ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ


รายการที่ 1. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 5-7 ปีชาย

รายการที่ 2. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 5-7 ปีหญิง

รายการที่ 3. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 8-10 ปีชาย

รายการที่ 4. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 8-10 ปีหญิง

รายการที่ 5. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 11-13 ปีชาย

รายการที่ 6. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 11-13 ปีหญิง

รายการที่ 7. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 14-18 ปีชาย

รายการที่ 8. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 14-18 ปีหญิง

รายการที่ 9. กรรเชียง 50 เมตร 5-7 ปีชาย

รายการที่ 10. กรรเชียง 50 เมตร 5-7 ปีหญิง

รายการที่ 11. กรรเชียง 50 เมตร 8-10 ปีชาย

รายการที่ 12. กรรเชียง 50 เมตร 8-10 ปีหญิง

รายการที่ 13. กรรเชียง 50 เมตร 11-13 ปีชาย

รายการที่ 14. กรรเชียง 50 เมตร 11-13 ปีหญิง

รายการที่ 15. กรรเชียง 50 เมตร 14-18 ปีชาย

รายการที่ 16. กรรเชียง 50 เมตร 14-18 ปีหญิง

รายการที่ 17. กบ 50 เมตร 5-7 ปีชาย

รายการที่ 18. กบ 50 เมตร 5-7 ปีหญิง

รายการที่ 19. กบ 50 เมตร 8-10 ปีชาย

รายการที่ 20. กบ 50 เมตร 8-10 ปีหญิง

รายการที่ 21. กบ 50 เมตร 11-13 ปีชาย

รายการที่ 22. กบ 50 เมตร 11-13 ปีหญิง

รายการที่ 23. กบ 50 เมตร 14-18 ปีชาย

รายการที่ 24. กบ 50 เมตร 14-18 ปีหญิง

รายการที่ 25. ผีเสื้อ 50 เมตร 5-7 ปีชาย

รายการที่ 26. ผีเสื้อ 50 เมตร 5-7 ปีหญิง

รายการที่ 27. ผีเสื้อ 50 เมตร 8-10 ปีชาย

รายการที่ 28. ผีเสื้อ 50 เมตร 8-10 ปีหญิง

รายการที่ 29. ผีเสื้อ 50 เมตร 11-13 ปีชาย

รายการที่ 30. ผีเสื้อ 50 เมตร 11-13 ปีหญิง

รายการที่ 31. ผีเสื้อ 50 เมตร 14-18 ปีชาย

รายการที่ 32. ผีเสื้อ 50 เมตร 14-18 ปีหญิง

รายการที่ 33. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร 5-7 ปีชาย

รายการที่ 34. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร 5-7 ปีหญิง

รายการที่ 35. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 11-13 ปีชาย

รายการที่ 36. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 11-13 ปีหญิง

รายการที่ 37. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 14-18 ปีชาย

รายการที่ 38. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 14-18 ปีหญิง

รายการที่ 39. กรรเชียง 100 เมตร 11-13 ปีชาย

รายการที่ 40. กรรเชียง 100 เมตร 11-13 ปีหญิง

รายการที่ 41. กรรเชียง 100 เมตร 14-18 ปีชาย

รายการที่ 42. กรรเชียง 100 เมตร 14-18 ปีหญิง

รายการที่ 43. กบ 100 เมตร 11-13 ปีชาย

รายการที่ 44. กบ 100 เมตร 11-13 ปีหญิง

รายการที่ 45. กบ 100 เมตร 14-18 ปีชาย

รายการที่ 46. กบ 100 เมตร 14-18 ปีหญิง

รายการที่ 47. ผีเสื้อ 100 เมตร 11-13 ปีชาย

รายการที่ 48. ผีเสื้อ 100 เมตร 11-13 ปีหญิง

รายการที่ 49. ผีเสื้อ 100 เมตร 14-18 ปีชาย

รายการที่ 50. ผีเสื้อ 100 เมตร 14-18 ปีหญิง