การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

วันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จ.ลำปาง

รายการ ลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

อ.ยุทธการ ขาววรรณา
อ.ยุทธการ ขาววรรณา ประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ

ลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ระหว่างวัน เสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 เมษายน 2566

ณ. สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

(สระ 25 เมตร 6 ช่องว่าย)

**แจกหมวกซิลิโคลนสำหรับผู้ที่สมัคร 400 คนแรก**
สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่สมัคร 4 รายการขึ้นไป

รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม 9 รางวัล

 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000.-
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 4,000.-
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 3,000.-
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 4 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 2,000.-
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 5 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 1,000 .-
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 6 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 500 .-
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 7 ได้รับถ้วยเกียรติยศ
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 8 ได้รับถ้วยเกียรติยศ
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 9 ได้รับถ้วยเกียรติยศ

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในการเล่นกีฬาและรักการเล่นกีฬา เป็นการ เสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด
 • เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำ ให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังนิสัย การออกกำลังกาย
 • เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในการจัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬาว่ายน้ำซึ่งเป็นส่วนสำคัญในวิชาชีพ

2. สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง (สระว่ายน้ำ 25 เมตร 6 ลู่)

3. กำหนดการแข่งขัน

 • เสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 เมษายน 2566
 • ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 18:00 น

4. การแบ่ง รุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ ชาย-หญิง

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2560 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 13 ใบ หญิง 13ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 7 ปีเกิด พ.ศ. 2559 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 13 ใบ หญิง 13 ใบ ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 13 ใบ หญิง 13 ใบ)พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 13 ใบ หญิง 13 ใบ)พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 13 ใบ หญิง 13 ใบ)พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 13 ใบ หญิง 13 ใบ)พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด ในรุ่น ถ้วย ชาย 13 ใบ หญิง 13 ใบ)พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุดในรุ่น ถ้วย ชาย 13 ใบ หญิง 13 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุดในรุ่น ถ้วย ชาย 13 ใบ หญิง 13 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่น ทั่วไป เกิด พ.ศ.2551 ลงมา (มอบเหรียญทุกชุดในรุ่น ถ้วย 13 ใบ หญิง 13 ใบ)พร้อมถ้วยรางวัล

5. คุณสมบัตินักกีฬา

 • ไม่จำกัดฝีมือ
 • นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องสังกัด สโมสร สระว่ายน้ำ ชมรม โรงเรียน
 • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องสมัครในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น
 • ประเภททีมนักกีฬารุ่นอายุน้อยสามารถข้ามไปลงรุ่นอายุมากกว่าได้ แต่เลือกแข่งได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น

6. เงินค่าสมัคร

 • รุ่นอายุ 6 – 7 ปี ประเภทบุคคล รายการละ 80 บาท
 • รุ่นอายุ 8 ปี – รุ่นทั่วไป ค่าสมัครเหมาจ่าย คนละ 750 บาท
 • ประเภททีมผลัด รายการละ 100 บาท
 • ค่าสมัครชำระโดย การโอนเงิน ที่บัญชีกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 012-828-7728 ชื่อบัญชี น.ส.อัญชลี ใสสม

7. หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร
 • ใบเกิด
 • ทะเบียนบ้านของนักกีฬาให้แต่ละทีมจัดเตรียมมาให้พร้อมในวันแข่งขัน
 • สำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันกับ CNXSWIMMING แล้วไม่ต้องส่งหลักฐานอีก

8. สถานที่รับสมัคร

 • เปิดรับสมัครที่ www.cnxswimming.com

9. กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 ปิดรับสมัครก่อนกำหนดหากมีผู้สมัครครบ 550 คน
 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cnxswimming.com ภายในวันที่ 23 เมษายน 2566
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆ สามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.com ก่อนวันปิดรับสมัคร
 • รายการผลัดทุกรุ่นอายุสมัครและชำระเงินวันแข่งขัน

10. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

 • อ.ยุทธการ ขาววรรณา (ประธานจัดการแข่งขัน) โทร 063-914-1965
 • CNX Swimming (ฝ่ายประมวลผล) Line Official Account: @cnxswimming

11. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

12. กติกาใช้ในการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสมาพันกีฬาว่ายน้ำสมัครเล่นนานาชาติ FINA 2022
 • การแข่งขัน จะถือเวลาที่ดีที่สุด (TIMEFINAI) ไม่มีรอบคัดเลือก การปล่อยตัวเป็นแบบปล่อยครั้งเดียว (ONESTARTRULE) ส่วนนักกีฬาที่อายุต่ำกว่า 8 ปี ใช้ (TWOSTART RULE) การจับเวลาใช้นาฬิกาจับเวลา อัตโนมัติมาตรฐานการแข่งขันว่ายน้ำ (TOUCHING BOARD) ถ้ามีปัญหาขัดข้องใช้นาฬิกาจับเวลาแต่ล่ะลู่ และลำดับเส้นชัยประกอบการพิจารณา
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองต้องจัดเตรียมหลัก ฐานเกี่ยวกับอายุของนักกีฬาหากมีการประท้วง หากประท้วงเป็นผลนักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันและจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ไม่รับการประท้วงด้วยภาพถ่ายหรือวีดีโอของผู้ปกครองทุกกรณี
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุด ในการตัดสิน

13. การนับคะแนนการแข่งขัน

 • ประเภทบุคคล ดังนี้
  • ระยะทาง 25/50 เมตร จะได้คะแนน 25-20-15-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 ตามลำดับ
  • รายการจับโฟมเตะขาฟรี ไม่คิดคะแนน (แจกเหรียญทองทุกคน)
 • รายการผลัดไม่คิดคะแนน แจกเหรียญ ที่ 1-2-3
 • รายการที่มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 2 สโมสร 3 คนขึ้นไป นับคะแนน

14. การดำเนินการแข่งขัน

 • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งก่อน 30 นาที ในแต่ละรายการ
 • นักกีฬาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักกีฬาต่อนายทะเบียนเพื่อรายงานตัว และรับเหรียญรางวัล

15. ปัญหาต่างๆ

 • ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้น ในการแข่งขันและไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือตามมติ ของคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน เป็นข้อยุติ
 • หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ในช่วงการแข่งขันผู้สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องรับผิดชอบตนเอง
 • การประท้วงผู้ประท้วงจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่คณะกรรมการภายใน 20 นาทีหลังการแข่งขันนั้น ๆสิ้นสุด ลง และวางเงิน 1,000.- บาท โดยผู้จัดการทีมเท่านั้น หากเป็นผลจะคืนเงินให้และถ้าไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินให้ผู้ ประท้วง

16. สงวนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนี้หรือสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬาหากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงกิริยามารยาทอันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขันคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทั้งทีมทันทีคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆ หรือสิทธิ์การแข่งขันของนกนักกีฬา แต่จะมี หน่วยปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลให้

17. ที่จอดรถ

 • จอดรถได้ในบริเวณสถานที่แข่งที่จัดให้

18 .รางวัลการแข่งขันประเภทบุคคล

 • นักกีฬารุ่น 6 ปีถึงรุ่นทั่วไป เข้าเส้นชัยที่ 1,2,3 ในแต่ละชุด จะได้รับเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง ตามลำดับ
 • ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมบุคคล ถ้วยรางวัล 13 ใบ แยก ชาย –หญิง ในรุ่นอายุ 6 ปี-14 ปีและ รุ่นทั่วไป กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวม เท่ากัน ในแต่ล่ะรุ่นอายุทั้ง ชายและหญิง จะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจาก จำนวนเหรียญทอง เงิน และ ทองแดง ตามลำดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญ รางวัล เท่ากันอีกจะพิจารณา จากผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรรวมสถิติประเภทบุคคลคนละ 1 ใบ

19. รางวัลการแข่งขันประเภททีม

 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 1 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 5,000 บาท
 • รางวัล คะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 2 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 4,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 3 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 4 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 5 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 6 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินบำรุงทีม 500 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 7 ชิงถ้วยรางวัล
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 8 ชิงถ้วยรางวัล
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 9 ชิงถ้วยรางวัล
 • โดยพิจารณาจากคะแนนรวมประเภทบุคคลและทีมหากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากสโมสรที่ส่งนักกีฬาน้อยกว่า เป็นผู้ชนะ

20. ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

6 ปี

7 ปี

8 ปี

9 ปี

10 ปี

11 ปี

12 ปี

13 ปี

14 ปี

ทั่วไป

เตะขาฟรี  25เมตร

/

/

/

0

0

0

0

0

0

0

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ฟรีสไตล์ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ  25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผลัดฟรี2x25

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

ตัวอย่างเหรียญรางวัล

ตัวอย่างหมวกที่แจกสำหรับผู้ที่สมัคร 400 คนแรก*

 • ผู้จัดการแข่งขันและ CNX Swimming ร่วมกันแจกหมวกว่ายน้ำที่ระลึกของการแข่งขันแก่ผู้ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 400 คนแรก สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่สมัครตั้งแต่ 4 รายการขึ้นไป

 

แผนที่สระแข่งขัน