เวลาที่น้องว่ายกับเวลาบน Scoreboard ไม่เท่ากัน ?

2021-03-13T16:21:33+07:00