SS Phitsanulok Swimming Club แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2566

ณ สระว่ายน้ำ อบจ.พิษณุโลก (สนามกีฬากลาง) จังหวัดพิษณุโลก

รายการ S S Phitsanulok #13
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

อ.สมศักดิ์ เทียบตา
อ.สมศักดิ์ เทียบตาฝ่ายจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ S S Phitsanulok Swimming Clup แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13

จัดโดย ชมรมว่ายน้ำ S S Phitsanulok Swimming Clup (ว่ายน้ำ อบจ.พิษณุโลก)

ณ สระว่ายน้ำ อบจ.พิษณุโลก (สนามกีฬากลาง) จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566

************************************

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 6,000 บาท

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 1 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 4,000 บาท

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 2 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 3 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท

รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 4 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท

นักกีฬายอดเยี่ยมแจกถ้วยรุ่นละ 10 ใบ แยกชาย หญิง (ดูรายละเอียดหัวข้อรุ่นอายุ)

************************************

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในการเล่นกีฬาและรักการเล่นกีฬา เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่เด็ก เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจปลูกฝังนิสัยการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทักษะของนักกีฬาว่ายน้ำ
 • เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมและสโมสรว่ายน้ำต่างๆ ทั่วภาคเหนือ

2. สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายน้ำ 25 เมตร จำนวน 6 ช่องว่าย ณ สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (สนามกีฬากลาง) จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

3. กำหนดการแข่งขัน

 • วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 รายงานตัวแข่งขันเวลา 07.30 น. เริ่มแข่งขัน 08.00 น. เป็นต้นไป

4. รุ่นอายุการแข่งขัน

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2560 ขึ้นไป(มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2559 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุด) มอบถ้วย 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุด) 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นทั่วไป เกิด พ.ศ. 2551 ลงมา (มอบเหรียญทุกชุด) 20 ใบ (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)

5. คุณสมบัติของนักกีฬา

 • ไม่จำกัดฝีมือ นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันจะต้องสังกัดสโมสร สระว่ายน้ำ ชมรม โรงเรียน นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องสมัครในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น
 • ประเภททีมนักกีฬารุ่นอายุน้อยสามารถข้ามไปลงรุ่นอายุมากกว่าได้ (แต่เลือกแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น) สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม

6. การสมัครแข่งขัน

 • นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องสังกัด สโมสร ชมรม โรงเรียน หรือจังหวัด
 • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลไม่จำกัดจำนวนแต่ต้องสมัครแข่งขันในรุ่นอายุตนเองเท่านั้น

7. ค่าสมัคร

 • รุ่นอายุ 6 – 7 ปี ประเภทบุคคลรายการละ 80 บาท
 • ประเภททีมผลัดรายการละ 160 บาท
 • รุ่นอายุ 8 ปี – รุ่นทั่วไป ค่าสมัครเหมาจ่าย คนละ 700 บาท
 • ค่าสมัครชำระโดย การโอนเงิน ที่ หมายเลขบัญชี (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

8. หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูจิบัตร รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน
 • สำหรับทีมที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในระบบ cnxswimming แล้วไม่ต้องส่งหลักฐานอีก

9. สถานที่รับสมัคร

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความแม่นยำ ทาง www.cnxswimming.com

10. กำหนดรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 หรือเมื่อครบจำนวน 450 คน
 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cnxswimming.com ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2566
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆ สามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.com ก่อนวันปิดรับสมัคร

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • อ.สมศักดิ์ เทียบตา เบอร์โทร 062-448-5545
 • นายปรีชา เบอร์โทร 098-826-8752
 • นางอุดมลักษณ์ แดงกันหา เบอร์โทร 086-737-3868

12. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วันแรกของการแข่งขัน เวลา 07.30 น. ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก(สนามกีฬากลาง)

13. กติกาการแข่งขัน

 • แข่งขันแบบรอบเดียวไม่มีรอบคัดเลือก สระ 25 เมตร 6 ลู่
 • การมอบรางวัล ในรุ่นอายุ 6 – รุ่นทั่วไป แจกเหรียญทุกชุด
 • นักกีฬาต้องรายงานตัวก่อนแข่งขัน 20 นาที ใช้การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว ( One Start Rule) และใช้กติกา (FINA)
 • การจับเวลาใช้นาฬิกาอัตโนมัติ (Touch board)
 • นักกีฬาต้องสมัครแข่งขันในรุ่นของตัวเองเท่านั้นเฉพาะประเภทบุคคล
 • รายการทีมผลัดนักกีฬาอายุน้อยกว่าสามารถลงแข่งขันในรุ่นอายุมากกว่าได้และเลือกแข่งได้เพียงรุ่นเดียว
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบหลักฐานอายุของนักกีฬาและคุณสมบัติของนักกีฬาให้ถูกต้องหากมีการประท้วงเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา นักกีฬาคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที และไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ไม่รับดูวีดีโอ ของผู้ปกครองกรณีประท้วง

14. การนับคะแนน

 • การนับคะแนนประเภทบุคคล นักกีฬาที่ได้ลำดับที่ 1 – 10 ในแต่ละรายการ ได้คะแนน 15 – 10 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
 • รายการจับโฟมเตะขาฟรีไม่คิดคะแนน ทุกรุ่นแจกเหรียญทองทุกคน
 • นักกีฬายอดเยี่ยมคิดคะแนนจากคะแนนรวม หาก คะแนนรวมเท่ากันให้นับเหรียญทอง, เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ในแต่ละรายการ ตามลำดับ หากเท่ากันอีกให้นับอายุผู้ที่น้อยกว่า เป็นนักกีฬายอดเยี่ยม
 • ประเภททีมผลัดคิดคะแนน 12 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
 • รายการบุคคลหรือทีมผลัด กรณีส่งเข้าร่วมแข่งขันไม่ถึง 3 ทีม/ชมรม/สโมสร ไม่มีการนับคะแนน

15. ปัญหาต่างๆ

 • หากปัญหาใดเกิดขึ้นการตัดสินจะให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ

16. สงวนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬา หากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงกิริยามารยาท อันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการแข่งขันตามหลักสากลโดยจะเตรียมการปฐมพยาบาลขั้นต้นไว้ให้เท่านั้น

17. การประท้วง

 • การประท้วงใด ๆ ให้เฉพาะผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐานถึงฝ่ายจัดการแข่งขันภายใน 30 นาที หลังการประกาศพร้อมเงินประกัน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินชี้ขาดเป็นไปตามที่ประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

18. รางวัลสำหรับนักกีฬา

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

19. เงินบำรุงทีม

 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม ถ้วยเงินบำรุงทีม 6,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินบำรุงทีม 4,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 4 ถ้วยพร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท
 • หากคะแนนรวมสโมสรเท่ากันจะพิจารณาจากสโมสรที่ส่งนักกีฬามากกว่าเป็นผู้ชนะ

20. ประเภทการแข่งขัน

 

รายการ

เพศ

อายุ

ทั่วไป

14 ปี

13 ปี

12 ปี

11 ปี

10 ปี

9 ปี

8 ปี

7 ปี

6 ปี

1

แตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร

ชาย/หญิง

 

 

 

 

 

 

 

 

/

/

2

ฟรีสไตล์ 25 เมตร

ชาย/หญิง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

ชาย/หญิง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

ผีเสื้อ 25 เมตร

ชาย/หญิง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5

ผีเสื้อ 50 เมตร

ชาย/หญิง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6

กรรเชียง 25 เมตร

ชาย/หญิง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7

กรรเชียง 50 เมตร

ชาย/หญิง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

8

กบ 25 เมตร

ชาย/หญิง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

9

กบ 50 เมตร

ชาย/หญิง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

10

ฟรีสไตล์ 100 เมตร

ชาย/หญิง

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

11

ผลัดฟรีสไตล์ 2x25 เมตร

ชาย/หญิง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12

ผลัดผสม 2x25 เมตร

ชาย/หญิง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

หมายเหตุ

 • รายการที่แข่งขันวันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2566 รายการที่ 1 , 2 , 5 , 9 , 11 , 12
 • รายการที่แข่งขันวันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2566 รายการที่ 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 10

แผนที่สระแข่งขัน