การแข่งขันว่ายน้ำ พรหมมหาราชสปินส์เตอร์คัพ ครั้งที่ 1

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ณ สระว่ายชมรมไตรกีฬาแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายการ พรหมมหาราช #1
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

ครูกบ (ภัทรวุธ พ้นภัย)
ครูกบ (ภัทรวุธ พ้นภัย) ประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ

พรหมมหาราชสปินส์เตอร์ คัพ ครั้งที่1

ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

จัดโดย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ร่วมกับชมรมว่ายน้ำไตรกีฬาแม่สาย (สวนนำสมายเวิลด์)

ณ. สระว่ายชมรมไตรกีฬาแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

—————————————————

รางวัลสโมสรยอดเยี่ยมรับถ้วยพร้อมเงินรางวัล อันดับ1-5

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 4,000 และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 3,000

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 2,000

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล2,000และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 1,000

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 4 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล1,500 และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 1,000

ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 5 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล1,000 และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 500

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย 15 ใบและ หญิง 15 ใบ

รางวัลพิเศษนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย – หญิง อันดับที่ 1, 2, 3 ของแต่ละกลุ่มอายุ รับเงินราลวัล 500, 300, 200 ตามลำดับทุกรุ่นอายุ

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในการเล่นกีฬาและรักการเล่นกีฬา เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด
 • เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำ ให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
 • เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังนิสัยการออกกำลังกาย
 • เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างชมรมว่ายน้ำ และสโมสรว่ายน้ำ ในภาคเหนือ และ ต่างภาค

2. สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายน้ำชมรมว่ายน้ำไตรกีฬาแม่สาย (สวนนำสมายเวิลด์) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (สระว่ายน้ำ 25 เมตร 6 ช่องว่าย)

3. กำหนดการแข่งขัน

 • วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประชุมผู้จัดการทีมโค้ชผู้ฝึกสอนวันแรกของการแข่งขัน เวลา 07.30 น. ณ บริเวณสระว่ายน้ำ

4. การแบ่ง รุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ **ชาย-หญิง**

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ.2561 (มอบเหรียญทุกชุด) ถ้วยรางวัล ชาย 15 ใบ หญิง 15 ใบ
 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2560 (มอบเหรียญทุกชุด) ถ้วยรางวัล ชาย 15 ใบ หญิง 15 ใบ
 • รุ่นอายุ 8 ปีเกิด พ.ศ. 2559 (มอบเหรียญทุกชุด) ถ้วยรางวัล ชาย 15 ใบ หญิง 15 ใบ
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุกชุด) ถ้วยรางวัล ชาย 15 ใบ หญิง 15 ใบ
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุกชุด) ถ้วยรางวัล ชาย 15 ใบ หญิง 15 ใบ
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2559 (มอบเหรียญทุกชุด) ถ้วยรางวัล ชาย 15 ใบ หญิง 15 ใบ
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุกชุด) ถ้วยรางวัล ชาย 15 ใบ หญิง 15 ใบ
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด) ถ้วยรางวัล ชาย 15 ใบ หญิง 15 ใบ
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุด) ถ้วยรางวัล ชาย 15 ใบ หญิง 15 ใบ
 • รุ่นอายุทั่วไป เกิด พ.ศ. 2551 (มอบเหรียญทุกชุด) ถ้วยรางวัล ชาย 15 ใบ หญิง 15 ใบ

5. คุณสมบัตินักกีฬา

 • ไม่จำกัดฝีมือ
 • นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องสังกัด สโมสร สระว่ายน้ำ ชมรม โรงเรียน
 • นักกีฬาแต่ละคนสามารถสมัครประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องสมัครในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น
 • ประเภททีมนักกีฬารุ่นอายุน้อยสามารถข้ามไปลงรุ่นอายุมากกว่าได้ (แต่เลือกแข่งได้ เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น)

6. เงินค่าสมัคร

 • ค่าสมัคร เหมาจ่าย คนละ 750 บาท
 • ประเภท ทีมผลัดปกติ รายการละ 140 บาท

7. หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร
 • ใบเกิด
 • ทะเบียนบ้านของนักกีฬาให้แต่ละทีมจัดเตรียมมาให้พร้อมในวันแข่งขัน
 • สำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันกับ CNX SWIMMING แล้วไม่ต้องส่งหลักฐานอีก

8. สถานที่รับสมัคร

 • เปิดรับสมัครด้วยระบบ online ที่ http//:www.cnxswimming.com

9. กำหนดการรับสมัคร

 • ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18:00 น. หรือ เมื่อนักกีฬาครบกำหนดจำนวน 400 คนก่อน* วันปิดรับสมัคร ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดรับสมัคร ก่อนกำหนด
 • เมื่อระบบปิดรับสมัครแล้ว การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขันต่างๆ ให้รอทางฝ่ายประมวลผล แจ้งให้มีการตรวจสอบและแก้ไข เมื่อไม่มีการแก้ไขสามารถดำเนินการชำระค่าสมัครได้
 • เมื่อการสมัครถูกต้องสมบูรณ์ ตามฝ่ายประมวลผลแจ้ง แต่ละชมรม สามารถชำระค่าสมัคร ได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สาย ชื่อบัญชี พรทิพย์ พรหมเจริญ เลขที่บัญชี 012-8230-939
 • *เมื่อการสมัครและการดำเนินการชำระค่าสมัครเสร็จสมบูรณ์ จะไม่มีการคืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีไดๆ ทั้งสิ้น*

10. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

 • ครูกบ (ภัทรวุธ พ้นภัย) 0857101334 (ฝ่ายจัดการแข่งขัน)
 • ยิ้ม (พรทิพย์ พรหมเจริญ) 0914129696 (ฝ่ายรับสมัคร)
 • Line Official account:@cnxswimming (ฝ่ายประมวลผล)

11. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วันแรกของการแข่งขันเวลา 07.30 น. ณ สระว่ายน้ำชมรมว่ายน้ำไตรกีฬาแม่สาย

12. กติกาใช้ในการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสมาพันธ์ กีฬาว่ายน้ำสมัครเล่นนานาชาติ FINA 2019
 • การแข่งขัน จะถือเวลาที่ดีที่สุด (TIME FINAI) ไม่มีรอบคัดเลือก การปล่อยตัวเป็นแบบปล่อยครั้งเดียว (ONE START RULE) ส่วนนักกีฬาที่อายุต่ำกว่า 8 ปีใช้ (TWO START RULE) การจับเวลาใช้นาฬิกาจับเวลาอัตโนมัติมาตรฐานการแข่งขันว่ายน้ำ (TOUCHING BOARD) ถ้ามีปัญหาขัดข้องใช้นาฬิกาจับเวลาแต่ล่ะลู่
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองต้องจัดเตรียมหลัก ฐานเกี่ยวกับอายุของนักกีฬาหากมีการประท้วง และเป็นผลนักกีฬา จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันและจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ไม่รับการประท้วงด้วยภาพถ่ายหรือวีดีโอของผู้ปกครองทุกกรณี
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุด ในการตัดสิน

13. การนับคะแนนการแข่งขัน

 • ประเภทบุคคล ดังนี้
 • ระยะทาง 25/50 เมตร จะได้คะแนน 100/95/85/80/75/70/65/60/55/50/45/40/35/30/25 ตามลำดับ
 • รายการจับโฟมเตะขาฟรี ไม่คิดคะแนน (แจกเหรียญทองทุกคน)
 • รายการผลัดไม่คิดคะแนน (แจกเหรียญทองทุกคน)
 • รายการที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 2 สโมสร 3 คนขึ้นไป จึงจะนับคะแนน

14. การดำเนินการแข่งขัน

 • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งก่อน 30 นาที ในแต่ละรายการ
 • นักกีฬาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักกีฬาต่อนายทะเบียนเพื่อรายงานตัว และรับเหรียญรางวัล

15. ปัญหาต่างๆ

 • ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้น ในการแข่งขันและไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือตามมติ ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นข้อยุติ
 • หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ในช่วงการแข่งขันผู้สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องรับผิดชอบตนเอง
 • การประท้วงผู้ประท้วงจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่คณะกรรมการภายใน 20 นาทีหลังการแข่งขันนั้น ๆ สิ้นสุด ลง และวางเงิน 2,000.- บาท โดยผู้จัดการทีมเท่านั้น หากเป็นผลจะคืนเงินให้และถ้าไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินให้ผู้ ประท้วง

16. สงวนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้น แต่จะมีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ หากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงกิริยามารยาท อันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขัน คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ ทั้งทีมทันที

17. ที่จอดรถ

 • จอดรถได้ในบริเวณสถานที่แข่งที่จัดให้

18. รางวัลการแข่งขันประเภทบุคคล

 • นักกีฬา ที่เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 1,2,3 ในแต่ละชุดจะได้รับเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง ตามลำดับ และคิดคะแนนรวมบุคคลที่ทำ เวลาได้ดีที่สุด
 • ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมบุคคล ถ้วยรางวัล 15 ใบ แยก ชาย -หญิง กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวม เท่ากัน ในแต่ล่ะรุ่นอายุทั้ง ชายและหญิง จะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจาก จำนวนเหรียญทอง เงิน และ ทองแดง ตามลำดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญ รางวัล เท่ากันอีกจะพิจารณา จากผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรรวมสถิติ อิเลคโทรนิค ประเภทบุคคลคนละ 1 ใบ

19. ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

เตะขาฟรี  25 เมตร 

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟรีสไตล์ 25 เมตร 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 50 เมตร 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ  25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ 50 เมตร 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผลัดฟรีสไตล์  2x25 

6-7

8-9

10-11

12-13

14-ทั่วไป

ผลัดชาย

/

/

/

/

/

ผลัดหญิง

/

/

/

/

/

 

แผนที่สระแข่งขัน