ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ อ๋องสวิมมิ่งคลับสปิ้นเตอร์ ครั้งที่ 1

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

ผลคะแนนรวมสโมสร

รายการที่ 9. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 10. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 11. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 12. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 13. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 14. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 15. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 16. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 17. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 18. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 19. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 20. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 21. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 22. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 23. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 24. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 25. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 26. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 27. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 28. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 29. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 30. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 31. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 32. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 33. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 34. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 35. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 36. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 37. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 38. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 39. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 40. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 41. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 42. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 43. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 44. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 45. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 46. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 47. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 48. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 49. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 50. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 51. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 52. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 53. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 54. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 55. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 56. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 57. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 58. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 59. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 60. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 61. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 62. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 63. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 64. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 65. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 66. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 67. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 68. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 69. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 70. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 71. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 72. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 73. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 74. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 75. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 76. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 77. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 78. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 79. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 80. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 81. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 82. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 83. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 84. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 85. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 86. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 87. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 88. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 89. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 90. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 91. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 92. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 93. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 94. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 95. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 96. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 97. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 98. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 99. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 100. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 101. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 102. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 103. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 104. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 105. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 106. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 107. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 108. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 109. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 110. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 111. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 112. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 113. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 114. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 115. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 116. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 117. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 118. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 119. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 120. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 121. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 122. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 123. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 124. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 125. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 126. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 127. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 128. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 129. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 130. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 131. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 132. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 133. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 134. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 135. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 136. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 137. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 138. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 139. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 140. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 141. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 142. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 143. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 144. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 145. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 146. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 147. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 148. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 149. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 150. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 151. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 152. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 153. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 154. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 155. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 156. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 157. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 158. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 159. กรรเชียง 25 เมตร รุ่นทั่วไปชาย

รายการที่ 160. กรรเชียง 25 เมตร รุ่นทั่วไปหญิง

รายการที่ 161. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 162. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 163. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 164. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 165. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 166. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 167. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 168. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 169. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 170. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 171. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 172. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 173. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 174. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 175. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 176. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 177. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 178. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 179. กบ 50 เมตร รุ่นทั่วไปชาย

รายการที่ 180. กบ 50 เมตร รุ่นทั่วไปหญิง

รายการที่ 181. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 182. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 183. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 184. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 185. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 186. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 187. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 188. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 189. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 190. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 191. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 192. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 193. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 194. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 195. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นทั่วไปชาย

รายการที่ 196. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นทั่วไปหญิง