ผลการแข่งขัน

ทดสอบเวลาชิงแชมป์ประเทศไทย 2564 ภาคเหนือ

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

รายการที่ 101. ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย

รายการที่ 102. ฟรีสไตล์ 1500 เมตร หญิง

รายการที่ 103. กรรเชียง 50 เมตร ชาย

รายการที่ 104. กรรเชียง 50 เมตร หญิง

รายการที่ 105. กบ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 106. กบ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 107. ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 108. ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 109. ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 110. ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 111. เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย

รายการที่ 112. เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง

========== Day 1: FINA points list ==========

รายการที่ 201. ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง

รายการที่ 202. ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย

รายการที่ 203. กรรเชียง 100 เมตร หญิง

รายการที่ 204. กรรเชียง 100 เมตร ชาย

รายการที่ 205. กบ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 206. กบ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 207. ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 208. ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 209. ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 210. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 211. เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง

รายการที่ 212. เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย

========== Day 2: FINA points list ==========

รายการที่ 301. ฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย

รายการที่ 302. ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง

รายการที่ 303. กรรเชียง 200 เมตร ชาย

รายการที่ 304. กรรเชียง 200 เมตร หญิง

รายการที่ 305. กบ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 306. กบ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 307. ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 308. ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 309. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 310. ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง

========== Day 3: FINA points list ==========