายการที่ 1. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 2. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 3. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 4. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 5. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 6. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 7. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 8. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 9. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 10. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 11. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 12. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 13. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 14. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 15. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 16. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 17. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 18. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 19. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 20. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 21. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 22. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 23. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 24. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 25. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 26. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 27. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 28. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 29. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 30. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 31. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 32. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 33. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 34. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 35. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 36. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 37. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 38. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 39. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 40. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 41. กบ 50 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 42. กบ 50 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 43. กบ 50 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 44. กบ 50 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 45. กบ 50 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 46. กบ 50 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 47. กบ 50 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 48. กบ 50 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 49. กบ 50 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 50. กบ 50 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 51. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 52. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 53. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 54. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 55. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 56. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 57. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 58. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 59. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 60. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 61. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร ชาย รวมอายุ 45 ปี

รายการที่ 62. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร หญิง รวมอายุ 45 ปี

รายการที่ 63. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร ชาย รวมอายุ 61 ปี

รายการที่ 64. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร หญิง รวมอายุ 61 ปี

รายการที่ 65. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร มิกซ์ รวมอายุ 45 ปี

รายการที่ 66. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร มิกซ์ รวมอายุ61 ปี

รายการที่ 67. กรรเชียง 200 เมตร ชาย

รายการที่ 68. กรรเชียง 200 เมตร หญิง

=============== DAY 2 ===============

รายการที่ 69. กบ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 70. กบ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 71. ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 72. ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 73. ฟรีสไตล์ 400 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 74. ฟรีสไตล์ 400 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 75. ฟรีสไตล์ 400 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 76. ฟรีสไตล์ 400 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 77. ฟรีสไตล์ 400 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 78. ฟรีสไตล์ 400 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 79. ฟรีสไตล์ 400 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 80. ฟรีสไตล์ 400 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 81. ฟรีสไตล์ 400 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 82. ฟรีสไตล์ 400 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 83. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 84. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 85. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 86. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 87. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 88. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 89. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 90. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 91. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 92. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 93. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 94. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 95. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 96. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 97. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 98. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 99. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 100. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 101. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 102. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 103. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 104. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 105. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 106. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 107. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 108. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 109. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 110. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 111. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 112. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 113. กบ 100 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 114. กบ 100 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 115. กบ 100 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 116. กบ 100 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 117. กบ 100 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 118. กบ 100 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 119. กบ 100 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 120. กบ 100 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 121. กบ 100 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 122. กบ 100 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 123. ผลัดผสม 4X50 เมตร ชาย รวมอายุ 45 ปี

รายการที่ 124. ผลัดผสม 4X50 เมตร หญิง รวมอายุ 45 ปี

รายการที่ 125. ผลัดผสม 4X50 เมตร ชาย รวมอายุ 61 ปี

รายการที่ 126. ผลัดผสม 4X50 เมตร หญิง รวมอายุ 61 ปี

รายการที่ 127. ผลัดผสม 4X50 เมตร ชายหญิง รวมอายุ 45 ปี

รายการที่ 128. ผลัดผสม 4X50 เมตร ชายหญิง รวมอายุ 61 ปี