ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ ดงภูเกิด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

วันที่ 20-21 มกราคม 2567

ณ สระว่ายน้ำดงภูเกิด ค่ายเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

========== Day 1 ==========

รายการที่ 1. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 05 ปีชาย (แจกเหรียญทองทุกคน ไม่บันทึกเวลา)

รายการที่ 2. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 05 ปีหญิง (แจกเหรียญทองทุกคน ไม่บันทึกเวลา)

รายการที่ 3. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย (แจกเหรียญทองทุกคน ไม่บันทึกเวลา)

รายการที่ 4. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง (แจกเหรียญทองทุกคน ไม่บันทึกเวลา)

รายการที่ 5. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย (แจกเหรียญทองทุกคน ไม่บันทึกเวลา)

รายการที่ 6. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง (แจกเหรียญทองทุกคน ไม่บันทึกเวลา)

รายการที่ 7. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย (แจกเหรียญทองทุกคน ไม่บันทึกเวลา)

รายการที่ 8. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง (แจกเหรียญทองทุกคน ไม่บันทึกเวลา)

รายการที่ 9. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 10. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 11. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 12. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 13. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 14. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 15. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 16. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 17. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 18. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 19. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 20. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 21. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 22. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 23. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 05 ปีชาย

รายการที่ 24. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 05 ปีหญิง

รายการที่ 25. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 26. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 27. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 28. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 29. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 30. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 31. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 32. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 33. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 34. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 35. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 36. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 37. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 38. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 39. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 40. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 41. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 42. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 43. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 44. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 45. กบ 50 เมตร รุ่น 05 ปีชาย

รายการที่ 46. กบ 50 เมตร รุ่น 05 ปีหญิง

รายการที่ 47. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 48. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 49. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 50. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 51. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 52. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 53. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 54. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 55. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 56. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 57. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 58. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 59. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 60. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 61. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 62. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 63. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 64. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 65. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 66. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 67. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 05 ปีชาย

รายการที่ 68. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 05 ปีหญิง

รายการที่ 69. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 70. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 71. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 72. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 73. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 74. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 75. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 76. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 77. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 78. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 79. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 80. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 81. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 82. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 83. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 84. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 85. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 86. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 87. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 88. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 89. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 05 ปีชาย

รายการที่ 90. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 05 ปีหญิง

รายการที่ 91. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 92. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 93. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 94. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 95. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 96. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 97. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 98. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 99. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 100. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 101. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 102. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 103. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 104. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 105. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 106. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 107. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 108. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 109. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 110. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 111. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร 5-6 ปีชาย (ไม่มีการแข่งขัน)

รายการที่ 112. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร 5-6 ปีหญิง

รายการที่ 113. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร 7-8 ปีชาย

รายการที่ 114. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร 7-8 ปีหญิง

รายการที่ 115. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร 9-10 ปีชาย

รายการที่ 116. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร 9-10 ปีหญิง

รายการที่ 117. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร 11-12 ปีชาย

รายการที่ 118. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร 11-12 ปีหญิง

รายการที่ 119. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร 13-14 ปีชาย

รายการที่ 120. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร 13-14 ปีหญิง

รายการที่ 121. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 122. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร ทั่วไปหญิง

========== Day 2 ==========

รายการที่ 123. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 05 ปีชาย

รายการที่ 124. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 05 ปีหญิง

รายการที่ 125. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 126. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 127. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 128. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 129. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 130. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 131. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 132. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 133. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 134. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 135. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 136. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 137. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 138. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 139. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 140. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 141. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 142. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 143. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 144. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 145. กบ 25 เมตร รุ่น 05 ปีชาย

รายการที่ 146. กบ 25 เมตร รุ่น 05 ปีหญิง

รายการที่ 147. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 148. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 149. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 150. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 151. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 152. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 153. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 154. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 155. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 156. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 157. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 158. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 159. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 160. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 161. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 162. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 163. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 164. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 165. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 166. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 167. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 05 ปีชาย

รายการที่ 168. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 05 ปีหญิง

รายการที่ 169. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 170. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 171. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 172. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 173. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 174. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 175. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 176. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 177. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 178. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 179. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 180. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 181. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 182. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 183. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 184. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 185. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 186. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 187. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 188. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 189. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 05 ปีชาย

รายการที่ 190. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 05 ปีหญิง

รายการที่ 191. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 192. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 193. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 194. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 195. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 196. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 197. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 198. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 199. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 200. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 201. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 202. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 203. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 204. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 205. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 206. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 207. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 208. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 209. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 210. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 211. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 5-6 ปีมิกซ์

รายการที่ 212. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 7-8 ปีมิกซ์

รายการที่ 213. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 9-10 ปีมิกซ์

รายการที่ 214. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 11-12 ปีมิกซ์

รายการที่ 215. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น 13-14 ปีมิกซ์

รายการที่ 216. ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร รุ่น ทั่วไปมิกซ์