การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8

วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2567

ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

รายการ กกท.5 ครั้งที่ 8
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

นายนฐนัธย์ ใยบัว
นายนฐนัธย์ ใยบัวประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8

จัดโดย ชมรมว่ายน้ำ กกท. 5 จ.เชียงใหม่

ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 สิงหาคม- 1 กันยายน 2567

(เหมาจ่าย 800 บาท ถ้าสมัครภายในเดือนกรกฎาคม ลดเหลือ 700 บาท)

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาว่ายน้ำ และใช้เวลาว่างในการฝึกฝนตนเองให้มีการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้นสู่ระดับสากล
 • เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น
 • เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

2. วันที่แข่งขัน

 • ประชุมผู้จัดการทีม 7:30 วันที่ 31 สิงหาคม 2567
 • รายงานตัวในการแข่งขัน 07:30 น.
 • วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567 เริ่มแข่งขันเวลา 08.00 น.

3. สถานที่ทำการแข่งขัน

 • ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

4. กติกาการแข่งขัน

 • การปล่อยตัวแบบ One Start Rule
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุดในการตัดสิน (ใช้ Touch Board)
 • รายการที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่ครบ 3 คน และต้องมาจาก 2 สโมสร จะจัดให้มีการแข่งขันปกติและมอบเหรียญแต่ไม่นับคะแนน
 • การแข่งขันจะใช้ 8 ลู่ แจกเหรียญ ทุกชุด
 • รายการเตะเท้าไม่นับคะแนน (แจกเหรียญทองทุกคน)
 • รายการพิเศษ (ว่ายฟรีสำหรับนักว่ายน้ำมือใหม่ 50 เมตร แจกเหรียญทองทุกคน)
 • รายการว่ายผลัดไม่นับคะแนน (แจกเหรียญทองทุกทีม)
 • ปัญหาใดที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบคุณสมบัติของนักกีฬาให้ถูกต้องหากมีการประท้วง และคณะกรรมการสามารถพิสูจน์ ได้ว่าผิดจริง นักกีฬาคนนั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีและไม่คืนเงินค่าสมัคร

5. คุณสมบัตินักกีฬา

 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเข้าแข่งขันในนามสโมสร ชมรม โรงเรียน จังหวัด และอิสระได้
 • ประเภทบุคคลจะต้องแข่งขันตามรุ่นอายุตนเองเท่านั้น ไม่จำกัดท่าว่ายการแข่งขัน (ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภททีมผลัด (2คน) นักกีฬาสามารถสมัครแข่งขันในรุ่นตนเองและรุ่นอายุที่มากกว่าได้ไม่จำกัดรายการ และจำนวนทีมในแต่ละรุ่น

6. สถานที่รับสมัคร

 • เว็ปไซต์ http://www.cnxswimming.com
 • สอบถามรายละเอียด นายนฐนัธย์ ใยบัว โทร 080-9987929

7. กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร วันที่ 17 มิถุนายน 2567 – 18 สิงหาคม 2567
 • รายการผลัด สามารถสมัครได้ไม่จำกัดจำนวนทีมต่อรายการ สามารถกดสมัครผ่านแบบฟอร์ม >>> https://forms.gle/tyNmECPcz11u2HNw7 (ไม่รับสมัครเพิ่มหน้างาน)
 • จำกัด 400 คน สงวนสิทธิ์ ปิดรับก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครครบตามจำนวน
 • การเปลี่ยนแปลงการแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆสามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.com ก่อนวันปิดรับสมัครหรือครบจำนวน
 • ตรวจสอบรายชื่อภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2567

8. ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

 • ประเภทบุคคล 6-7 ปีเหมาจ่ายคนละ 400 บาท (ไม่รวม เตะเท้า ว่ายผลัดและว่ายฟรีสำหรับมือใหม่)
 • ประเภทบุคคล 8 ปีขึ้นไปเหมาจ่ายคนละ 800 บาท (ไม่รวมเตะเท้า ว่ายผลัดและว่ายฟรีสำหรับมือใหม่ ถ้าสมัครแข่งขันภายในเดือนกรกฎาคม ลดเหลือ 700 บาท)
 • ประเภทว่ายฟรี 50 เมตรสำหรับนักกีฬาใหม่ไม่จำกัดอายุ 100 บาท
 • ประเภทเตะเท้าไม่จำกัดอายุ 100 บาท
 • ประเภทผลัดทีมละ 150 บาท
 • ชำระค่าสมัคร โดยโอนเงินเป็นชมรม หลังจากปิดรับสมัครเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อ นฐนัธย์ ใยบัว หมายเลข 0668244769 จ่ายเงินค่าสมัคร (โอนแล้วส่งสลิปมาที่ไลน์กลุ่มของการแข่งขัน QR Code)
 • เมื่อสมัครแล้วไม่มาแข่งขันไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

9. หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย ถ้าเคยแข่งระบบ CNX Swimming ไม่ต้องใช้

10. ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น

 • ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นถือคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิจะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆ หรือสิทธิการแข่งขันของนักกีฬาทุกกรณี
 • การยื่นประท้วงให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนที่มีรายชื่อในใบสมัครเท่านั้นมีสิทธิในการประท้วง ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานจัดการแข่งขันหรือผู้แทนภายใน 30 นาที หลังรายการนั้น ประกาศผลและวางเงิน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

11. รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลประเภทบุคคล
  • นักกีฬาที่ได้อันดับที่ 1 ของทุกชุด จะได้รับเหรียญทอง อันดับ 2 จะได้รับเหรียญเงินและอันดับ 3เหรียญทองแดง ตามลำดับ
  • นักกีฬาประเภทบุคคลในรุ่นอายุ อันดับ 1-10 จะได้รับ ถ้วยรางวัลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
  • นักกีฬาเตะเท้าจะได้รับเหรียญทองทุกคน
  • นักกีฬาที่ว่ายผลัดจะได้รับเหรียญทองทุกคน
  • นักกีฬามือใหม่ที่ว่ายฟรี 50 เมตรจะได้รับเหรียญทองทุกคน
 • รางวัลประเภททีม
  • คะแนนรวมทีม อันดับ 1 รับถ้วยรางวัลทีมพร้อมเงินบำรุงทีม 7,000 บาท
  • คะแนนรวมทีมอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลทีมพร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท
  • คะแนนรวมทีมอันดับ 3 รับถ้วยรางวัลทีมพร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท
  • คะแนนรวมทีมอันดับ 4 รับถ้วยรางวัลทีมพร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท
  • คะแนนรวมทีมอันดับ 5 รับถ้วยรางวัลทีมพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
  • คะแนนรวมทีมอันดับ 6-10 รับถ้วยรางวัลชมเชย

12. การนับคะแนน

 • * ประเภทบุคคล *
  • ลำดับ 1-10 ในแต่ละรุ่นจะได้คะแนน 30,20, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 ตามลำดับ
  • รายการเตะเท้า ไม่มีการนับคะแนน (แจกเหรียญทองทุกคน)
  • รายการว่ายผลัดไม่มีการนับคะแนน (แจกเหรียญทองทุกทีม)
  • รายการว่ายฟรีมือใหม่ 50 เมตร ไม่นับคะแนน (แจกเหรียญทองทุกคน)
  • หากจำนวนเหรียญทอง เงิน ทองแดงในรายการ เท่ากัน จะพิจารณาอายุน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ

13. รุ่นอายุการแข่งขัน (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)

 • รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปีเกิด พ.ศ. 2561 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10ใบ หญิง10ใบ
 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2560 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2559 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2558 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2557 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2556 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2555 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2554 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2553 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุทั่วใป เกิด พ.ศ. 2552 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • นักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร (E-Certificate)

14. ประเภทการแข่งขัน

ที่

ประเภท

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

มือใหม่

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

ฟรีสไตล์ 100 เมตร

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

3

กบ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

กบ 100 เมตร

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

5

ผีเสื้อ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

ผีเสื้อ 100 เมตร

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

7

กรรเชียง 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

กรรเชียง 100 เมตร

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

9

ผลัดฟรีสไตล์ 2x50 เมตร ชาย

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

ผลัดฟรีสไตล์ 2x50 เมตร หญิง

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11

ผลัดฟรีสไตล์ 2x50 เมตร มิกซ์

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12

เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

หมายเหตุ

 • สโมสรที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมจะได้สิทธิ์จับรางวัลพิเศษ โดยส่งนักกีฬา 10 คนต่อหนึ่งสิทธิ์
 • สำหรับนักว่ายน้ำอายุตั้งแต่ 8 ปี ขึ้นไปที่สมัครแข่งขันภายในเดือนกรกฎาคมเหมาจ่ายคนละ 700 บาท

รายการแข่งขัน วันเสาร์

 • เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร
 • กรรเชียง 100 เมตร
 • กบ 50 เมตร
 • ผีเสื้อ 100 เมตร
 • ฟรีสไตล์ 50 เมตร
 • ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร ชาย
 • ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร หญิง

รายการแข่งขัน วันอาทิตย์

 • ฟรีสไตล์ 50 เมตร มือใหม่
 • กรรเชียง 50 เมตร
 • กบ 100 เมตร
 • ผีเสื้อ 50 เมตร
 • ฟรีสไตล์ 100 เมตร
 • ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร มิกซ์

ตัวอย่างเหรียญรางวัล

 

ตัวอย่างถ้วยรางวัล

 

แผนที่สระแข่งขัน