เชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2567

วันที่ 30-31 มีนาคม 2567

ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(เฉพาะนักกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่ และสโมสรที่ได้รับเชิญ)

รายการ เชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้วประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ

วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2567

ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(เฉพาะนักกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่ และสโมสรที่ได้รับเชิญ)

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาว่ายน้ำ และใช้เวลาว่างในการฝึกฝนตนเองให้มีการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้นสู่ระดับสากล
 • เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น
 • เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
 • เพื่อเก็บข้อมูลสถิติว่ายน้ำมาทำการวิจัย เพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ
 • เพื่อหาทุนสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่

2. วันที่แข่งขัน

 • ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น.
 • วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2567 เริ่มแข่งขันเวลา 08.00 น.
 • รายงานตัวในการแข่งขัน 07.45 น.

3. สถานที่ทำการแข่งขัน

 • ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4. กติการการแข่งขัน

 • การปล่อยตัวแบบ One Start Rule
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุดในการตัดสิน (ใช้ Touch Board)
 • รายการที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่ครบ 3 คน และต้องมาจาก 2 สโมสร จะจัดให้มีการแข่งขันปกติและมอบเหรียญแต่ไม่นับคะแนน
 • การแข่งขันจะใช้ 5 ลู่ แจกเหรียญ 1-3 ทุกชุด ทุกรุ่นอายุ
 • ปัญหาใดที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบคุณสมบัติของนักกีฬาให้ถูกต้องหากมีการประท้วง นักกีฬาคนนั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีและไม่คืนเงินค่าสมัคร (หากคำประท้วงเป็นผล)

5. คุณสมบัตินักกีฬา

 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเข้าแข่งขันในนามสโมสร ชมรม โรงเรียน จังหวัด และอิสระได้
 • ประเภทบุคคลจะต้องแข่งขันตามรุ่นอายุตนเองเท่านั้น ไม่จำกัดท่าว่ายการแข่งขัน (ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภททีมผลัดนักกีฬาสามารถสมัครแข่งขันในรุ่นตนเองและรุ่นอายุที่มากกว่าได้ไม่จำกัดรายการ และจำนวนทีมในแต่ละรุ่น

6. สถานที่รับสมัคร

 • เว็บไซต์ https://cnxswimming.com หรือ Line Official account: @cnxswimming
 • สอบถามรายละเอียด ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว โทร. 08 1992 6429

7. วันที่เปิดรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัครเมื่อมีนักกีฬาครบ 300 คน
 • ตรวจสอบรายชื่อภายในวันที่ 23 มีนาคม 2567

8. ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

 • ประเภทบุคคล ทุกรุ่นอายุ เหมาจ่าย 750 บาท/คน
 • ประเภททีม รายการละ 150 บาท

9. หลักฐานการสมัคร

 • ไม่ต้องใช้

10. ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น

 • ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นถือคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิจะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆ หรือสิทธิการแข่งขันของนักกีฬาทุกกรณี
 • การยื่นประท้วงให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนที่มีรายชื่อในใบสมัครเท่านั้นมีสิทธิในการประท้วง ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานจัดการแข่งขันหรือผู้แทนภายใน 30 นาที หลังรายการนั้น ประกาศผลและวางเงิน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

11. รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลประเภทบุคคล
  • นักกีฬาประเภทบุคคลรับเหรียญทุกชุด
 • รางวัลประเภททีม
 • นักกีฬาประเภททีมผลัดไม่มีการนับคะแนนรับเหรียญทุกชุด
  • รางวัลคะแนนรวมทีม ชนะเลิศ อันดับ 1
  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ 2
  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ 3
  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ 4
  • รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศ อันดับ 5

12. การนับคะแนน

 • ประเภทบุคคล
  • ระยะทาง 25 เมตร จะได้คะแนน 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1
  • ระยะทาง 50 เมตร จะได้คะแนน 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1
 • รุ่นอายุการแข่งขัน (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
  • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2562 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 10 ใบ
  • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2561 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 10 ใบ
  • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2560 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 10 ใบ
  • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2559 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 10 ใบ
  • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2558 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 10 ใบ
  • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2557 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 10 ใบ
  • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2556 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 10 ใบ
  • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2555 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 10 ใบ
  • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2554 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 10 ใบ
  • รุ่นอายุ 15 ปี – ทั่วไป เกิด พ.ศ. 2553 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยรางวัล 10 ใบ

13. ประเภทการแข่งขัน

 

ประเภท

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

1

ฟรีสไตล์ 25 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

กบ 25 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

กบ 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

ผีเสื้อ 25 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

ผีเสื้อ 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

กรรเชียง 25 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

กรรเชียง 50 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

10

ผลัดฟรีสไตล์ 2 x 25 เมตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

แผนที่สระแข่งขัน