ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศจังหวัดแพร่ ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2565

ณ. สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วน จ.แพร่

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

รายการที่ 1. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร 6-7 ปี ชาย

รายการที่ 2. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร 6-7 ปี หญิง

รายการที่ 3. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 8-9 ปี ชาย

รายการที่ 4. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 8-9 ปี หญิง

รายการที่ 5. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 10-11 ปี ชาย

รายการที่ 6. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 10-11 ปี หญิง

รายการที่ 7. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 12-13 ปี ชาย

รายการที่ 8. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 12-13 ปี หญิง

รายการที่ 9. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 14 ปีขึ้นไป ชาย

รายการที่ 10. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 14 ปีขึ้นไป หญิง

รายการที่ 11. กรรเชียง 50 เมตร 6-7 ปี ชาย

รายการที่ 12. กรรเชียง 50 เมตร 6-7 ปี หญิง

รายการที่ 13. กรรเชียง 50 เมตร 8-9 ปี ชาย

รายการที่ 14. กรรเชียง 50 เมตร 8-9 ปี หญิง

รายการที่ 15. กรรเชียง 50 เมตร 10-11 ปี ชาย

รายการที่ 16.กรรเชียง 50 เมตร 10-11 ปี หญิง

รายการที่ 17. กรรเชียง 50 เมตร 12-13 ปี ชาย

รายการที่ 18. กรรเชียง 50 เมตร 12-13 ปี หญิง

รายการที่ 19. กรรเชียง 50 เมตร 14 ปีขึ้นไป ชาย

รายการที่ 20. กรรเชียง 50 เมตร 14 ปีขึ้นไป หญิง

รายการที่ 21. กบ 50 เมตร 6-7 ปี ชาย

รายการที่ 22. กบ 50 เมตร 6-7 ปี หญิง

รายการที่ 23. กบ 50 เมตร 8-9 ปี ชาย

รายการที่ 24. กบ 50 เมตร 8-9 ปี หญิง

รายการที่ 25. กบ 50 เมตร 10-11 ปี ชาย

รายการที่ 26. กบ 50 เมตร 10-11 ปี หญิง

รายการที่ 27. กบ 50 เมตร 12-13 ปี ชาย

รายการที่ 28. กบ 50 เมตร 12-13 ปี หญิง

รายการที่ 29. กบ 50 เมตร 14 ปีขึ้นไป ชาย

รายการที่ 30. กบ 50 เมตร 14 ปีขึ้นไป หญิง

รายการที่ 31. ผีเสื้อ 100 เมตร 8-9 ปี ชาย

รายการที่ 32. ผีเสื้อ 100 เมตร 8-9 ปี หญิง

รายการที่ 33. ผีเสื้อ 100 เมตร 10-11 ปี ชาย

รายการที่ 34. ผีเสื้อ 100 เมตร 10-11 ปี หญิง

รายการที่ 35. ผีเสื้อ 100 เมตร 12-13 ปี ชาย

รายการที่ 36. ผีเสื้อ 100 เมตร 12-13 ปี หญิง

รายการที่ 37. ผีเสื้อ 100 เมตร 14 ปีขึ้นไป ชาย

รายการที่ 38. ผีเสื้อ 100 เมตร 14 ปีขึ้นไป หญิง

รายการที่ 39. กรรเชียง 100 เมตร 8-9 ปี ชาย

รายการที่ 40. กรรเชียง 100 เมตร 8-9 ปี หญิง

รายการที่ 41. กรรเชียง 100 เมตร 10-11 ปี ชาย

รายการที่ 42. กรรเชียง 100 เมตร 10-11 ปี หญิง

รายการที่ 43. กรรเชียง 100 เมตร 12-13 ปี ชาย

รายการที่ 44. กรรเชียง 100 เมตร 12-13 ปี หญิง

รายการที่ 45. กรรเชียง 100 เมตร 14 ปีขึ้นไป ชาย

รายการที่ 46. กรรเชียง 100 เมตร 14 ปีขึ้นไป หญิง

รายการที่ 47. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 6-7 ปี ชาย

รายการที่ 48. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 6-7 ปี หญิง

รายการที่ 49. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 8-9 ปี ชาย

รายการที่ 50. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 8-9 ปี หญิง

รายการที่ 51. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 10-11 ปี ชาย

รายการที่ 52. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 10-11 ปี หญิง

รายการที่ 53. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 12-13 ปี ชาย

รายการที่ 54. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 12-13 ปี หญิง

รายการที่ 55. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 14 ปีขึ้นไป ชาย

รายการที่ 56. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 14 ปีขึ้นไป หญิง

รายการที่ 57. ผีเสื้อ 50 เมตร 6-7 ปี ชาย

รายการที่ 58. ผีเสื้อ 50 เมตร 6-7 ปี หญิง

รายการที่ 59. ผีเสื้อ 50 เมตร 8-9 ปี ชาย

รายการที่ 60. ผีเสื้อ 50 เมตร 8-9 ปี หญิง

รายการที่ 61. ผีเสื้อ 50 เมตร 10-11 ปี ชาย

รายการที่ 62. ผีเสื้อ 50 เมตร 10-11 ปี หญิง

รายการที่ 63. ผีเสื้อ 50 เมตร 12-13 ปี ชาย

รายการที่ 64. ผีเสื้อ 50 เมตร 12-13 ปี หญิง

รายการที่ 65. ผีเสื้อ 50 เมตร 14 ปีขึ้นไป ชาย

รายการที่ 66. ผีเสื้อ 50 เมตร 14 ปีขึ้นไป หญิง

รายการที่ 67. กบ 100 เมตร 8-9 ปี ชาย

รายการที่ 68. กบ 100 เมตร 8-9 ปี หญิง

รายการที่ 69. กบ 100 เมตร 10-11 ปี ชาย

รายการที่ 70. กบ 100 เมตร 10-11 ปี หญิง

รายการที่ 71. กบ 100 เมตร 12-13 ปี ชาย

รายการที่ 72. กบ 100 เมตร 12-13 ปี หญิง

รายการที่ 73. กบ 100 เมตร 14 ปีขึ้นไป ชาย

รายการที่ 74. กบ 100 เมตร 14 ปีขึ้นไป หญิง