TEAM REGISTER

FOR TEAM MANAGER

เปิดบัญชีผู้จัดการทีม

ผู้จัดการทีมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะได้รับหนึ่ง user name และ password สำหรับชมรมนั้นๆ โดยผู้จัดการทีมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนั้นจะมีสิทธิเป็นผู้ทำการลงข้อมูลนักกีฬาของชมรม สมัครเข้าแข่งขัน และย้ายนักกีฬาออกจากชมรมของระบบ CNX เมื่อส่งคำขอเปิดบัญชีผู้จัดการทีมแล้ว ระบบจะส่ง user name และ password ผ่านทางอีเมลล์ที่ผู้จัดการทีมทำการลงทะเบียนภายใน 24 ชม.

    ชื่อทีม (ต้องระบุ)

    จังหวัด (ต้องระบุ)

    ชื่อผู้ประสานงาน (ต้องระบุ)

    E-mail (ต้องระบุ)

    เบอร์โทรศัพท์ (ต้องระบุ)