ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.กระบี่SWIMMING CHAMPIONSHIP
ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนโภคาพาณิชย์กูล มูลนิธิ จังหวัดกระบี่

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

========== Day 1 ==========

รายการที่ 1. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 2. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 3. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 4. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 5. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 6. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 7. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 8. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 9. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 10. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 11. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 12. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 13. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 14. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 15. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 16. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 17. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 18. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 19. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 20. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 21. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 22. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 23. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 24. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 25. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 26. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 27. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 28. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 29. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 30. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 31. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 32. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 33. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 34. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 35. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 36. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 37. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 38. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 39. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 40. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 41. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 42. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 43. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 44. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 45. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 46. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 47. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 48. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 49. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 50. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 51. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 52. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 53. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 54. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 55. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 56. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 57. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 58. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 59. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 60. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 61. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 62. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 63. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 64. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 65. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 66. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 67. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 68. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 69. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 70. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 71. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 72. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 73. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 74. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 75. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 76. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 77. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 78. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 79. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 80. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 81. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 82. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 83. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 84. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 85. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 86. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 87. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 88. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 89. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 90. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 91. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 92. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 93. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 94. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 95. ผลัดผสม 4×25 เมตร รุ่น 13-14 ปีชาย

รายการที่ 96. ผลัดผสม 4×25 เมตร รุ่น 11-12 ปีชาย

รายการที่ 97. ผลัดผสม 4×25 เมตร รุ่น 09-10 ปีชาย

รายการที่ 98. ผลัดผสม 4×25 เมตร รุ่น 07-08 ปีชาย

รายการที่ 100. ผลัดผสม 4×25 เมตร รุ่น 13-14 ปีหญิง

รายการที่ 101. ผลัดผสม 4×25 เมตร รุ่น 11-12 ปีหญิง

รายการที่ 102. ผลัดผสม 4×25 เมตร รุ่น 09-10 ปีหญิง

รายการที่ 103. ผลัดผสม 4×25 เมตร รุ่น 07-08 ปีหญิง

========== Day 2 ==========


รายการที่ 105. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 106. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 107. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 108. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 109. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 110. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 111. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 112. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 113. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 114. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 115. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 116. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 117. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 118. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 119. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 120. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 121. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 122. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 123. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 124. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 125. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 126. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 127. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 128. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 129. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 130. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 131. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 132. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 133. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 134. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 135. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 136. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 137. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 138. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 139. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 140. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 141. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 142. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 143. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 144. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 145. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 146. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 147. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 148. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 149. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 150. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 151. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 152. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 153. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 154. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 155. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 156. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 157. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 158. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 159. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 160. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 161. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 162. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 163. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 164. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 165. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 166. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 167. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 168. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 169. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 170. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 171. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 172. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 173. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 174. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 175. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 176. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 177. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 178. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 179. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 180. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 181. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 182. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 183. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 184. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 185. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 186. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 187. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 188. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 189. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 190. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 191. ผลัดฟรีสไตล์ 4×25 เมตร รุ่น 13-14 ปีชาย

รายการที่ 192. ผลัดฟรีสไตล์ 4×25 เมตร รุ่น 11-12 ปีชาย

รายการที่ 193. ผลัดฟรีสไตล์ 4×25 เมตร รุ่น 09-10 ปีชาย

รายการที่ 194. ผลัดฟรีสไตล์ 4×25 เมตร รุ่น 07-08 ปีชาย

รายการที่ 196. ผลัดฟรีสไตล์ 4×25 เมตร รุ่น 13-14 ปีหญิง

รายการที่ 197. ผลัดฟรีสไตล์ 4×25 เมตร รุ่น 11-12 ปีหญิง

รายการที่ 198. ผลัดฟรีสไตล์ 4×25 เมตร รุ่น 09-10 ปีหญิง

รายการที่ 199. ผลัดฟรีสไตล์ 4×25 เมตร รุ่น 07-08 ปีหญิง