ผลการแข่งขัน

ทดสอบเวลาชิงแชมป์ประเทศไทย ภาคอีสาน (ขอนแก่น)

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

รายการที่ 101. ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย

รายการที่ 102. ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง

รายการที่ 103. กรรเชียง 200 เมตร ชาย

รายการที่ 104. กรรเชียง 200 เมตร หญิง

รายการที่ 105. กบ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 106. กบ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 107. ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 108. ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 109. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 110. ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 111. เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย

รายการที่ 112. เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง

========== Day 1: FINA points list ==========

รายการที่ 201. ฟรีสไตล์ 1500 เมตร หญิง

รายการที่ 202. ฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย

รายการที่ 203. กรรเชียง 50 เมตร หญิง

รายการที่ 204. กรรเชียง 50 เมตร ชาย

รายการที่ 205. กบ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 206. กบ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 207. ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 208. ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 209. ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 210. ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย

========== Day 2: FINA points list ==========

รายการที่ 301. ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย

รายการที่ 302. ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง

รายการที่ 303. กรรเชียง 100 เมตร ชาย

รายการที่ 304. กรรเชียง 100 เมตร หญิง

รายการที่ 305. กบ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 306. กบ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 307. ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 308. ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 309. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 310. ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 311. เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย

รายการที่ 312. เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง

========== Day 3: FINA points list ==========