เมืองย่าโมสวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนส์ชิพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

วันที่ 16–17 มีนาคม 2567

ณ สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สระ 25 เมตร) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รายการ เมืองย่าโม #3
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

อ.ประสงค์ จงกลนี
อ.ประสงค์ จงกลนีประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ เมืองย่าโมสวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนส์ชิพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567

จัดโดย สโมสรกีฬาว่ายน้ำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา และการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค ๓ ณ สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สระ 25 เมตร) อ. เมือง จ.นครราชสีมา

—————————————————

1. วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ

 • พัฒนาการและยกระดับนักกีฬาว่ายน้ำให้มีมาตรฐานเข้าสู่ระดับสากล
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
 • เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 • เป็นกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 • นำสถิติแต่ละรายการเพื่อการประมวลผลการพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

2. สถานที่แข่งขัน

 • ณ สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สระ 25 เมตร 6 ลู่ว่าย ) อ. เมือง จ.นครราชสีมา

3. วันที่แข่งขัน

 • วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 เริ่มแข่งขันเวลา 8.00 น.
 • ประชุมผู้จัดการทีมวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 07.20 น.
 • รับรายงานตัว 07.45 น.

4. การแบ่งรุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ ** ชาย-หญิง**

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2561 ขึ้นไป (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ( ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2560 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ (ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2559 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ (ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ (ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ (ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ (ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ (ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ )
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญ ทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ (ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญ ทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ( ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)
 • รุ่นทั่วไปเกิดพ.ศ. 2552 ลงมา (มอบเหรียญ ทุกชุด มอบถ้วย 14 ใบ( ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)

5. การสมัครแข่งขัน

 • ไม่จำกัดฝีมือ
 • นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถสมัครในนามสโมสร ชมรม โรงเรียน จังหวัด
 • สโมสรต่าง ๆที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาทุกรุ่นในประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน และต้องแข่งขันในรุ่นอายุตนเองเท่านั้น
 • สโมสรต่าง ๆที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาทุกรุ่นในประเภททีมผลัดได้รุ่นละไม่เกิน 2 ทีม และต้องแข่งขันในรุ่นอายุตนเองหรืออายุที่มากกว่า สมัครได้เพียงรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถสมัครแข่งขันในรุ่นอายุที่ต่ำกว่า

6. สถานที่รับสมัคร

 • เปิดรับสมัครด้วยระบบ online ที่ www.cnxswimming.com เพื่อความถูกต้องแม่นยำของการสมัคร
 • Line Official Account: @cnxswimming

7. กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2567
 • สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย ถ้าเคยแข่งของ อ.ไพบูลย์ ไม่ต้องใช้
 • รับสมัครจำนวน 400 คน (หากครบจำนวนระบบจะปิดรับสมัครก่อนกำหนด)
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่าง ๆ ให้แก้ไขในระบบสมัครแข่งขันก่อนปิดการรับสมัคร
 • การตรวสอบรายชื่อและท่าว่าย ทางฝ่ายประมวลผลจะส่งรายชื่อไปให้ผู้ฝึกสอนตรวสอบความถูกต้องอีกครั้ง

8. ฝ่ายจัดการแข่งขัน

 • อ.ประสงค์ จงกลนี 089 – 2803975

9. ค่าสมัคร

 • รายการเดี่ยว รุ่นอายุ 6- 7 ปี รายการละ 70 บาท
 • รุ่นอายุ 8 – ทั่วไป เหมาจ่ายคนละ 700 บาท
 • รายการผลัดทุกรุ่นอายุ (2 X 25) รายการละ 140 บาท
 • ค่าสมัครให้โอนเข้าบันชีธนาคารกรุงไทย 303-114282-9 นายประสงค์ จงกลนี โดยตัวแทนทีมส่งสลิป มายืนยันเป็นหลักฐานในระบบ Open Chat ที่ทางฝ่ายประมวลผลสร้างขึ้น

10. มาตรการป้องกันป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิต ๑๙

 • นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ปกครอง ต้องตรวจหาเชื้อโควิต ๑๙ ก่อนการแข่งขัน แต่ไม่ต้องส่งผลมายังฝ่ายจัดการแข่งขัน

11. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วาระการประชุม
 • ตรวจสอบรายชื่อและนามสกุลตัวสะกดให้ถูกต้องเพื่อการจัดพิมพ์เกียรติบัตร
 • ตรวจสอบรายชื่อและรายการแข่งขันที่ตกหล่น
 • ชำระค่าสมัคร
 • เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

12. การดำเนินการแข่งขันว่ายน้ำ

 • ใช้กติกาสมาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ ปีพศ. 2566 แปลเป็นภาษาไทย โดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยและ ข้อตกลงของคณะกรรมการตัดสินว่ายน้ำกับผู้ฝึกสอนในการประชุมตัวแทนทีมว่ายน้ำสโมสรต่างๆ ของนักกีฬารุ่นอายุ 6- 8 ปีในวันที่ 16 มีนาคม 2567
 • การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว (ONE START RULE) ไม่มีรอบคัดเลือก ถือเวลาดีที่สุด (TIME FINAL)
 • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน 20 นาที
 • จับเวลาใช้นาฬิกาอัตโนมัติ (TUCH BOARD) หากนาฬิกาอัตโนมัติขัดข้องจะใช้เวลามือประจำลู่แทน
 • ปัญหาใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันและไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ
 • ในกรณีประท้วงขอให้ผู้ฝึกสอนเท่านั้น ในการยื่นประท้วงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
 • คณะกรรมการตัดสินไม่รับพิจารณาภาพและคลิปจากกล้องมือถือ ในกรณีนักกีฬาเข้าเส้นชัยและการทำผิดกติกาท่าว่ายต่างๆ
 • ผู้ควบคุมทีมจะต้องรับผิดชอบหลักฐานรุ่นอายุของนักกีฬาให้ถูกต้อง หากมีการประท้วงเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา นักกีฬาคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที และไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • รายการแข่งขันรุ่นอายุ 6-8 ปี อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนไปยืนกำกับลู่ที่มีนักกีฬาตนเองเข้าทำการแข่งขัน
 • รางวัลรายการแข่งขันเตะขา ลำดับที่ 1-2 เหรียญทอง ลำดับที่ 3-4 เหรียญเงิน ลำดับ 5-6 ทองแดง

13. การนับคะแนน

 • ระยะทาง 25 เมตร จะได้คะแนน 11, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ
 • ระยะทาง 50 – 100 เมตร จะได้คะแนน 14, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ตามลำดับ
 • รายการ เตะขา ฟรีฯ 25 เมตร นับคะแนนเหมือนระยะทาง 25 เมตร
 • กรณีคะแนนประเภททีมชนะเลิศเท่ากัน จะพิจารณาทีมที่ส่งผู้สมัครมากกว่ารับรางวัล
 • กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวมชนะเลิศเท่ากัน ในแต่ละรุ่นอายุทั้งชายและหญิงจะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจากจำนวนเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามลำดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญรางวัลเท่ากันอีกจะพิจารณาจากผู้ที่อายุน้อยที่สุด

14. การประท้วง

 • การประท้วงใด ๆ ให้ผู้จัดการหรือตัวแทนทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐานถึงฝ่ายจัดการแข่งขันภายใน 30 นาที หลังการประกาศพร้อมเงินประกัน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่เงินประกัน
 • ในกรณีกรณีที่มีผลของเวลาผิดพลาด หรือมีนักกีฬาทำผิดกติกาในท่าว่าย อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนเท่านั้นเข้ามาติดต่อสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาด

15. ปัญหาใดที่เกิดขึ้น

 • การตัดสินใจมอบหมายให้ผู้ควบคุมการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ

16. รางวัลประเภทบุคคล

 • นักกีฬาที่ชนะที่ 1-2-3 ในรุ่นอายุ 6 – ทั่วไป มอบเหรียญทุกชุดการแข่งขัน และมอบถ้วย 14 ใบ ชาย 7 ใบหญิง 7 ใบ (มอบเหรียญทุกชุด)
 • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแต่ละรุ่นอายุ 6 – ทั่วไป แยกชาย – หญิง ที่ 1 – 7 มีถ้วยรางวัล หลักเกณฑ์การพิจารณาจะพิจารณาจาก คะแนนบุคคลเท่านั้น ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้นับจำนวนเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง (ในรายการ) ตามลำดับ ถ้าคะแนนและเหรียญเท่ากัน ให้ถือผู้มีอายุน้อยกว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล

17. รางวัลสโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมสูงสุด 5 รางวัล

 • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม 5,000 บาท
 • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศ อันดับ 2 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม 3,000 บาท
 • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศ อันดับ 3 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม 2,000 บาท
 • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศ อันดับ 4 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม 1,000 บาท
 • ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศร อันดับ 5 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม 500 บาท

18. ประเภทการแข่งขันในแต่ละวัน

ประเภทรายการแข่งขันวันเสาร์

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

ส.

เตะขา ฟรี 25 ม.

/

/

/

0

0

0

0

0

0

0

ส.

เดี่ยวผสม 100 ม.

0

0

0

/

/

/

/

/

/

/

ส.

ผีเสื้อ 25 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ส.

ฟรีสไตล์ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ส.

กรรเชียง 25 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ส.

กบ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ส.

ผลัดฟรีฯ 2x25

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ส.

ผลัดกบ 2x25

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ประเภทรายการแข่งขันวันอาทิตย์

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

อ.

ฟรีสไตล์ 25 ม. 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อ.

ผีเสื้อ 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อ.

กบ 25 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อ.

กรรเชียง 50 ม.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อ.

ฟรีสไตล์ 100 ม.

0

0

/

/

/

/

/

/

/

/

อ.

ผลัดมิกซ์ (ชาย-หญิง) 2x25

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/


 

แผนที่สระแข่งขัน