ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ ค่ายสุรนารี แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2565

ณ. สระว่ายน้ำค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

========== Day 1 (คัดตัวกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 เขต 3) ==========

รายการที่ 1. ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย

รายการที่ 2. ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง

รายการที่ 3. เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย

รายการที่ 4. เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง

รายการที่ 5. กรรเชียง 200 เมตร ชาย

รายการที่ 6. กรรเชียง 200 เมตร หญิง

รายการที่ 7. กบ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 8. กบ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 9. ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 10. ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 11. เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย

รายการที่ 12. เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง

รายการที่ 13. ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย

รายการที่ 14. ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง

========== Day 2 ==========

รายการที่ 5. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 6. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 7. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 8. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 9. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 10. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 11. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 12. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 13. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 14. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 15. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 16. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 17. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 15 ปีชาย

รายการที่ 18. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 15 ปีหญิง

รายการที่ 19. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 20. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 21. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 22. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 23. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 24. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 25. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 26. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 27. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 28. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 29. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 30. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 31. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 32. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 33. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 34. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 35. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 36. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 37. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 15 ปีชาย

รายการที่ 38. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 15 ปีหญิง

รายการที่ 39. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 40. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 41. กบ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 42. กบ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 43. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 44. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 45. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 46. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 47. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 48. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 49. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 50. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 51. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 52. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 53. กบ 100 เมตร รุ่น 15 ปีชาย

รายการที่ 54. กบ 100 เมตร รุ่น 15 ปีหญิง

รายการที่ 55. กบ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 56. กบ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 57. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 58. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 59. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 60. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 61. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 62. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 63. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 64. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 65. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 66. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 67. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 68. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 69. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 70. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 71. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 72. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 73. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 15 ปีชาย

รายการที่ 74. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 15 ปีหญิง

รายการที่ 75. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 76. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 77. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 78. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 79. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 80. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 81. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 82. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 83. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 84. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 85. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 86. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 87. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 88. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 89. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 90. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 91. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 92. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 93. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 15 ปีชาย

รายการที่ 94. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 15 ปีหญิง

รายการที่ 95. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 96. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

========== Day 3 ==========

รายการที่ 115. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 116. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 117. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 118. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 119. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 120. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 121. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 122. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 123. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 124. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 125. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 126. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 127. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 128. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 129. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 130. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 131. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 15 ปีชาย

รายการที่ 132. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 15 ปีหญิง

รายการที่ 133. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 134. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 135. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 136. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 137. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 138. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 139. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 140. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 141. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 142. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 143. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 144. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 145. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 146. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 147. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 15 ปีชาย

รายการที่ 148. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 15 ปีหญิง

รายการที่ 149. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 150. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 151. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 152. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 153. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 154. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 155. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 156. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 157. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 158. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 159. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 160. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 161. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 162. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 163. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 164. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 165. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 166. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 167. กบ 50 เมตร รุ่น 15 ปีชาย

รายการที่ 168. กบ 50 เมตร รุ่น 15 ปีหญิง

รายการที่ 169. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 170. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 171. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 172. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 173. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 174. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 175. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 176. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 177. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 178. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 179. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 180. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 181. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 182. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 183. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 15 ปีชาย

รายการที่ 184. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 15 ปีหญิง

รายการที่ 185. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 186. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง