ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ


รายการที่ 1. เดี่ยวผสม 200 เมตร 12-13 ปีชาย

รายการที่ 2. เดี่ยวผสม 200 เมตร 12-13 ปีหญิง

รายการที่ 3. เดี่ยวผสม 200 เมตร 14-15 ปีชาย

รายการที่ 4. เดี่ยวผสม 200 เมตร 14-15 ปีหญิง

รายการที่ 5. เดี่ยวผสม 200 เมตร 16-18 ปีชาย

รายการที่ 6. เดี่ยวผสม 200 เมตร 16-18 ปีหญิง

รายการที่ 7. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 7-11 ปีชาย

รายการที่ 8. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 7-11 ปีหญิง

รายการที่ 9. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 12-13 ปีชาย

รายการที่ 10. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 12-13 ปีหญิง

รายการที่ 11. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 14-15 ปีชาย

รายการที่ 12. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 14-15 ปีหญิง

รายการที่ 13. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 16-18 ปีชาย

รายการที่ 14. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 16-18 ปีหญิง

รายการที่ 15. กรรเชียง 50 เมตร 7-11 ปีชาย

รายการที่ 16. กรรเชียง 50 เมตร 7-11 ปีหญิง

รายการที่ 17. กรรเชียง 50 เมตร 12-13 ปีชาย

รายการที่ 18. กรรเชียง 50 เมตร 12-13 ปีหญิง

รายการที่ 19. กรรเชียง 50 เมตร 14-15 ปีชาย

รายการที่ 20. กรรเชียง 50 เมตร 14-15 ปีหญิง

รายการที่ 21. กรรเชียง 50 เมตร 16-18 ปีชาย

รายการที่ 22. กรรเชียง 50 เมตร 16-18 ปีหญิง

รายการที่ 23. กบ 50 เมตร 7-11 ปีชาย

รายการที่ 24. กบ 50 เมตร 7-11 ปีหญิง

รายการที่ 25. กบ 50 เมตร 12-13 ปีชาย

รายการที่ 26. กบ 50 เมตร 12-13 ปีหญิง

รายการที่ 27. กบ 50 เมตร 14-15 ปีชาย

รายการที่ 28. กบ 50 เมตร 14-15 ปีหญิง

รายการที่ 29. กบ 50 เมตร 16-18 ปีชาย

รายการที่ 30. กบ 50 เมตร 16-18 ปีหญิง

รายการที่ 31. ผีเสื้อ 50 เมตร 7-11 ปีชาย

รายการที่ 32. ผีเสื้อ 50 เมตร 7-11 ปีหญิง

รายการที่ 33. ผีเสื้อ 50 เมตร 12-13 ปีชาย

รายการที่ 34. ผีเสื้อ 50 เมตร 12-13 ปีหญิง

รายการที่ 35. ผีเสื้อ 50 เมตร 14-15 ปีชาย

รายการที่ 36. ผีเสื้อ 50 เมตร 14-15 ปีหญิง

รายการที่ 37. ผีเสื้อ 50 เมตร 1ุุ6-18 ปีชาย

รายการที่ 38. ผีเสื้อ 50 เมตร 1ุุ6-18 ปีหญิง

รายการที่ 39. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 7-11 ปีชาย

รายการที่ 40. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 7-11 ปีหญิง

รายการที่ 41. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 12-13 ปีชาย

รายการที่ 42. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 12-13 ปีหญิง

รายการที่ 43. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 14-15 ปีชาย

รายการที่ 44. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 14-15 ปีหญิง

รายการที่ 45. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 16-18 ปีชาย

รายการที่ 46. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 16-18 ปีหญิง

รายการที่ 47. กรรเชียง 100 เมตร 12-13 ปีชาย

รายการที่ 48. กรรเชียง 100 เมตร 12-13 ปีหญิง

รายการที่ 49. กรรเชียง 100 เมตร 14-15 ปีชาย

รายการที่ 50. กรรเชียง 100 เมตร 14-15 ปีหญิง

รายการที่ 51. กรรเชียง 100 เมตร 16-18 ปีชาย

รายการที่ 52. กรรเชียง 100 เมตร 16-18 ปีหญิง

รายการที่ 53. กบ 100 เมตร 12-13 ปีชาย

รายการที่ 54. กบ 100 เมตร 12-13 ปีหญิง

รายการที่ 55. กบ 100 เมตร 14-15 ปีชาย

รายการที่ 56. กบ 100 เมตร 14-15 ปีหญิง

รายการที่ 57. กบ 100 เมตร 16-18 ปีชาย

รายการที่ 58. กบ 100 เมตร 16-18 ปีชายหญิง

รายการที่ 59. ผีเสื้อ 100 เมตร 12-13 ปีชาย

รายการที่ 60. ผีเสื้อ 100 เมตร 12-13 ปีหญิง

รายการที่ 61. ผีเสื้อ 100 เมตร 14-15 ปีชาย

รายการที่ 62. ผีเสื้อ 100 เมตร 14-15 ปีปีหญิง

รายการที่ 63. ผีเสื้อ 100 เมตร 16-18 ปีชาย

รายการที่ 64. ผีเสื้อ 100 เมตร 16-18 ปีหญิง

รายการที่ 65. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 12-13 ปีชาย

รายการที่ 66. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 12-13 ปีหญิง

รายการที่ 67. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 14-15 ปีชาย

รายการที่ 68. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 14-15 ปีหญิง

รายการที่ 69. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 16-18 ปีชาย

รายการที่ 70. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 16-18 ปีหญิง