ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ 5th MFU SWIMMING CHAMPIONSHIP

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2565

ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ SEA age group (อย่างไม่เป็นทางการ)

========== Day 1 ==========

รายการที่ 1. ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง

รายการที่ 2. ฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย

รายการที่ 3. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 6-7 ปีหญิง

รายการที่ 4. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 6-7 ปีชาย

รายการที่ 5. ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 6. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 7. ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 8. ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 9. เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง

รายการที่ 10. เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย

รายการที่ 11. กรรเชียง 50 เมตร 6-7 ปีหญิง

รายการที่ 12. กรรเชียง 50 เมตร 6-7 ปีชาย

รายการที่ 13. กรรเชียง 50 เมตร หญิง

รายการที่ 14. กรรเชียง 50 เมตร ชาย

รายการที่ 15. กบ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 16. กบ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 17. ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 18. ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 19. ผีเสื้อ 50 เมตร 6-7 ปีหญิง

รายการที่ 20. ผีเสื้อ 50 เมตร 6-7 ปีชาย

รายการที่ 21. ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 22. ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 23. กรรเชียง 100 เมตร หญิง

รายการที่ 24. กรรเชียง 100 เมตร ชาย

========== Day 2 ==========

รายการที่ 25. ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย

รายการที่ 26. ฟรีสไตล์ 1500 เมตร หญิง

รายการที่ 29. กรรเชียง 200 เมตร ชาย

รายการที่ 30. กรรเชียง 200 เมตร หญิง

รายการที่ 31. เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย

รายการที่ 32. เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง

รายการที่ 33. กบ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 34. กบ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 35. ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 36. ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 37. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 38. ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 39. กบ 50 เมตร 6-7 ปีชาย

รายการที่ 40. กบ 50 เมตร 6-7 ปีหญิง

รายการที่ 41. กบ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 42. กบ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 43. ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย

รายการที่ 44. ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง

รายการที่ 44. ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง