การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566

วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รายการ กกท.5 ประจำปี 2566
จะปิดรับสมัครภายใน
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ

สูจิบัตร

ผลการแข่งขัน

ข้อมูลการแข่งขัน

นายนฐนัธย์ ใยบัว
นายนฐนัธย์ ใยบัว ประธานจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิป2023

จัดโดย ชมรมว่ายน้ำ กกท.ภาค 5 จ.เชียงใหม่

ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 16-17 กันยายน 2566

1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาว่ายน้ำ และใช้เวลาว่างในการฝึกฝนตนเองให้มีการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้นสู่ระดับสากล
 • เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น
 • เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

2. วันที่แข่งขัน

 • ประชุมผู้จัดการทีม ณ เต้นรับรายงานตัว วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:45 น.
 • วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2566 เริ่มแข่งขันเวลา 08.00 น.
 • รายงานตัวในการแข่งขัน 07.45น.

3. สถานที่ทำการแข่งขัน

 • ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

4. กติกาการแข่งขัน

 • การปล่อยตัวแบบ One Start Rule
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุดในการตัดสิน (ใช้ Touch Board)
 • รายการที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่ครบ 3 คน และต้องมาจาก 2 สโมสร จะจัดให้มีการแข่งขันปกติและมอบเหรียญแต่ไม่นับคะแนน
 • การแข่งขันจะใช้ 8 ลู่ แจกเหรียญ ทุกชุด
 • รายการเตะเท้าไม่นับคะแนน (แจกเหรียญทุกคน)
 • รายการว่ายผลัดไม่นับคะแนน (แจกเหรียญทุกทีม)
 • ปัญหาใดที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบคุณสมบัติของนักกีฬาให้ถูกต้องหากมีการประท้วง และคณะกรรมการสามารถพิสูจน์ ได้ว่าผิดจริง นักกีฬาคนนั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีและไม่คืนเงินค่าสมัคร

5. คุณสมบัตินักกีฬา

 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเข้าแข่งขันในนามสโมสร ชมรม โรงเรียน จังหวัด และอิสระได้
 • ประเภทบุคคลจะต้องแข่งขันตามรุ่นอายุตนเองเท่านั้น ไม่จำกัดท่าว่ายการแข่งขัน (ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภททีมผลัด (2คน) นักกีฬาสามารถสมัครแข่งขันในรุ่นตนเองและรุ่นอายุที่มากกว่าได้ไม่จำกัดรายการ และจำนวนทีมในแต่ละรุ่น

6. สถานที่รับสมัคร

 • เว็ปไซต์ http://www.cnxswimming.com
 • สอบถามรายละเอียด นายนฐนัธย์ ใยบัว โทร 080-9987929

7. วันที่รับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 กันยายน 2566 หรือครบ 400 คน
 • การเปลี่ยนแปลงการแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆสามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.com ก่อนวันปิดรับสมัครหรือครบจำนวน 400 คน
 • ตรวจสอบรายชื่อ 10 กันยายน 2566

8. ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

 • ประเภทบุคคล 6-7 ปีเหมาจ่ายคนละ 500 บาท (ไม่รวมว่ายผลัด)
 • ประเภทบุคคล 8 ปีขึ้นไปเหมาจ่ายคนละ 700 บาท (ไม่รวมว่ายผลัด)
 • ประเภทผลัดทีมละ 140 บาท
 • ชำระค่าสมัคร โดยโอนเงินเป็นชมรม เข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อ นฐนัธย์ ใยบัว หมายเลข 0668244769 จ่ายเงินค่าสมัครไม่เกินวันที่ 13 กันยายน 2566 (โอนแล้วส่งสลิปมาที่ไลน์กลุ่มของการแข่งขัน QR Code โดยไลน์กลุ่มของการแข่งขันจะถูกสร้างขึ้นหลังจากปิดรับสมัคร)
 • เมื่อสมัครแล้วไม่มาแข่งขันไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

9. หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย ถ้าเคยแข่งระบบ CNX Swimming ไม่ต้องใช้

10. ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น

 • ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นถือคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิจะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆ หรือสิทธิการแข่งขันของนักกีฬาทุกกรณี
 • การยื่นประท้วงให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนที่มีรายชื่อในใบสมัครเท่านั้นมีสิทธิในการประท้วง ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานจัดการแข่งขันหรือผู้แทนภายใน 30 นาที หลังรายการนั้น ประกาศผลและวางเงิน 2,000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

11. รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลประเภทบุคคล
  • นักกีฬาประเภทบุคคลทุกรุ่นอายุแจกเหรียญทุกชุด ถ้วยรางวัลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รางวัลประเภททีม
  • คะแนนรวมทีม อันดับ 1 รับถ้วยรางวัลทีมพร้อมเงินบำรุงทีม 5,000 บาท
  • คะแนนรวมทีมอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลทีมพร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท
  • คะแนนรวมทีมอันดับ 3 รับถ้วยรางวัลทีมพร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท
  • คะแนนรวมทีมอันดับ 4 รับถ้วยรางวัลทีมพร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท
  • คะแนนรวมทีมอันดับ 5 รับเงินรางวัลทีมพร้อมเงินบำรุงทีม 500 บาท
 • ทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมากสุด 3 อันดับแรกรับรางวัลที่ระลึก

12. การนับคะแนน

 • ประเภทบุคคล
  • ลำดับ 1-10 ในแต่ละรุ่นจะได้คะแนน 20, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 1 ตามลำดับ
 • รายการเตะเท้า ไม่มีการนับคะแนน (แจกเหรียญทุกคน)
 • รายการว่ายผลัดไม่มีการนับคะแนน (แจกเหรียญทองทุกทีม)
 • หากจำนวนเหรียญทอง เงิน ทองแดง เท่ากัน จะพิจารณาอายุน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ

13. รุ่นอายุการแข่งขัน (ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ)

 • รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปีเกิด พ.ศ. 2560 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10ใบ หญิง10ใบ
 • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2559 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2558 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2557 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2556 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2555 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2554 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2553 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2552 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • รุ่นอายุทั่วใป เกิด พ.ศ. 2551 รับเหรียญทุกชุดพร้อมถ้วยบุคคลชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ
 • นักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัติ (E-certificate)

14. ประเภทการแข่งขัน

ที่

ประเภท

รุ่นอายุ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ทั่วไป

1

ฟรีสไตล์ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

ฟรีสไตล์ 100 เมตร

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

3

กบ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

กรรเชียง 100 เมตร

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

5

ผีเสื้อ 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

ผีเสื้อ 100 เมตร

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

7

กรรเชียง 50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

กรรเชียง 100 เมตร

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

9

ผลัดฟรีสไตล์ 2x50 เมตร

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการผลัดเป็น “มิกซ์” ซึ่งรายการนี้สามารถสมัครได้ทั้ง ชาย-ชาย, ชาย-หญิง หรือ หญิง-หญิง

หมายเหตุ รับสมัครนักกีฬา 400 คน

แผนที่สระแข่งขัน