การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นส์เตอร์ ประจำปี 2565

วันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ณ. สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ ลำปางสปริ้นส์เตอร์ ประจำปี 2565
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

ใบเรียกเก็บเงิน

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

อ.ยุทธการ ขาววรรณา
อ.ยุทธการ ขาววรรณาประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ

ลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2563

ระหว่างวัน ที่ 30 เมษายน – 1 พฤษจิกายน 2565

ณ. สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

(สระ 25 เมตร 6 ช่องว่าย)

รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม 9 รางวัล

 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000.-
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 4,000.-
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 3,000.-
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 4 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 2,000.-
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 5 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 1,000 .-
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 6 ได้รับถ้วยเกียรติยศ
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 7 ได้รับถ้วยเกียรติยศ
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 8 ได้รับถ้วยเกียรติยศ
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 9 ได้รับถ้วยเกียรติยศ
 • ถ้วยรางวัลบุคคลชาย-หญิง รุ่นอายุ 6-14 รุ่นละ 12 รางวัล
 • รุ่น ทั่วไป รุ่นละ 7 รางวัล

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในการเล่นกีฬาและรักการเล่นกีฬา เป็นการ เสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด
 • เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำ ให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังนิสัยการออกกำลังกาย

2. สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง (สระว่ายน้ำ 25 เมตร 6 ลู่)

3. กำหนดการแข่งขัน

 • เสาร์-อาทิตย์ที่ 30 เมษายน – 1 พฤษจิกายน 2565
 • ประชุมผู้จัดการทีม วันแรกของการแข่งขัน เวลา 07.00 น

4. การแบ่ง รุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ ชาย-หญิง

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2559 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 7 ปีเกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุด ในรุ่น ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุดในรุ่น ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2551 (มอบเหรียญทุกชุดในรุ่น ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล
 • รุ่น ทั่วไป เกิด พ.ศ.2550 ลงมา (มอบเหรียญทุกชุดในรุ่น ถ้วย ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล

5. คุณสมบัตินักกีฬา

 • ไม่จำกัดฝีมือ
 • นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องสังกัด สโมสร สระว่ายน้ำ ชมรม โรงเรียน
 • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องสมัครในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น
 • ประเภททีมนักกีฬารุ่นอายุน้อยสามารถข้ามไปลงรุ่นอายุมากกว่าได้(แต่เลือกแข่งได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น)

6. เงินค่าสมัคร

 • รุ่นอายุ 6 – 7 ปี ประเภทบุคคลรายการละ 80 บาท ประเภททีมผลัดรายการละ 160 บาท
 • รุ่นอายุ 8 ปี – รุ่นทั่วไป ค่าสมัครเหมาจ่าย คนละ 700 บาท
 • ค่าสมัครชำระโดย การโอนเงิน ที่หมายเลขบัญชี ธนาคารกรุงไทย 503-071-1252 ชื่อบัญชี นายยุทธการ ขาววรรณา

7. หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร
 • ทะเบียนบ้านของนักกีฬาให้แต่ละทีมจัดเตรียมมาให้พร้อมในวันแข่งขัน
 • สำหรับผู้ที่มีชื่อในระบบแข่งขันกับ CNXSWIMMING แล้วไม่ต้องส่งหลักฐานอีก

8. สถานที่รับสมัคร

 • เปิดรับสมัครด้วยระบบ online ที่ www.cnxswimming.com ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ปิดรับสมัครก่อนกำหนด เมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

9. กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือเมื่อครบจำนวน 450 คน
 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cnxswimming.com
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆ สามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.com ก่อนวันปิดรับสมัคร

10. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

 • อ.ไพบูลย์ เจริญสันติ โทร 081-530-0700
 • อ.ยุทธการ ขาววรรณา โทร 063-914-1965

11. ประชุมผู้จัดการทีม

 • วันที่ 30 เมษายน เวลา 7.30 น. ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

12. กติกาใช้ในการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสมาพันกีฬาว่ายน้ำสมัครเล่นนานาชาติ FINA
 • การแข่งขัน จะถือเวลาที่ดีที่สุด (TIME FINAL) ไม่มีรอบคัดเลือก การปล่อยตัวเป็นแบบปล่อยครั้งเดียว
 • (ONE START RULE) ส่วนนักกีฬาที่อายุต่ำกว่า 8 ปีใช้ (TWO START RULE) การจับเวลาใช้นาฬิกาจับเวลาอัตโนมัติมาตรฐานการแข่งขันว่ายน้ำ (TOUCHBOARD) ถ้ามีปัญหาขัดข้องใช้นาฬิกาจับเวลาแต่ล่ะลู่
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองต้องจัดเตรียมหลัก ฐานเกี่ยวกับอายุของนักกีฬาหากมีการประท้วง และเป็นผลนักกีฬา จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันและจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ไม่รับการประท้วงด้วยภาพถ่ายหรือวีดีโอของผู้ปกครองทุกกรณี
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุด ในการตัดสิน

13. การนับคะแนนการแข่งขัน

 • ประเภทบุคคล ดังนี้
 • ระยะทาง 25/50 เมตร จะได้คะแนน 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3 ตามลำดับ
 • รายการจับโฟมเตะขาฟรี ไม่คิดคะแนน (แจกเหรียญทองทุกคน)
 • รายการผลัดไม่คิดคะแนน แจกเหรียญ ที่ 1-2-3
 • รายการที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 2 สโมสร 3 คนขึ้นไป นับคะแนน

14. การดำเนินการแข่งขัน

 • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งก่อน 30 นาที ในแต่ละรายการ
 • นักกีฬาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักกีฬาต่อนายทะเบียนเพื่อรายงานตัว และรับเหรียญรางวัล

15. ปัญหาต่างๆ

 • ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้น ในการแข่งขันและไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือตามมติ ของคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน เป็นข้อยุติ
 • หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ในช่วงการแข่งขันผู้สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องรับผิดชอบตนเอง
 • การประท้วงผู้ประท้วงจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่คณะกรรมการภายใน 20 นาทีหลังการแข่งขันนั้น ๆสิ้นสุด ลง และวางเงิน 1,000.- บาท โดยผู้จัดการทีมเท่านั้น หากเป็นผลจะคืนเงินให้และถ้าไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินให้ผู้ประท้วง

16. สงวนสิทธิ์

 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนี้หรือสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬาหากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงกิริยามารยาทอันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขันคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทั้งทีมทันทีคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆ หรือสิทธิ์การแข่งขันของนกนักกีฬา แต่จะมีหน่วยปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลให้

17. ที่จอดรถ

 • จอดรถได้ในบริเวณสถานที่แข่งที่จัดให้

18. รางวัลการแข่งขันประเภทบุคคล

 • นักกีฬารุ่น 6 ปีถึงรุ่นทั่วไป เข้าเส้นชัยที่ 1,2,3 ในแต่ละชุด จะได้รับเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง ตามลำดับ นักกีฬารุ่น
 • ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมบุคคล ถ้วยรางวัล 12 ใบ แยก ชาย –หญิง ในรุ่นอายุ 6 ปี-14 ปีและ รุ่นทั่วไป ถ้วยรางวัล 7 ใบ แยกชาย-หญิง กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวม เท่ากัน ในแต่ล่ะรุ่นอายุทั้ง ชายและหญิง จะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจาก จำนวนเหรียญทอง เงิน และ ทองแดง ตามลำดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญ รางวัล เท่ากันอีกจะพิจารณา จากผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรรวมสถิติประเภทบุคคลคนละ 1 ใบ

19. รางวัลการแข่งขันประเภททีม

 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 1 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 5,000 บาท
 • รางวัล คะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 2 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 4,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 3 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 4 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 5 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 6 ชิงถ้วยรางวัล
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 7 ชิงถ้วยรางวัล
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 8 ชิงถ้วยรางวัล
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 9 ชิงถ้วยรางวัล
 • โดยพิจารณาจากคะแนนรวมประเภทบุคคล หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากสโมสรที่ส่งนักกีฬาน้อยกว่า เป็นผู้ชนะ

20. ประเภทการแข่งขัน

 

ประเภทการแข่งขัน

 

 

 

 

 

รุ่นอายุ

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

เตะขาฟรี  25เมตร 

/

/

/

0

0

0

0

0

0

0

ฟรีสไตล์ 50 เมตร 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ฟรีสไตล์ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผีเสื้อ 50 เมตร 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กรรเชียง 50 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ  25 เมตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กบ 50 เมตร 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผลัดฟรี2x25

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

21. การปฏิบัติตัวในการเข้าร่วมการแข่งขันของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ปกครองที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 • นักกีฬา และผู้ฝึกสอนแต่ละสโมสร ต้องส่งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง) ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ในวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. เท่านั้น

 • ผู้ปกครองที่เข้ามาภายในบริเวณการจัดการแข่งขันฯ ต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม พร้อมทั้งมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด- 19 (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง) ที่มีใบรับรองจากสถานพยาบาล/คลินิก ฯลฯ ที่ได้รับการรับรอง และสามารถแสดงผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทันทีหากมีเจ้าหน้าที่เรียกดูหรือตรวจสอบ
 • ผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม พร้อมมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถขึ้นไปชมการแข่งขันด้านบนสระฯ ได้ ซึ่งทางผู้จัดการแข่งขันฯ จะแจ้งให้แก่ผู้ฝึกสอนประจำสโมสรทราบอีกครั้งว่าสามารถขึ้นไปชมการแข่งขันฯ ได้สโมสรละกี่ท่านต่อรอบ และต้องปฏิบัติอย่างไร
 • นักกีฬา ผู้ฝึกสอน คณะกรรมการฯ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น นักกีฬาที่จะลงแข่งขันฯ และในขณะที่ท่านรับประทานอาหารเครื่องดื่มต่างๆ
 • ขอความร่วมมือสโมสร และผู้ปกครอง พกถุงขยะสีดำสำหรับทิ้งขยะมาด้วย เพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่าง

แผนที่สระแข่งขัน