ผลการแข่งขัน

สมุย-ตาปี แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

วันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

=============== DAY 1 ===============

รายการที่ 1. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 10 ปี ชาย

รายการที่ 2. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย

รายการที่ 3. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย

รายการที่ 4. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย

รายการที่ 5. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 14 ปี ชาย

รายการที่ 6. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย

รายการที่ 7. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น ทั่วไป ชาย

รายการที่ 8. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 10 ปี หญิง

รายการที่ 9. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง

รายการที่ 10. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง

รายการที่ 11. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง

รายการที่ 12. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 14 ปี หญิง

รายการที่ 13. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง

รายการที่ 14. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น ทั่วไป หญิง

รายการที่ 15. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปี ชาย

รายการที่ 16. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปี ชาย

รายการที่ 17. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปี ชาย

รายการที่ 18. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 19. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย

รายการที่ 20. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย

รายการที่ 21. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย

รายการที่ 22. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปี ชาย

รายการที่ 23. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย

รายการที่ 24. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไป ชาย

รายการที่ 25. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปี หญิง

รายการที่ 26. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปี หญิง

รายการที่ 27. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปี หญิง

รายการที่ 28. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปี หญิง

รายการที่ 29. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง

รายการที่ 30. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง

รายการที่ 31. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง

รายการที่ 32. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปี หญิง

รายการที่ 33. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง

รายการที่ 34. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไป หญิง

รายการที่ 35. กบ 200 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย

รายการที่ 36. กบ 200 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย

รายการที่ 37. กบ 200 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย

รายการที่ 38. กบ 200 เมตร รุ่น 14 ปี ชาย

รายการที่ 39. กบ 200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย

รายการที่ 40. กบ 200 เมตร รุ่น ทั่วไป ชาย

รายการที่ 41. กบ 200 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง

รายการที่ 42. กบ 200 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง

รายการที่ 43. กบ 200 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง

รายการที่ 44. กบ 200 เมตร รุ่น 14 ปี หญิง

รายการที่ 45. กบ 200 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง

รายการที่ 46. กบ 200 เมตร รุ่น ทั่วไป หญิง

รายการที่ 47. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปี ชาย

รายการที่ 48. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปี ชาย

รายการที่ 49. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปี ชาย

รายการที่ 50. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย

รายการที่ 51. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย

รายการที่ 52. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย

รายการที่ 53. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปี ชาย

รายการที่ 54. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย

รายการที่ 55. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไป ชาย

รายการที่ 56. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปี หญิง

รายการที่ 57. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปี หญิง

รายการที่ 58. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปี หญิง

รายการที่ 59. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง

รายการที่ 60. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง

รายการที่ 61. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง

รายการที่ 62. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปี หญิง

รายการที่ 63. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง

รายการที่ 64. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไป หญิง

รายการที่ 65. กบ 100 เมตร รุ่น 09 ปี ชาย

รายการที่ 66. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปี ชาย

รายการที่ 67. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย

รายการที่ 68. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย

รายการที่ 69. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย

รายการที่ 70. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปี ชาย

รายการที่ 71. กบ 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย

รายการที่ 72. กบ 100 เมตร รุ่น ทั่วไป ชาย

รายการที่ 73. กบ 100 เมตร รุ่น 09 ปี หญิง

รายการที่ 74. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปี หญิง

รายการที่ 75. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง

รายการที่ 76. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง

รายการที่ 77. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง

รายการที่ 78. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปี หญิง

รายการที่ 79. กบ 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง

รายการที่ 80. กบ 100 เมตร รุ่น ทั่วไป หญิง

รายการที่ 81. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปี ชาย

รายการที่ 82. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปี ชาย

รายการที่ 83. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปี ชาย

รายการที่ 84. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปี ชาย

รายการที่ 85. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย

รายการที่ 86. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย

รายการที่ 87. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย

รายการที่ 88. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปี ชาย

รายการที่ 89. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย

รายการที่ 90. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไป ชาย

รายการที่ 91. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปี หญิง

รายการที่ 92. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปี หญิง

รายการที่ 93. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปี หญิง

รายการที่ 94. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปี หญิง

รายการที่ 95. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง

รายการที่ 96. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง

รายการที่ 97. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง

รายการที่ 98. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปี หญิง

รายการที่ 99. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง

รายการที่ 100. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไป หญิง

รายการที่ 101. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย

รายการที่ 102. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย

รายการที่ 103. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย

รายการที่ 104. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 14 ปี ชาย

รายการที่ 105. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย

รายการที่ 106. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 107. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง

รายการที่ 108. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง

รายการที่ 109. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง

รายการที่ 110. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 14 ปี หญิง

รายการที่ 111. ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง

รายการที่ 112. ผีเสื้อ 200 เมตร ทั่วไป หญิง

รายการที่ 113. ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย

รายการที่ 114. ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่น 8-9 ปี ชาย

รายการที่ 115. ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่น 10-11 ปี ชาย

รายการที่ 116. ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่น 12-13 ปี ชาย

รายการที่ 117. ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่น 14-15 ปี ชาย

รายการที่ 118. ผลัดผสม 4×50 เมตร ทั่วไป ชาย

รายการที่ 119. ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง

รายการที่ 120. ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่น 8-9 ปี หญิง

รายการที่ 121. ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่น 10-11 ปี หญิง

รายการที่ 122. ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่น 12-13 ปี หญิง

รายการที่ 123. ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่น 14-15 ปี หญิง

รายการที่ 124. ผลัดผสม 4×50 เมตร ทั่วไป หญิง

=============== DAY 2 ===============

รายการที่ 125. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย

รายการที่ 126. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย

รายการที่ 127. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย

รายการที่ 128. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 14 ปี ชาย

รายการที่ 129. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย

รายการที่ 130. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น ทั่วไป ชาย

รายการที่ 131. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง

รายการที่ 132. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง

รายการที่ 133. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง

รายการที่ 134. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 14 ปี หญิง

รายการที่ 135. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง

รายการที่ 136. กรรเชียง 200 เมตร รุ่น ทั่วไป หญิง

รายการที่ 137. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปี ชาย

รายการที่ 138. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปี ชาย

รายการที่ 139. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปี ชาย

รายการที่ 140. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปี ชาย

รายการที่ 141. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย

รายการที่ 142. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย

รายการที่ 143. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย

รายการที่ 144. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปี ชาย

รายการที่ 145. กบ 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย

รายการที่ 146. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไป ชาย

รายการที่ 147. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปี หญิง

รายการที่ 148. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปี หญิง

รายการที่ 149. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปี หญิง

รายการที่ 150. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปี หญิง

รายการที่ 151. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง

รายการที่ 152. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง

รายการที่ 153. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง

รายการที่ 154. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปี หญิง

รายการที่ 155. กบ 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง

รายการที่ 156. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไป หญิง

รายการที่ 157. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 09 ปี ชาย

รายการที่ 158. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปี ชาย

รายการที่ 159. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย

รายการที่ 160. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย

รายการที่ 161. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย

รายการที่ 162. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปี ชาย

รายการที่ 163. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย

รายการที่ 164. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น ทั่วไป ชาย

รายการที่ 165. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 09 ปี หญิง

รายการที่ 166. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปี หญิง

รายการที่ 167. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง

รายการที่ 168. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง

รายการที่ 169. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง

รายการที่ 170. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปี หญิง

รายการที่ 171. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง

รายการที่ 172. ผีเสื้อ 100 เมตร ทั่วไป หญิง

รายการที่ 173. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปี ชาย

รายการที่ 174. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปี ชาย

รายการที่ 175. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปี ชาย

รายการที่ 176. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปี ชาย

รายการที่ 177. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย

รายการที่ 178. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย

รายการที่ 179. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย

รายการที่ 180. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปี ชาย

รายการที่ 181. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย

รายการที่ 182. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไป ชาย

รายการที่ 183. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปี หญิง

รายการที่ 184. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปี หญิง

รายการที่ 185. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปี หญิง

รายการที่ 186. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปี หญิง

รายการที่ 187. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง

รายการที่ 188. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง

รายการที่ 189. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง

รายการที่ 190. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปี หญิง

รายการที่ 191. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง

รายการที่ 192. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไป หญิง

รายการที่ 193. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 09 ปี ชาย

รายการที่ 194. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปี ชาย

รายการที่ 195. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย

รายการที่ 196. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย

รายการที่ 197. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย

รายการที่ 198. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปี ชาย

รายการที่ 199. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย

รายการที่ 200. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น ทั่วไป ชาย

รายการที่ 201. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 09 ปี หญิง

รายการที่ 202. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปี หญิง

รายการที่ 203. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง

รายการที่ 204. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง

รายการที่ 205. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 206. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปี หญิง

รายการที่ 207. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง

รายการที่ 208. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น ทั่วไป หญิง

รายการที่ 209. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 10 ปี ชาย

รายการที่ 210. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย

รายการที่ 211. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย

รายการที่ 212. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย

รายการที่ 213. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 14 ปี ชาย

รายการที่ 214. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย

รายการที่ 215. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น ทั่วไป ชาย

รายการที่ 216. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 10 ปี หญิง

รายการที่ 217. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง

รายการที่ 218. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง

รายการที่ 219. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง

รายการที่ 220. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 14 ปี หญิง

รายการที่ 221. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง

รายการที่ 222. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น ทั่วไป หญิง

รายการที่ 223. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย

รายการที่ 224. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่น 8-9 ปี ชาย

รายการที่ 225. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่น 10-11 ปี ชาย

รายการที่ 226. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่น 12-13 ปี ชาย

รายการที่ 227. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่น 14-15 ปี ชาย

รายการที่ 228. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร ทั่วไป ชาย

รายการที่ 229. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง

รายการที่ 230. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่น 8-9 ปี หญิง

รายการที่ 231. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่น 10-11 ปี หญิง

รายการที่ 232. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่น 12-13 ปี หญิง

รายการที่ 233. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่น 14-15 ปี หญิง

รายการที่ 234. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร ทั่วไป หญิง