ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “ธัญบุรีเกมส์”

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุทธานี

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

========== Day 1 ==========

รายการที่ 101. ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย

รายการที่ 102. กรรเชียง 100 เมตร หญิง

รายการที่ 103. กรรเชียง 100 เมตร ชาย

รายการที่ 104. ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 105. ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 106. เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง

รายการที่ 107. ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 108. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 109. กบ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 110. กบ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 111. กรรเชียง 200 เมตร ชาย

รายการที่ 112. ผลัดผสม 4×100 เมตร ชาย

========== Day 2 ==========

รายการที่ 201. ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 202. ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 203. ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 204. กรรเชียง 50 เมตร หญิง

รายการที่ 205. กรรเชียง 50 เมตร ชาย

รายการที่ 206. ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 207. กบ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 208. กบ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 209. ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 210. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 211. กบ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 212. ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตร