ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่า ต้านลมหนาว ต้านยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง จ.เชียงใหม่

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

==================== DAY 1 ====================

รายการที่ 1. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 2. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 3. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 4. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 5. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 6. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 7. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 8. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 9. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 10. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 11. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 12. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 13. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 14. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 15. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 16. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 17. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 18. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 19. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 20. เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 21. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 22. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 23. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 24. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 25. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 26. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 27. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 28. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 29. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 30. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 31. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 32. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 33. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 34. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 35. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 36. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 37. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 38. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 39. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 40. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 41. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 42. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 43. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 44. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 45. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 46. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 47. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 48. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 49. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 50. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 51. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 52. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 53. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 54. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 55. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 56. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 57. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 58. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 59. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 60. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 61. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 62. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 63. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 64. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 65. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 66. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 67. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 68. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 69. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 70. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 71. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 72. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 73. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 74. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 75. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 76. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 77. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 78. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 79. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 80. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 81. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 82. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 83. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 84. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 85. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 86. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 87. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 88. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 89. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 90. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 91. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 92. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 93. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 94. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 95. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 96. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 97. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 98. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 99. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 100. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 101.

รายการที่ 102.

รายการที่ 103.

รายการที่ 104.

รายการที่ 105.

รายการที่ 106.

รายการที่ 107.

รายการที่ 108.

รายการที่ 109.

รายการที่ 110.

==================== DAY 2 ====================

รายการที่ 111. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 112. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 113. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 114. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 115. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 116. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 117. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 118. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 119. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 120. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 121. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 122. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 123. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 124. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 125. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 126. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 127. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 128. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 129. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 130. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 131. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 132. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 133. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 134. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 135. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 136. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 137. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 138. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 139. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 140. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 141. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 142. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 143. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 144. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 145. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 146. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 147. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 148. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 149. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 150. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 151. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 152. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 153. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 154. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 155. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 156. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 157. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 158. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 159. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 160. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 161. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 162. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 163. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 164. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 165. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 166. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 167. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 168. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 169. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 170. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 171. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 172. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 173. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 174. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 175. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 176. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 177. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 178. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 179. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 180. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 181. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 182. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 183. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 184. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 185. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 186. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 187. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 188. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 189. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 190. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง