ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ อนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

วันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง จ.ลำปาง

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

==================== DAY 1 ====================

รายการที่ 1. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 2. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 3. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 4. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 5. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 6. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 7. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 8. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 9. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 10. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 11. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 12. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 13. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 14. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 15. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 16. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 17. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 18. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 19. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 20. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 21. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 22. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 23. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 24. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 25. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 26. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 27. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 28. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 29. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 30. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 31. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 32. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 33. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 34. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 35. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 36. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 37. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 38. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 39. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 40. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 41. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 42. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 43. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 44. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 45. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 46. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 47. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 48. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 49. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 50. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 51. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 52. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 53. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 54. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 55. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 56. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 57. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 58. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 59. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 60. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 61. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 62. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 63. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 64. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 65. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 66. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 67. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 68. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 69. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 70. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 71. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 72. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 73. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 74. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 75. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 76. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 77. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 78. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 79. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 80. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

==================== DAY 2 ====================

รายการที่ 101. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 102. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 103. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 104. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 105. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 106. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 107. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 108. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 109. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 110. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 111. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 112. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 113. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 114. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 115. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 116. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 117. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 118. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 119. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 120. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 121. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 122. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 123. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 124. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 125. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 126. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 127. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 128. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 129. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 130. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 131. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 132. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 133. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 134. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 135. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 136. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 137. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 138. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 139. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 140. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 141. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 142. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 143. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 144. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 145. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 146. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 147. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 148. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 149. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 150. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 151. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 152. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 153. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 154. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 155. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 156. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 157. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 158. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 159. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 160. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 161. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 162. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 163. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 164. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 165. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 166. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 167. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 168. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 169. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 170. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 171. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 172. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 173. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 174. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 175. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 176. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 177. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 178. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 179. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 180. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง