ผลการแข่งขัน

1st NRRU Swimming Championship 2023

วันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สระ 50 เมตร) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

=============== DAY 1 ===============

รายการที่ 1. เตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 6 ปีชาย

รายการที่ 2. เตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 6 ปีหญิง

รายการที่ 3. เตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 7 ปีชาย

รายการที่ 4. เตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 7 ปีหญิง

รายการที่ 5. เตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 8 ปีชาย

รายการที่ 6. เตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 8 ปีหญิง

รายการที่ 7. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 8. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 9. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 10. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 11. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 12. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 13. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 14. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 15. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 16. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 17. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 6 ปีชาย

รายการที่ 18. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 6 ปีหญิง

รายการที่ 19. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 7 ปีชาย

รายการที่ 20. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 7 ปีหญิง

รายการที่ 21. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 8 ปีชาย

รายการที่ 22. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 8 ปีหญิง

รายการที่ 23. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 9 ปีชาย

รายการที่ 24. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง

รายการที่ 25. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 26. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 27. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 28. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 29. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 30. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 31. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 32. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 33. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 34. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 35. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 36. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 37. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 38. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 39. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 40. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 41. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 42. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 43. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 44. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 45. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 46. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 47. กบ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 48. กบ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 49. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 50. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 51. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 52. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 53. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 54. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 55. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 56. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 57. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 58. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 59. กบ 50 เมตร รุ่น 6 ปีชาย

รายการที่ 60. กบ 50 เมตร รุ่น 6 ปีหญิง

รายการที่ 61. กบ 50 เมตร รุ่น7 ปีชาย

รายการที่ 62. กบ 50 เมตร รุ่น 7 ปีหญิง

รายการที่ 63. กบ 50 เมตร รุ่น 8 ปีชาย

รายการที่ 64. กบ 50 เมตร รุ่น 8 ปีหญิง

รายการที่ 65. กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปีชาย

รายการที่ 66. กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง

รายการที่ 67. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 68. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 69. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 70. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 71. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 72. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 73. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 74. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 75. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 76. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 77. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 78. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 79. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 8 ปีชาย

รายการที่ 80. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 8 ปีหญิง

รายการที่ 81. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 9 ปีชาย

รายการที่ 82. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง

รายการที่ 83. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 84. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 85. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 86. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 87. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 88. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 89. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 90. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 91. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 92. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 93. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 94. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 95. กบ 200 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 96. กบ 200 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 97. กบ 200 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 98. กบ 200 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 99. กบ 200 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 100. กบ 200 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 101. กบ 200 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 102. กบ 200 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 103. กบ 200 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 104. กบ 200 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 105. ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร รุ่น 6-7 ปีชาย

รายการที่ 106. ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร รุ่น 6-7 ปีหญิง

รายการที่ 107. ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร รุ่น 8-9 ปีชาย

รายการที่ 108. ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร รุ่น 8-9 ปีหญิง

รายการที่ 109. ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร รุ่น 10-11 ปีชาย

รายการที่ 110. ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร รุ่น 10-11 ปีหญิง

รายการที่ 111. ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร รุ่น 12-13 ปีชาย

รายการที่ 112. ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร รุ่น 12-13 ปีหญิง

รายการที่ 113. ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 114. ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 115. ผลัดกบ 2×50 เมตร รุ่น 6-7 ปีชาย

รายการที่ 116. ผลัดกบ 2×50 เมตร รุ่น 6-7 ปีหญิง

รายการที่ 117. ผลัดกบ 2×50 เมตร รุ่น 8-9 ปีชาย

รายการที่ 118. ผลัดกบ 2×50 เมตร รุ่น 8-9 ปีหญิง

รายการที่ 119. ผลัดกบ 2×50 เมตร รุ่น 10-11 ปีชาย

รายการที่ 120. ผลัดกบ 2×50 เมตร รุ่น 10-11 ปีหญิง

รายการที่ 121. ผลัดกบ 2×50 เมตร รุ่น 12-13 ปีชาย

รายการที่ 122. ผลัดกบ 2×50 เมตร รุ่น 12-13 ปีหญิง

รายการที่ 123. ผลัดกบ 2×50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 124. ผลัดกบ 2×50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

=============== DAY 2 ===============

รายการที่ 125. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 6 ปีชาย

รายการที่ 126. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 6 ปีหญิง

รายการที่ 127. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 7 ปีชาย

รายการที่ 128. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 7 ปีหญิง

รายการที่ 129. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 8 ปีชาย

รายการที่ 130. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 8 ปีหญิง

รายการที่ 131. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 9 ปีชาย

รายการที่ 132. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง

รายการที่ 133. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 134. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 135. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 136. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 137. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 138. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 139. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 140. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 141. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 142. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 143. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 144. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 145. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 146. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 147. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 148. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 149. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 150. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 151. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 152. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 153. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 154. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 155. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 156. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 157. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 158. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 159. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 160. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 161. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 162. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 163. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 164. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 165. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 166. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 167. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 6 ปีชาย

รายการที่ 168. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 6 ปีหญิง

รายการที่ 169. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 7 ปีชาย

รายการที่ 170. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 7 ปีหญิง

รายการที่ 171. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 8 ปีชาย

รายการที่ 172. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 8 ปีหญิง

รายการที่ 173. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 9 ปีชาย

รายการที่ 174. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง

รายการที่ 175. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 176. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 177. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 178. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 179. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 180. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 181. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 182. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 183. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 184. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 185. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 186. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 187. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 188. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 189. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 190. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 191. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 192. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 193. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 194. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 195. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 196. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 197. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 198. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 199. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 200. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 201. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 202. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 203. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 204. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 205. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 206. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 207. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 208. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 209. ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร รุ่น 6-7 ปีมิกซ์

รายการที่ 210. ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร รุ่น 8-9 ปีมิกซ์

รายการที่ 211. ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร รุ่น 10-11 ปีมิกซ์

รายการที่ 212. ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร รุ่น 12-13 ปีมิกซ์

รายการที่ 213. ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร รุ่นทั่วไปมิกซ์