การแข่งขันว่ายน้ำ The Resort Swimming Photharam Championship 2023

วันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำเดอะรีสอร์ท สปอร์ตคลับ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(สระ 40 เมตร 6 ช่องว่าย)

รายการ The Resort Swimming Photharam Championship 2023
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

อ.สหัสนัย
อ.สหัสนัยประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

The Resort Swimming Photharam Championship 2023 #2

รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม 9 รางวัล

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 3,000

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 2,000

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 4 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 1,000

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 5-9 ได้รับถ้วยเกียรติยศ

รางวัลบุคคลชาย-หญิง รุ่นละ 10 รางวัล

******************************************************************

1. วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ

 • เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถของนักกีฬาว่ายน้ำให้มีมาตราฐานสูงขึ้น
 • เพื่อสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ และปลูกฝังเยาวชนรักการเล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
 • เพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ที่มีทักษะทดแทนนักกีฬารุ่นเดิม
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมว่ายน้ำทุกจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
 • เพื่อหาประสบการณ์และพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัด

2. สถานที่แข่งขัน

 • ณ สระว่ายน้ำเดอะรีสอร์ท สปอร์ตคลับ โพธาราม จ.ราชบุรี (สระ 40 เมตร)

3. กำหนดการแข่งขัน

 • เสาร์ – อาทิตย์ ที่ 20-21 พฤษภาคม 2566
 • ประชุมผู้จัดการทีม วันแรกของการแข่งขัน เวลา 07.30 น.

4. การแบ่งรุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ **ชาย-หญิง**

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2560 ขึ้นไป (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 7 ปีเกิด พ.ศ. 2559 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10ใบ )
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10ใบ)
 • รุ่น ทั่วไป เกิด พ.ศ.2551 ลงมา (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วยรางวัล ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)

5. การสมัครแข่งขัน

 • ไม่จำกัดฝีมือ
 • นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จะต้องสังกัด สโมสร ชมรม โรงเรียน และจังหวัด
 • สโมสรต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาทุกรุ่นในประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวนและต้องแข่งขันในรุ่นอายุตัวเองเท่านั้น
 • สโมสรต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาทุกรุ่นในประเภททีมผลัดได้ไม่จำกัดจำนวนและต้องแข่งขันในรุ่นอายุตนเอง หรือรุ่นอายุที่มากกว่า โดยเลือกได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครในรุ่นอายุ ที่ต่ำกว่า ได้

6. กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร นักกีฬา จำนวน 450 คน เท่านั้น หากนักกีฬาเต็มจำนวนก่อนวันปิดรับสมัคร ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร ทันที
 • เปิดรับสมัครด้วยระบบ online ที่ www.cnxswimming.com
 • สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566
 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cnxswimming.com
 • ค่าสมัครเหมาจ่าย นักกีฬา คนละ 650 บาท
 • รายการผลัด 120 บาท
 • กรุณาสมัครเป็นทีมเพื่อความถูกต้องแม่นยำ
 • การโอนเงินค่าสมัคร ให้โอนหลังจาก ทาง CNXSWIMMING ได้แจ้งตามใบเรียกเก็บเงินเท่านั้น
 • โอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 350-0-62891-6 ชื่อบัญชี นายธนา กมลพันธ์ทิพย์ (กรุณาโอนเป็นทีม จะได้สะดวกต่อการเก็บข้อมูล)
 • โอนแล้ว ส่งสลิปที่ Line กลุ่มการแข่งขัน (กรุณาระบุชื่อทีมด้วย)
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขันและรายละเอียดต่างๆ สามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.com ก่อนวันปิดรับสมัคร ไม่รับแก้ทางโทรศัพท์และจะรับเฉพาะที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น (ต้องมีหลักฐานเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ)

7. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

 • นายธนา กมลพันธ์ทิพย์ โทร 064-4545999
 • ร้อยตรี สหัสนัย วรภักดี โทร 092-5656353
 • นายสมภพ ทุสงฆ์ โทร 082-7228619

8. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 7.30 น. ณ สระว่ายน้ำ

9. กติกาใช้ในการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสมาพันธ์กีฬาว่ายน้ำสมัครเล่นนานาชาติ FINA ฉบับปรับปรุงล่าสุด
 • การแข่งขันจะถือเวลาดีที่สุด ไม่มี รอบคัดเลือก การปล่อยตัวเป็นการปล่อยครั้งเดียว
 • การจับเวลา ใช้นาฬิกาจับเวลาอัตโนมัติ ถ้าเกิดปัญหาขัดข้อง ใช้นาฬิกาจับเวลาประจำแต่ละลู่
 • ไม่รับการประท้วงด้วยภาพถ่าย หรือวีดีโอ ของผู้ปกครอง ทุกกรณี
 • ปัญหาใดๆอันเกิดจากการแข่งขันให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันเป็นอันยุติ
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบ ส่วนการแข่งขันหรือ การตัดสินการ แข่งขันของนักกีฬาหากมีนักกีฬา /ผู้ปกครอง/ผู้ควบคุมนักกีฬา แสดงกิริยาอันเป็นที่ ไม่พึงปรารถนา ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์อันดีของการจัดการแข่งขัน

10. การนับคะแนนการแข่งขัน

 • ประเภทบุคคล ดังนี้
  • ระยะ 40/80 เมตร ผู้มีเวลาเป็นที่ 1-10 จะได้คะแนน 25 /20/15/12/10/8/6/4/2/1 ตามลำดับ
 • ประเภททีมผลัด ไม่คิดคะแนน
 • -ายการจับโฟมเตะขา ไม่คิดคะแนน ได้เหรียญทอง ทุกคน
 • การนับคะแนนแต่ละรายการ จะต้องมีทีมสมัครแข่งขันไม่น้อยกว่า 3 ทีม หรือ 3 สโมสร ขึ้นไป
 • กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวมชนะเลิศเท่ากันในแต่ละรุ่นอายุทั้งชายและหญิงจะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียง ผู้เดียว
 • โดยพิจารณาจากจำนวน เหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง ตามลำดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญรางวัลเท่ากันอีกจะพิจารณาจากผู้ที่อายุน้อยที่สุด
 • กรณีคะแนนประเภททีมชนะเลิศเท่ากันให้พิจารณาทีมที่ส่งผู้สมัครน้อยกว่ารับรางวัล

11. การประท้วง

 • การประท้วงใดๆให้ผู้จัดการหรือตัวแทนทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรพรัอมแนบหลักฐานถึงฝ่ายจัดการแข่งขันภายใน 20 นาที หลังการประกาศพร้อมเงินประกัน 2000 .-บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประท้วงให้ ถ้าการประท้วงไม่เป็นผล จะไม่คืนเงินประกันไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • หากมีการทุจริตการแข่งขันคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่จับได้จะตัดสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬา ผู้นั้นทุกรายการและตัดสิทธิ์ทีมด้วย

12. รางวัลประเภทบุคคล

 • นักกีฬาที่ชนะที่ 1-2-3 ในแต่ละชุด จะได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ตามลำดับ
 • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแต่ละรุ่นอายุ แยกชาย–หญิง ถ้วยรางวัล 10 อันดับ (อันดับ 1 มีเงินรางวัล 300 บาท)
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาจะพิจารณาจาก คะแนนบุคคลเท่านั้น ถ้าคะแนนเท่ากันให้นับจำนวน เหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ตามลำดับ ถ้าคะแนนและเหรียญเท่ากันให้ถือผู้มีอายุ น้อยกว่าให้เป็นผู้รับรางวัล
 • นักกีฬาทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบอิเลคโทรนิค (E-Certificate)

13. สงวนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนี้ หรือ สิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬา หากนักกีฬา หรือ ผู้ปกครองของนักกีฬา แสดงกิริยามารยาทอันไม่พึงปรารถนา หรือ ไม่เป็นไปตาม เจตนารมณ์อันดีของการแข่งขัน คณะกรรมการจะทำการพิจารณาตัดสิทธิ์ทั้งทีมทันที คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะ ไม่รับอุบัติเหตุใดๆ หรือสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬา แต่ทั้งนี้จะมีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทำการพยาบาลให้เท่านั้น

14. ประเภทการแข่งขัน

 

 

ประเภทการแข่งขัน

 

รุ่นอายุ

 

6

  7

8

9

10

11

12

13

14

open

วันเสาร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตะขาฟรี 40 เมตร

/

/

0

0

0

0

0

0

0

0

ผีเสื้อ 40

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 80

0

0

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ 40

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ฟรี 80

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผลัด mix ฟรี 2*40

(ชาย 1 หญิง 1)

6-7

6-7

8-9

8-9

10-11

10-11

12-13

12-13

14-ทั่วไป

14-ทั่วไป

วันอาทิตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตะขาผีเสื้อ 40 เมตร

/

/

0

0

0

0

0

0

0

0

ฟรี 40

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ 80

0

0

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 40

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 80

0

0

/

/

/

/

/

/

/

/

ผลัด mix กบ 2*40

(ชาย 1 หญิง 1)

6-7

6-7

8-9

8-9

10-11

10-11

12-13

12-13

14-ทั่วไป

14-ทั่วไป

 

แผนที่สระแข่งขัน