ผลการแข่งขัน

SS Phitsanulok Swimming Club แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2566

ณ สระว่ายน้ำ อบจ.พิษณุโลก (สนามกีฬากลาง) จังหวัดพิษณุโลก

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

========== Day 1 ==========

รายการเตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร ทุกรุ่นอายุ ไม่บันทึกเวลา แจกเหรียญทุกคน

รายการที่ 1. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 2. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 3. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 4. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 5 – 20 ฟรีสไตล์ 100 เมตร ทุกรุ่นอายุ (ไม่มีการแข่งขัน)

รายการที่ 21. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 22. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 23. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 24. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 25. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 26. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 27. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 28. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 29. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 30. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 31. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 32. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 33. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 34. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 35. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 36. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 37. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 38. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 39. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 40. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 41. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 42. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 43. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 44. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 45. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 46. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 47. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 48. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 49. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 50. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 51. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 52. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 53. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 54. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 55. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 56. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 57. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 58. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 59. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 60. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 61. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 62. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 63. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 64. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 65. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 66. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 67. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 68. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 69. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 70. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 71. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 72. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 73. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 74. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 75. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 76. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 77. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 78. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 79. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 80. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 81. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 82. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 83. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 84. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 85. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 86. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 87. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 88. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 89. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 90. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 91. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 92. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 93. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 94. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 95. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 96. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 97. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 98. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย (ไม่มีการแข่งขัน)

รายการที่ 99. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 100. ผลัดฟรีสไตล์ 2X25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 101 – 110 ผลัดฟรีสไตล์ 2×25 เมตร มิกซ์ ทุกรุ่นอายุ (ไม่มีการแข่งขัน)

รายการที่ 111. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 112. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 113. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 114. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 115. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 116. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 117. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 118. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 119. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 120. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 121. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 122. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 123. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 124. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 125. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 126. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 127. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 128. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 129. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 130. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

========== Day 2 ==========

รายการที่ 131. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 132. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 133. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 134. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 135. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 136. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 137. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 138. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 139. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 140. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 141. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 142. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 143. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 144. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 145. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 146. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 147. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 148. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 149. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 150. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 151. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 152. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 153. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 154. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 155. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 156. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 157. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 158. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 159. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 160. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 161. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 162. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 163. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 164. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 165. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 166. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 167. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 168. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 169. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 170. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 171. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 172. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 173. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 174. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 175. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 176. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 177. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 178. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 179. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 180. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 181. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 182. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 183. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 184. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 185. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 186. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 187. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 188. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 189. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 190. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 191. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 192. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 193. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 194. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 195. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 196. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 197. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 198. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 199. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 200. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 201. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 202. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 203. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 204. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 205. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 206. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 207. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 208. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 209. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 210. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง