ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565

ณ. สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวืิยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

ผลคะแนนรวมบุคคล

ผลคะแนนรวมสโมสร

========== Day 1 ==========

รายการที่ 7. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 8. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 9. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 10. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 11. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 12. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 13. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 14. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 15. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 16. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 17. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 18. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 19. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 20. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 21. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 22. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 23. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 24. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 25. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 26. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 27. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 28. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 29. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 30. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 31. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 32. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 33. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 34. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 35. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 36. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 37. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 38. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 39. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 40. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 41. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 42. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 43. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 44. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 45. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 46. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 47. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 48. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 49. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 50. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 51. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 52. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 53. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 54. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 55. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 56. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 57. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 58. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 59. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 60. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 61. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 62. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 63. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 64. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 65. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 66. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 67. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 68. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 69. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 70. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 71. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 72. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 73. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 74. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 75. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 76. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 77. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 78. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 79. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 80. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 81. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 82. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 83. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 84. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 85. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 86. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 87. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 88. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 89. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 90. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 91. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 92. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

========== Day 2 ==========

รายการที่ 93. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 94. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 95. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 96. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 97. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 98. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 99. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 100. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 101. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 102. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 103. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 104. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 105. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 106. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 107. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 108. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 109. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 110. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 111. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 112. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 113. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 114. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 115. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 116. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 117. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 118. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 119. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 120. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 121. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 122. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 123. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 124. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 125. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 126. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 127. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 128. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 129. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 130. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 131. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 132. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 133. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 134. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 135. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 136. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 137. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 138. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 139. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 140. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 141. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 142. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 143. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 144. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 145. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 146. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 147. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 148. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 149. กบ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 150. กบ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 151. กบ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 152. กบ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 153. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 154. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 155. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 156. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 157. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 158. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 159. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 160. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 161. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 162. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 163. กบ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 164. กบ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง